Aura Terrei, Planurile, Lumile, Corpurile, Cerurile Terrei - Earth Aura, Terra Aurica, The bodies, The worlds, The plans, Erarh's Heavens

Terra, planeta gazdă a fiinţelor umane, şi a mulţimii de fiinţe non-umane (insecte, păsări, peşti, mamifere) are în comun cu fiinţa omenească faptul că este formată
dintr-un trup fizic - corpul cosmic geofizic, şi din mai multe corpuri energetice, concentrice, care constituie Aura sa. 
Precum omul are un trup fizic, un corp eteric, un corp astral etc, tot astfel şi planeta din trupul căreia trupul uman este constituit, are un corp eteric, un corp astral, etc. 
Trebuie înţeles faptul că Spiritul, pentru a se putea încorpora în fiinţă terestră, ca Om, a fost nevoit şi obligat să preia un trup material grosier format din elementele chimice ale materiei planetei gazdă, cât şi corpurile aurice ale acesteia, pentru a se putea integra şi adapta, pentru a putea interacţiona şi experimenta în lumea materială terestră ! 
Deci, Terra Aurica seamănă cu Homo Aurica, şi nu întâmplător, căci, în poziţionarea corectă în cadrul determinismului cauză-efect, Spiritul a "copiat" modelul planetar, în care s-a "integrat", pentru a putea coborâ şi vieţui pe această planetă, ca Om.
Pe orice planetă lucrurile se întâmplă la fel, Spiritul fiind obligat să copieze modelul local, şi să se integreze în el, să se "învelească" în el, pentru a putea vieţui şi experimenta acea lume, ca fiinţă încorporată.
La nivelul pământului, se poate vorbi despre mai multe paliere sau "lumi", fiecare dintre aceste paliere fiind populat de anumite entităţi specifice. Există 3 mari paliere, care sunt denumite şi "lumi" : 1. eteric, 2. astral şi 3. spiritual. Ele fac parte din structura aurică a Pământului, a cărei limită este situată, în spaţiul extraterestru, dincolo de Lună, cam la jumătatea distanţei dintre satelitul Terrei şi planeta Marte. Globul terestru este aşezat în mijlocul unei aure luminoase extinse, la fel cum trupul material al omului este aşezat în mijlocul aurei ce-l învăluie.
Clarvăzătorul percepe faptul că planul material cuprinde şi contrapartea eterică a lumii materiale, care nu este însă o lume sau un plan în sine, ci o interfaţă a planului material, în care sunt vizibile contrapărţile eterice ale tuturor obiectelor şi fiinţelor care trăiesc în lumea materială.
La graniţa planului fizic există şi o realitate spirituală complexă, puţin cunoscută, şi, se pare, dificil şi periculos de pătruns, denumită Oceanul gândurilor reziduale, ce reprezintă un fel de coş de gunoi depozitar al gândurilor şi ideilor nefolositoare, emanate de fiinţele umane, locul unde se adună condensată, într-o stare haotică,
anumite gânduri ale oamenilor. 
Planul eteric terestru, denumit şi Terra eterică, reprezintă primul nivel al cosmosului spiritual, situat imediat după planul material.

Lumea eterică este tridimensională, oarecum asemănătoare lumii materiale.


Pentru a putea percepe planul eteric, Spiritul trebuie să se decorporeze, să scape de intermedierea simţurilor corpului fizic, prin care poate percepe doar planul fizic. Modalităţi şi procedee folosite pentru decorporare (decorporalizare), sunt prezentate la capitolul corespunzător acestui subiect.
Decorporalizarea este percepută, în general, ca o trecere printr-un tunel, un spaţiu întunecos îngust, strîmt, ceea ce reprezintă procesul de ieşire a Principiului conştient din trup. Odată ieşit, Spiritul îşi va redobândi capacitatea percepţiei extrasenzoriale, în mod parţial sau complet, după cum decorporalizarea s-a efectuat parţial sau complet, şi în funcţie de stadiul său de evoluţie, care determină nivelul perceptiv la care are acces în suprasensibil.
Clarvăzătorul care practică decorporarea în mod voit şi conştient, percepe lumea înconjurătoare în mod diferit faţă de percepţia sa sensibilă, prin simţurile trupeşti. În cazul general, lucrurile decurg în modul următor : el poate observa, în continuare, lumea materială, dar începe să perceapă, tot mai bine, şi aurele obiectelor şi fiinţelor.
