אודות

התמונה לקוחה מכתבה בעיתון כלכליסט
לפניכם יחידת לימוד בנושא אנסין .
בפרק האחרון בבגרות תלמידים נדרשים להתמודד עם טקסט שטרם נלמד ולכן חשוב להכין אותם להתמודדות זו. 
יחידה זו בנויה בשיטת "הכתה ההפוכה" , דהיינו הלמידה היא אישית ושיתופית, בהנחיית המורים ומחוץ לגבולות בית הספר לאורך שעות היממה הלמידה משלבת בין אמצעים טכנולוגיים לבין  פדגוגיה

התלמידים ילמדו בעצמם כיצד להתמודד עם טקסט שלא נלמד וכך המורה יוכל להקדיש בשיעור זמן לדברים המורכבים שבכל טקסט להצגת התוצרים , רפלקציה ונקיטת עמדה של הלומדים .

ביחידה זו התלמידים יתמודדו עם שיר או סיפור שלא נלמד ויתבקשו לנתח אותו עפ"י מקורות אליהם יופנו ועפ"י מושגים אותם רכשו 

הערכים הנלמדים ביחידה  : מורכבות החיים  של העובדים הזרים , קבלת השונה .

הנחיות למורה
הפעילות תוכננה לעבודה בקבוצות כאשר כל קבוצה תעבוד על טקסט שונה 
הפעילות בנויה ממספר משימות ויש חשיבות לסדר המשימות.
התוצר הסופי יהיה מערך שיעור שינתח את האנסין והוא יוגש למורה בקובץ וורד או במצגת
התוצר יוצג במליאת הכתה ויתבצע באופן של "הוראת עמיתים"
הכתה תנקט עמדה בנוגע לפרשנות הקבוצה                                                                                                                                                      התמונה לקוחה מכתבה מעיתון כלכליסט

היחידה פותחה על ידי :                                                                                                                                                                                                                                       רכזת ספרות - לילך ראובני 
רכזת תקשוב ומורה לספרות: סמדר ישראלי