Storauktion 30 november 2019

En storauktion är vad det låter som - en stor akvariefiskauktion där säljarna på morgonen lämnar man in massor av fiskar, växter och tillbehör, som sedan säljs under dagen genom auktion. En storauktion har ofta 600-2000 poster, så det är full rulle och du kan fynda många spännande och udda fiskar och växter.

Syftet med auktionen är att ge alla akvarister möjlighet att få tag på intressanta och ovanliga arter som att sprida akvaristisk kunskap och information om föreningen. Alla är välkomna att handla på auktionen - du behöver inte vara medlem i någon förening.

Så här går det till

Inlämning

Du är välkommen med ditt gods under inlämningstiden i regel ca 9-11. Fiskar och annat levande ska besiktigas innan det läggs ut på auktionsgodsborden.

Föranmälan

Allt som ska säljas på auktionen och loppisen ska vara föranmält.

Föranmäl dina poster här.

Auktionen steg för steg

Allt gods läggs på utmärkt plats i lokalen (fast pris eller auktion samt typ).

Volontärer hämtar påsar fortlöpande och bär fram till autionsbordet. De går inte i nummerordning.

Auktionsförrättarna (utroparna) ropar upp posterna med nummer och art. Utgångspriset är alltid 40 kr om inget högre har angivits på påsen.

Om du är intresserad så viftar du med handen allt eftersom utroparen höjer priset. Sist som viftar får påsen när utroparen ropar "1, 2, 3 – såld!".

Var redo att hojta om inte utroparen ser dig, det kan vara många att hålla koll på.

Kontant betalning sker direkt till löparen som kommer med påsen.

Det finns kortare pauser när man kan gå ut och köpa mat och utroparna får hämta andan, men det finns alltid korv med bröd, smörgåsar och fika inne i lokalen.

Auktionen pågår tills allt är utropat, vilket brukar ta några timmar.

Säljare

Vi välkomnar såväl stora uppfödare med många poster som hemmaodlaren som har fått för många guppys. Kravet är medlemskap i en akvarieförening.

Du anmäler dig vid ankomst (ca9:30-11:00) och får då lappar att fästa på påsarna. På lapparna syns dina kontaktuppgifter samt påsens innehåll men det är alltid trevligt om du har förberett en egen liten lapp med mer info och kanske en bild på ett utfärgat exemplar.

Vi tar en provision på 20 % på det gods som säljs.

Köpare

Tänk på:
 • Kontrollera att fisken ser frisk ut.
 • Våga fråga de andra besökarna om du är osäker på en fisk.
 • Vi tar inte kort. Vi kommer dock erbjuda möjligheten att ta ut kontanter med Swish.

Volontärer

För att få logistiken att gå runt behöver vi många händer och fötter. Vi behöver folk som kan bära auktionsgodset, sälja fika, stå vid loppisbordet mm. Självklart kan man vara med och bjuda på de fiskar man vill ha samtidigt. Anmäl intresse till någon i styrelsen! De som har en UAF-t-shirt får gärna ha på sig den under dagen.

Loppisbord

Det kommer att finnas ett bord med fasta priser. Det fungerar som en loppis och du kan sälja allt akvaristiskt som inte får gå på auktionen. Det gäller alla växter och tillbehör samt de fiskar och andra levande djur som inte fått plats på auktionen via föranmälan.

Auktionsregler

Paketering

 • UAF kontrollerar allt gods och har rätt att avvisa eller begära ompaketering.
 • Djuren ska förpackas så att de kan röra sig, och så att det finns gott om utrymme för luft i förpackningen.
 • Räkor ska ha gott om växter eller nät att sitta på.
 • Plastpåsar ska ha rund botten så att djuren inte kläms i hörnen, Alternativt påsar med hörn ska tejpas så att hörnen försvinner, använd t.ex. pakettejp som finns genomskinlig. Tejpad botten gör också att påsen inte lika lätt ramlar på sidan.
 • Stora plastlådor eller STORA glasburkar går också att använda.
 • För större fiskar som koi, guldfisk, malar kan man använda en frigolitlåda eller stadig kartong klädd med dubbel svart plastsäck om man inte har någon tillräckligt stor hink.
 • Förutom namn på arten bör säljaren även ange om det är något speciellt med djuren, så som färgvariant, ursprung etc. Även skötselråd anges med fördel, särskilt om de avviker från standardråd.
 • Vill du sälja flera stora fiskar i samma post kan du packa separat och tejpa eller knyta samman påsarna ordentligt.

Ompaketering

Uppsala akvarieförening (UAF) säljer påsar till en kostnad av 5 kr st eller 3 st 10 kr. Ompaketering av större djur kan inte erbjudas. Dåligt paketerade större djur kan därför komma att avvisas direkt vid inlämningen.

Inlämning

 • Alla djurposter ska kontrolleras vid inlämnandet, och godkända poster markeras.
 • Förutom illa paketerade djur avvisas även djur som uppvisar sjukdom, symptom på sjukdom eller är i allmänt dålig kondition. Det är säljarens ansvar att ha CITES-intyg för arter som kräver det, likaså att inte lämna in arter som är förbjudna i akvariesammanhang.
 • Arter som är förbjudna att sprida (sälja, skänka, byta osv.) inom EU, får inte förekomma på eller kring auktionens.
 • https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/
 • UAF kan hänvisa poster till loppisbordet.

Utrop

 • Endast märkta poster ropas ut.
 • Posterna ropas ut i slumpvis ordning.
 • Blir tre utrop efter varandra, med samma art, osålda, frågar utroparen om någon köpare väntar på en speciell post med den aktuella arten. Finns någon köpare, ropas posten ut, annars ställs samtliga kvarvarande poster med aktuell art undan. Finns tid och intresse kan ev posterna ropas ut igen i slutet av auktionen.

Övrigt

 • Klagomål tas upp med ansvarig på plats, inte med enskilda föreningsmedlemmar.
 • Hemtransport och osålda poster
 • Intresserade köpare uppmanas att ta med frigolitlåda eller kylväska så att stressen för de inropade djuren minimeras. Säljare bör också planera för en eventuell hemtransport av osålda poster. UAF kan inte ta ansvar för osålda poster. Säljaren är därför ansvarig för att efter auktionen ta tillbaka osålda poster.
 • Det kommer att finnas frigolitlådor till försäljning.

Snabbguide

 • Inlämning: 9:30-11:00
 • Auktionsstart: ca 11:15
 • Paus: efter ca 2 timmar
 • Plats: Almtunaskolans matsal, Uppsala.
 • Enklare mat och fika kommer att finnas till försäljning.
 • Loppisbord finns.
 • Medlemskap i akvarieförening är krav för att sälja men inte för att köpa.
Givetvis fritt inträde!Comments