Câteva zeci de secunde percepe bine contrapartea eterică a lumii materiale, după care, totul se estompează, şi peste imaginea anterioară se suprapune cea a lumii eterice, ce prezintă un decor diferit.
Contrapartea eterică a lumii materiale reproduce tot ceea ce există în planul fizic, 
şi poate fi percepută scurt timp, câteva zeci de secunde, prin Clarvederea 
infraeterică, fiind observată luminozitatea aurică emanată de obiectele lumii
materiale.
Trebuie înţeles faptul că această radiaţie aurică reprezintă un efect, iar cauza ei rămâne ascunsă, nefiind percepută prin clarvederea infraeterică. Culorile, nuanţele, şi luminozitatea aurelor, exprimă caracteristicile principale ale fiinţelor şi obiectelor din lumea materială, dar nu dezvăluie şi esenţa lor.
Pământul are culoare aurică roşu -cărămiziu, emană o energie percepută ca un miros asemănător laptelui proaspăt fiert, şi un sunet prelung. Apa are culoarea alb mat, şi un miros asemănător smochinelor, cerul are culoare galbenă, Soarele verde, etc.

Soarele este perceput ca un glob verde strălucitor. Nu este perceput, însă focul şi flăcările sale. În apropierea unei ape curgătoare cerul reflectă culoarea apei.
Clarvederea eterică percepe lumea eterică, dar prin atenţie mărită şi concentrare, se poate observa şi contrapartea eterică a lumii materiale.
Clarvederea eterică, aparută în urma concentrării atenţiei asupra fiinţelor şi
obiectelor materiale, percepe, dincolo de aura strălucitoare vizibilă prin clarvederea
infraeterică, nişte structuri interioare translucide.
Prin vederea infraeterică nu se pot vedea decât organele trupului material şi radiaţiile care le înconjoară ca un halou multicolor, dar prin clarvederea eterică se pot vedea şi formele translucide ale unor structuri aurice care există în interiorul limitelor trupului tuturor fiinţelor, ca printr-un geam mat.
Pietrele, în afara aurei vizibilă prin clarvederea infraeterică,au în interior mai multe învelişuri luminoase, cu străluciri diferite, ce emit radiaţii pe care simţul vechimii le apreciază ca fiind devechimi diferite. Structurile luminoase interioare sunt complicate, semănând cu fagurii stupilor de albine, şi sunt perceptibile doar prin clarvederea eterică.
Pământul are înfăţişarea unui jeleu multicolor, oarecum transparent şi foarte parfumat. Globul Pământesc are o aură de aproximativ un metru înălţime. Când omul calcă pe pământ, aura pământului se tulbură, şi după trecerea sa revine la starea iniţială.
Apa apare ca o lumină multicoloră, foarte parfumată.Apa şi pământul dintr-un vas apar ca un element nou, cu proprietăţi noi, din punct de vedere al aurei.După un timp se formează un fel de magmă, din care apare alt element important: focul.
Acest mod de combinare indică faptul că pământul şi apa fizice s-au format din foc. Separând cele două elemente, fiecare dintre ele îşi recapătă proprietăţile, iar elementul foc dispare la fel de subit şi misterios precum a apărut. Elementul Foc, din care iau fiinţă elemente naturale, este numit Hazim, în lumea eterică, "respiraţia / arderea care aduce viaţa".
Analizând din punct de vedere auric, vechimea elementelor este următoarea: focul, aerul, apa şi pământul.


Aceasta este o sinteza a descrierii unui clarvazator.
Lumea Eterică nu are început şi sfârşit, nu este percepută a fi rotundă, sferică, ca şi globul terestru, ci dreaptă, desfăşurată liniar. Pătrunzând în ea, poţi merge la nesfârşit în linie dreaptă, fără a întâlni vreo curbură a pământului, a spaţiului.
Este Lumea Sufletelor, deoarece substanţa-energie din care este formată, este identică cu cea din care este compus Sufletul, element distinct de Corpul eteric-vital.
Este o lume autonomă, cu propriile sale caracteristici,proprietăţi şi legi de funcţionare, nefiind o copie, o dublură a lumii terestre, şi nu trebuie confundată cu planul dublurilor eterice ale obiectelor din planul material. 
Există foarte puţine peisaje şi amplasamente în Lumea eterică, ce corespund cu cele din lumea materială.
