1.3 ประวัติการทำงาน /ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่งสถานที่ทำงานระยะเวลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคบูรพาราจีน 2554 - 2557
ครู  วิทยาลัยพณิชยการบางนา 2557 - 2560
 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 2560 - ปัจจุบัน
Comments