Evo ga Rečnik

Pravimo Permakulturni rečnik. Ne ograničavamo se samo na permakulturne pojmove. Pravimo rečnik u koji ćemo stavljati reči na koje nailazimo dok čitamo permakulturne knjige. Ako čitate neku permakulturnu knjigu i naidjete na reč zbog koje ste morali da zavirite u rečnik, upišite i nju i prevod koji vam je bio najlogičniji ovde. Verovatno je da će vam zatrebati ponovo. A ako je zatrebala vama, zatrebaće još nekom :)

Radna grupa je otvorena za sve članove Udruženja Permakultura Srbije, za čitanje, dodavanje i izmene.

U nekom trenutku, kad sve postane zvaničnije, treba dodati još jednu kolonu o tome da li smo se usaglasili i prihvatili prevod, sa kojom argumentacijom i datum usaglašavanja.