Cerul Lumii eterice are o culoare verde-albăstrui, ce nu se modifică niciodată, şi nu este perceput Soarele, Luna şi stelele. De aceea nu există alternanţă zi-noapte, ci o
luminozitate difuză, de aceeaşi nuanţă ca şi a cerului, plăcută, ce permite o vizibilitate constant bună.
Scoarţa terestră eterică este încărcată energetic negativ, marea majoritate a energiilor ce vin din cer fiind încărcate pozitiv. Ea are în mod natural o culoare maro deschis, asemănătoare argilei, dar prezintă un spectru larg de culori, ce se modifică neîncetat, în funcţie de diverşi factori, cei meteorologici având o influenţă mare.
Deasemenea, interacţiunea scoarţei eterice cu omul, aura şi gândurile sale, este deosebită, mediul eteric schimbându-se în funcţie de nivelul auric uman, şi tipul energiilor pe care omul, prin emisie, le lasă în urma trecerii sale.
Scoarţa Pământului are propria sa culoare, sunet, şi un miros specific, emiţând o notă ce pare diferită de notele perceptibile în lumea materială, asemănătoare notei fa, şi un miros asemănător fânului proaspăt cosit şi al florilor de câmp. Sunetul de fond şi mirosul specific al unei zone, se modifică în funcţie de activitatea desfăşurată în zona respectivă, poluarea şi activităţile umane modificând atât energiile-specifice ale scoarţei terestre, sunetul fundamental, cât şi mirosul. 
Intrând în Lumea eterică, te copleşesc mirosuri parfumate, din toate părţile, solul fiind plin de vegetaţie.


Există o mare varietate a speciilor de plante, şi a florilor ce emană parfumuri
plăcute. Arbuşti de mărimea unui om, şi pomi fructiferi, de forme şi mărimi variate, sunt pretutindeni. Pomii sunt plini de fructe, asemănătoare celor terestre, având anumite diferenţe. Mediul vegetal al lumii eterice pare să corespundă unui mod arhaic
in care arăta cândva lumea terestră, în faza copilăriei omenirii.
Un fruct rupt dintr-un pom creşte la loc foarte rapid, din locul desprinderii sale ieşind o pastă verde, care se măreşte, se usucă şi crapă, după care se desprinde de ramură şi cade pe sol. În locul desprinderii se dezvoltă un mugur, ce evoluează într-un fruct, procesul decurgând foarte rapid.
Lumea eterică este plină de păduri imense, în care există şi luminişuri. Majoritatea soiurilor de copaci au dimensiuni gigantice, truchiurile depăşind de cele mai multe ori 10 metri în diametru, înălţimea ajungând spre 300 de metri.
În depărtare se văd munţi înalţi, cu creste golaşe, roşiatice, ce par a fi acoperiţi de o vegetaţie abundentă, care emană o culoare verde închis. Nu pot fi escaladaţi, însă, deoarece nu corespund cu cei din lumea materială. Din loc în loc, există un fel de
cetăţui cu ziduri crenelate, construite din aceaşi substanţă din care par să fie făcute crestele şi versanţii.
Printre munţi şerpuiesc pârîuri şi râuri, apa lor, de culoarea smaraldului, părând mai
groasă şi mai fluidă decât cea terestră, iar prin ea se văd pietre roşii, de diferite mărimi.
În Lumea eterică nu există nici un fel de animal.
Conformaţia acestei lumi, strâns legată de subplanul eteric al lumii materiale, şi de
lumea materială, pare să conţină tipare energetice şi informaţionale ale naturii din planul material. 
Cel ce pătrunde în această lume are senzaţia că se află în Paradis. 
Există două tipuri principale de energii : 1. o energie ce provine din cer şi 2. o energie provenită din solul lumii eterice. Ele asigură vitalitatea organismelor fizice, şi sunt percepute ca nişte panglici de lumină, sau ca limbi de foc. Rolul lor se poate remarca
în interacţiunea cu organismele vii. 
Energiile din sol vitalizează rădăcinile plantelor, fiind preluate de prima chakră a lor. La animale şi la oameni, energiile emise de la nivelul scoarţei terestre acţionează asupra chakrei Muladhara. Această energie are trei culori : roşu, albastru şi verde, ca trei învelişuri. Energia roşie este în relaţie cu energia vitală, cu maximum de activitate între orele 7 şi 9 dimineaţa. Cea albastră favorizează scurgerea toxinelor şi noxelor energetice de la oameni şi animale, iar cea verde are rol în oxigenarea organismului.
Există şi o energie argintie, care realizează legătura cu natura şi regnul animal, şi serveşte drept suport energetic pentru comunicarea dintre nivelurile primare de la nivelul lumii vii, şi a comunicării cu nivelurile nonumane. Ea serveşte şi pentru transmiterea energiei farmecelor şi descântecelor.
Cerul eteric este încărcat cu energie pozitivă, pământul este încărcat negativ, ca armăturile unui condensator. Termenul negativ nu are sensul moral de rău, iar pozitiv nu are sensul de bine sau bun, fiind doar denumiri convenţionale, la fel ca denumirile polilor magnetici.
Cerul eteric emite încontinu un sunet asemănător unui transformator de curent electric, de înaltă tensiune, şi un miros aseamănător celui al aerului curat, oxigenat, de pădure.
Din cer pătrund în lumea terestră diverse energii, care produc efecte specifice, emiţând sunete, culori şi mirosuri specifice, prin care poate fi identificată natura lor.


Energiile cosmice acţionează la nivelui aurei omeneşti, încărcând principalele structuri energetice. Ele sunt complementare energiilor terestre, acţionând în special asupra nivelului superior auric. Principala energie cosmică,manifestată în special la nivelul atmosferei, este percepută ca o luminozitate lăptoasă, ce emite un miros de vanilie, şi un sunet ca de flaut.
A doua energie importantă pare să se manifeste între porţiunea aurei umane cuprinsă între plexul solar şi ultimul centru energetic situat cam la 30 de centimetri deasupra capului. Emite sunete asemănătoare vioarei, un miros asemănător celui de liliac, şi o culoare roz deschis. Este ca o legătură între aură şi cer.
O altă energie foarte importantă provine dintr-o dimensiune superioară spirituală, fără a i se poată percepe provenienţa. Efectul ei este de amplificare şi stimulare a aurei umane, vindecând disfuncţiile şi amplificându-i energia. Are o culoare roşie strălucitoare, şi emite un miros de trandafiri. Când se manifestă, pătrunde prin Sahasrara. Este observată des în aşezările monahale, în timpul rugăciunilor practicate în grup.
Un alt tip de energie, emite o culoare neagră şi miros de putrefacţie, având o influenţă distructivă asupra aurei umane. Se manifestă automat înmomentul în care un om desfăşoară o activitate ce contravine legilor ce asigură armonia şi echilibrul, printr-o fulgerare asupra acestuia.
În lumea eterică nu există nici un fel de animale, dar există entităţi nonumane, unele superioare omului, altele aflate pe alte spire evolutive, care se manifestă în forme omeneşti sau apropiate de cele omeneşti. Entităţile non-umane nu sunt oameni defuncţi, ci Spirite ale Naturii, aceasta observându-se clar, analizând caracteristicilor lor aurice. Spiritele oamenilor defuncţi se află în Lumea astrală.
Spiritele naturii pot fi considerate entităţi nonumane, situate pe o altă spiră evolutivă, ce au înfăţişări umanoide sau combinaţii bizare ce amintesc de personajele basmelor. Ele au misiunea principală de a avea grijă de Natură, în sensul în care ele contribuie în mod efectiv la manifestarea Naturii. Pentru a înţelege aceasta, trebuie să-ţi imaginezi faptul că Natura este constituită din elemente vii, aflate pe diferite trepte de evoluţie, între care există permanente interacţiuni. Astfel, fiecare pădure, luminiş, baltă, pârâu, râu, fluviu, ocean, etc., din lumea materială, este efectiv o aglomerare de elemente vii, în cadrul Naturii existând, bineînţeles, o Ierarhie ce impune o anumită organizare, ceea ce conduce spre o evoluţie continuă. Spiritele naturii contribuie la menţinerea coeziunii elementelor Naturii, şi la dirijarea proceselor naturale. Ele par a se materializa efectiv din mediul natural de care răspund. 
Dacă îţi poţi imagina faptul că fiecare atom, moleculă, ţesut, organ, aparat, şi sistem al organismului tău omenesc, reprezintă ceva viu, şi că nivelul de organizare tot mai complex este legat de existenţa unor elemente vii tot mai evoluate, atunci te vei apropia de imaginea Universului viu, a Fiinţei Universale, în care nu există materie moartă, nevie. În tot ceea ce pare inert, mort, de fapt există schimbări şi transformări continue. Spiritele naturii sunt prietenoase vesele, şi înţelepte. Agrează copiii, cărora li se arată în primii ani de viaţă, cu care le place să se joace, mai ales în mediul natural.
Agrează şi oamenii adulţi care emană mirosuri plăcute datorită purităţii lor morale şi sufleteşti, cu atât mai mult cu cât iubesc Natura şi au grijă de mediul înconjurător.
În fruntea ierarhiei terestre se află o entitate puternică, care poate fi denumităSpiritul Pământului. Ea se manifestă sub înfăţişare feminină, de dimensiunea a 30-40 de metri înălţime, care se formează din elementele mediului ambiant, prin aglomerarea a nenumărate steluţe multicolore, din pământ, aer, apă şi vegetaţie.
Înfăţişarea şi veşmântul ei sunt în permanentă schimbare, diferite, ca pentru a sublinia imaterialitatea sa. 
Atenţie : a nu se confunda Imaterialitatea cu Irealitatea ! O entitate ce nu are un trup fizic, material, precum cel omenesc, nu este ireală, adică inexistentă. Spiritul decorporat reprezintă o astfel de entitate. Doar înfăţişarea aparentă a unui trup,pe care o construieşte o asemenea entitate, din elementele chimice ale lumii materiale, trebuie considerată ireală, aceasta având doar un rol şi scop sugestiv, "educativ", manifestat pentru înţelegerea naturii ei. În cazurile "negative", o entitate poate lua anumite înfăţişări pentru a induce în eroare, pentru a crea confuzie, teamă, frică, groază, etc., în diferite scopuri.
Spiritul Pământului trebuie perceput ca un fel de Mamă a tuturor creaturilor şi a formelor de viaţă ce vieţuiesc pe pământ, văzute şi nevăzute. 
Spiritele naturii iau de multe ori înfăţişări foarte bizare, care, însă, nu trebuie să înspăimânte, căci natura lor interioară este paşnică, binevoitoare, veselă şi jucăuşă.
Ele sunt responsabile pentru tot ce se petrece în natură, toate procesele şi fenomenele naturale desfăşurate în aer, apă, foc şi în pământ.
Sunt structurate în Ierarhii, ce pot fi clasificate după criteriul mediului în care acţionează, şi al funcţiilor, îndatoririlor şi misiunilor pe care le au de înfăptuit.
Astfel există Spirite ale Pământului - numite Gnomi, care apar sub înfăţişarea unor pitici ce au o înfăţişare mai mult sau puţin umanoidă, prezentând combinaţii bizare de elemente şi membre ale unor animale diverse. Apar mai mult în locaşuri subterane şi în apropierea lor, în peşteri, mine, grote, etc.
Spirite ale Focului - numite Salamandre, au forme ciudate, vag umanoide, formate din limbi de foc.
Spirite ale Apei - numite Ondine, îşi alcătuiesc înfăţişarea cu aparenţă fluidă instantaneu, ca şi cum ar fi constituită din nenumăraţi stropi cristalini de apă. 
Spirite ale Aerului - numite Silfe au înfăţişarea unor făpturi feminine frumoase şi delicate, înaripate, cu aripi asemănătoare libelulelor, cu care zboară prin aer. Datorită acestor caracteristici au fost confundate cu Îngerii, deşi aceştia nu au aripi.
Există şi Spirite specifice Lumii eterice, ale Eterului ca element cosmic.
Mai există şi Spirite ale naturii, decăzute, rebele, excomunicate, datorită răzvrătirii lor împotriva Ordinii, denumite Lore, care nu mai au misiuni sau funcţii de îndeplinit. Ele au luat parte la ceea ce spiritele naturii numesc "al doilea război al cerului". Având puteri conforme evoluţiei, rangului şi funcţiei îndeplinite în planul eteric, ele au descoperit gustul puterii şi au încercat să abuzeze de ea, şi-au atribuit anumite merite, s-au substituit Zeilor, şi, în schimbul unor ajutoare facile acordate oamenilor, au vrut să fie venerate şi idolatrizate de aceştia.

În Lumea eterică, pe lângă Spiritele naturii mai pot fi întâlnite o mulţime de entităţi de diferite tipuri, multe fiind doar în trecere prin acest plan, sau îndeplinind anumite activităţi temporare în Lumea eterică.
Entităţile apar în Lumea eterică prin Porţi, îşi îndeplinesc misiunea, după care
dispar prin Porţi. Termenul de Poartă este vechi, fiind folosit de vechii egipteni, de vechii celţi , şi ezoterismul modern.
Poarta reprezintă un pasaj de trecere, prin care entităţile pot trece dintr-un nivel existenţial în altul, dintr-o lume în alta. Există porţi de trecere între diferitele planuri din interiorul Terrei aurica, de exemplu din planul astral în planul eteric, şi există porţi de intrare în aura Pământului şi de ieşire în afara ei.Aura pământului, fiind ca o lume închisă, comunică cu exteriorul prin aceste porţi aflate la limita exterioară a aurei : una prin care se pătrunde în aura pământului (Alfa) şi alta prin care se poate ieşi din ea (Omega), ele fiind situate la antipozi, reprezentând începutul şi sfârşitul sistemului auric terestru.
Porţile de la nivelul auric nu sunt situate în locuri fixe, caracteristic structurii aurice terestre fiind faptul că ele se pot forma instantaneu în orice loc de pe suprafaţa sa. 
Folosirea unor termeni precum porţi, suprafaţă, spaţiu, timp, pentru descrierea aurei şi a fenomenelor aurice sunt oarecum improprii, ei încercând să suplinească o terminologie mai adecvată, dar inexistentă încă. 
Elementele componente ale aurei terestre nu pot fi definite şi explicate în termeni tehnici, ci doar raportate la senzaţiile subiectului care le percepe : vizuale, auditive, olfactive, tactile.
Terra aurica este învelită cu o membrană energetică protectoare, prin care nu poate pătrunde nici un fel de entitate din afară. În aura terestră se poate pătrunde printr-o singură intrare - Poarta Alfa, şi se poate ieşi printr-o singură poartă, aflată la Polul
opus - Poarta Omega.
Toate Spiritele care au venit în plan terestru pentru a se încorpora în fiinţe umane,
au intrat prin Poarta Alfa. Ele vor suferi un proces evolutiv în Terra aurica, la şcoala
vieţii terestre. Parcursul evolutiv al umanităţii începe în Alfa şi se termină în Omega. 
În Lumea eterică se intră şi se iese prin intermediul Porţilor, din lumea eterică existând posibilitatea pătrunderii în alte lumi ale universului spiritual. 
În lumea eterică există două tipuri principale de Porţi: Poarta 1 şi Poarta 2.

Prin Poarta 1 se trece în Lumea Astrală, iar prin Poarta 2 în Lumea fiinţelor luciferice, în care Spiritele oamenilor nu pot intra . Prin aceste două tipuri de zone de trecere (Vămi ale văzduhului), pot traversa doar entităţile care sunt în rezonanţă cu planul de dincolo de Poartă, şi cu natura energetică a Trecerii respective. Porţile sunt Deschideri nepermanente ale Lumii eterice,formate instantaneu din elementele naturii sale, ce apar ca nişte perdele multicolore, emanând un parfum aparte. Prin intermediul lor se realizează selecţia şi separarea entităţilor, după nivelul lor vibratoriu, al gradului de evoluţie spiritual-morală. 
Poarta 1 are o înălţime de aproximativ 4 m, şi apare ca un fel de supapă ce se formează din elementele naturii. Din momentul formării ei începe să emită un sunet asemănător cu cel al notei mi scos de un flaut. Se formează de jos în sus, de la
elementul mineral al pământului, prin contribuţia Spiritelor pământului - Gnomii. 
Energia fluidică dinspre pământ, din elementul pământ, se amestecă cu elementul mineral, ca nişte limbi roşiatice şi cărămizii. Sunt percepute voci şi zgomote stranii, ca şi cum s-ar juca nişte copii zgomotoşi, şi voci feminine. Esenţa elementului pământ pare a se amesteca cu esenţa elementului mineral al rocilor şi cu esenţa plantelor, ulterior elementul pământ unindu-se şi cu elementul aer, cu esenţa cerului cu participarea Spiritele aerului - Silfele. Această combinaţie de elemente formează Poarta eterică, percepută ca un abur viu colorat, din care îşi fac apariţia Entităţi nonumane specifice. Prin Poarta 1 intră Entităţile angelice din Ierarhia Fiilor luminii,având formă umanoidă, şi Spiritele care urmează ciclul încorporărilor în plan terestru. Entităţile angelice apar în Lumea eterică sub o înfăţişare identică cu cea a oamenilor, dar aura lor este diferită, fiind mult mai mare şi mai intensă, neexistând o asemănare între strălucirile lor.
După Poarta 1 este Lumea astrală, nivelul următor al aurei terestre, unde ajung Spiritele decorporate ale oamenilor, după momentul morţii trupului omenesc. Lumea astrală are mai multe niveluri distincte, la interfaţa ei existând şi Zonele de Aşteptare , în care stau Spiritele înainte şi după încorporare. Astfel de zone, mai restrânse, există şi în Lumea eterică.
După Judecata Spiritului decorporat, înfăptuită imediat după momentul morţii, fiecare Spirit este atras pe nivelul său de evoluţie spiritual-morală,continuându-şi procesul evolutiv în planul astral, urmând a se reîncorpora în plan terestru, după o anumită perioadă de timp, variabilă de la caz la caz.
După Lumea astrală se desfăşoară Lumea spirituală, după care urmează ultimul strat al aurei terestre, cel mai înalt,planul Izvorului veşnic de Lumină, HAUTI.
În planurile succesive ale Terrei aurica se poate pătrunde doar prin Poarta 1.
Poarta 2 este asemenea Porţii 1, însă procesul ei de formare se derulează în mod invers. Este Poarta prin care se pătrunde în planul entităţilor luciferice, ce se evidenţiază prin ochii lor complet negri. Acest plan nu este situat în lumea eterică, ci constituie o lume aparte, de dimensiuni imense, dar mediul său pare asemănător
cu cel eteric. Această zonă pare să fi făcut parte cândva din palierul eteric, şi să fi fost izolată ulterior.
Omul clarvăzător nu poate pătrunde prin Poarta 2 în acest plan decât dacă, de bună voie şi în mod conştient, aderă la principiile celor care s-au opus şi se opun Ordinii, lui Dumnezeu şi planului Său de evoluţie a lumii.
Ierarhia entităţilor luciferice este asemănătoare celei a Fiilor Luminii, Conducătorul lor suprem fiind Lucifer, Lux, Arhanghelul răzvrătit ce s-a opus lui Dumnezeu şi Ierarhiei Fiilor luminii. El nu apare niciodată în Lumea eterică.
Cel mai imponant conducător, care se manifestă adesea în lumea eterică, ieşind prin Poarta 1, este denumit Principesa, care se prezintă oamenilor a fi Lili numele ei adevărat părând a fi Lillith. Undeva dincolo de Poarta 2, se află Palatul Principesei Lillith, o Zonă a plăcerilor carnale, a erotismului, şi a altor zone de aceeaşi natură.
Lumea eterică mai cuprinde câteva Zone în care nu se pătrunde prin Porţi, ce apar ca nişte spaţii precis delimitate, în care există anumite categorii de entităţi, cărora, din diferite motive, li s-a interzis accesul în Lumea astrală şi cea terestră materială.
La limita Lumii eterice, dincolo de o zonă tampon nepopulată, se află zona Spiritelor umane rebele, care au ieşit din circuitul reîncarnărilor şi au creat o supercivilizaţie foarte avansată tehnologic, sediul OZN-urilor eterice observate în plan terestru materializându-se şi dematerializăndu-se.
Există şi Zone în care există entităţi umane evoluate, ce fac parte dintr-o rasă
premergătoarei celei actuale, care nu sunt răzvrătite, dar nu se implică în activităţi aflate în afara perimetrului lor.
La un anumit nivel inferior al aurei terestre, dincolo de lumea eterică , există o Zonă a Închisorilor, şi o Zonă a Îspăşirii.


Earth planet host of human beings and nonhuman beings crowd (insects, birds, fish, mammals) has in common with human beings that is formed
a physical body - cosmic body Geophysical, and several energy bodies, concentric, which is the aura.
As man has a physical body, etheric body, astral body, etc., so the planet in the human body is constituted body which has an etheric body, astral body, etc..
It should be understood that spirit, in order to incorporate the land being as man had and forced to take a material body composed of chemical elements of coarse material host planet and its auric bodies, in order to integrate and adapt to interact and experience the land in the material world!
So, like Homo Aurica Aurica Terra, not incidentally, for the correct positioning in causal determinism, the Spirit of "copied" planetary model, in which "integrated" to descend and live on this planet as Man.
On any planet, things happen as the Spirit was forced to copy local model, and to integrate it, to "wrap" in it, to live and experience that world as being built.
At ground level, can speak several levels or "worlds", each of these levels is populated by certain specific entities. There are 3 main levels, which are called "worlds": 1. ether, 2. astral and 3. spiritual.They are part of the structure of Earth's aura, the limit is located in outer space beyond the moon, about halfway between Earth and Mars satellite. Globe is placed in the middle of a large bright auras, as man's material body is placed in the middle of the aura that surrounds him.
Clairvoyant perceives that the plan includes material and ethereal counterpart of the material world, which is not a plan or a world in itself, but an interface to the material plane, the etheric counterparts of all visible objects and living beings in the material world.
The boundary is the physical and spiritual reality complex, little known, and it seems difficult and hazardous penetrated called residual thoughts Ocean, which is a kind of trash depository of useless thoughts and ideas, emanating from human beings,condensed gathering place in a chaotic state,
some people's thoughts.
Etheric plane land called Terra ethereal, spiritual cosmos is the first level, immediately follow the material plane.
Ethereal world is three dimensional, somewhat similar to the material world.


In order to perceive the etheric, the Spirit must Decorporate to escape the physical body senses mediation, which can recognize only the physical. Methods and procedures used decorporare (decorporalizare) are presented in the corresponding chapter of this topic. 
Decorporalizarea is perceived generally as a passage through a tunnel, a dark narrow space, narrow, which is the output of the Principle of body awareness. Once out, Spirit will regain capacity extrasensory perception, in part or completely, as decorporalizarea was made partially or completely, and depending on its stage of development, leading to the perception that has access to the supersensible. 
Practicing clairvoyant decorporarea deliberately and consciously perceive the world around them differently sensitive to the perception by the bodily senses. In the general case, things are going in the following way: he can see further material world, but begins to feel more and better, and auras of objects and beings. 
Tens of seconds perceive well ethereal counterpart of the material world, then everything fades and overlaps over the previous image ethereal world, presenting a different setting. 
Ethereal counterpart reproduce the material world everything in the physical, 
and can be charged shortly, a few tens of seconds, through Clairvoyance 
infraeterică, the observed brightness of the aura emanating from objects of the world 
materials. 
It should be understood that this radiation is an aura effect, and its cause remains hidden, not perceived by clairvoyance infraeterică.The colors, shades, and 
brightness of the aura, expresses the main features of beings and objects in the material world, but not reveal their essence. 
The earth is red-brick colored aura, emanating energy perceived as an odor similar to freshly boiled milk, and a long sound. Water has matte white color, and smell like figs, the sky is yellow, green sun, etc. . 

Sun is seen as a bright green world. It is not charged, but the fire and its flames. Near the sky reflects the color of water flowing water.
Clairvoyance ethereal ethereal perceive the world, but with increased attention and concentration can be observed and ethereal counterpart of the material world.
Etheric clairvoyance stemming from concentration and attention beings
material objects, perceive beyond the visible aura shining through clairvoyance
infraeterică, some translucent inner structures.
By the infraeterică can not see body organs than the surrounding material and radiation as a colorful halo, but you can see by clairvoyance ethereal and translucent forms of structures that exist within the limits auric body
all beings, as through a glass mat.
Stones, outside the aura visible through clairvoyance infraeterică have inside more
bright coatings with different glow, emitting radiation that sense of age to
considers it devechimi different. Interior lights are complicated structures, resembling honeycombs beehives, and are perceptible only by clairvoyance
ethereal.
Earth looks like a multicolored jelly, somewhat transparent and very fragrant. Globe has an aura about one meter high. When the man walks the earth, earth disturbing aura, and after the return to baseline.
Water appears as a multicolored light, very parfumată.Apa and land from a ship appear as a new element with new properties, in terms of aurei.După time there is a kind of magma, which is another important element : fire.
This combination indicates that the physical earth and water were formed from the fire. Separating the two elements, each regains the properties and the element fire and suddenly vanishes as mysteriously as it appeared. Fire element, which are emerging natural elements, is named Hazim, the ethereal world, "breath / burning that brings life."
Analyzing in terms of auric age is the following elements: fire, air, water and earth.


This is a
 summary description of clairvoyant.
 
Ethereal world has no beginning and end, is not perceived to be round, spherical, and globe, but just held linear. Entering into it, you can go on forever in a straight line without any curvature of the earth meet, space.
World Souls is because the substance-energy that is formed is the same as making up the soul, distinct element of the etheric body-vital.
It is an autonomous world with its own characteristics, properties and laws of operation, not a copy, a duplicate of terrestrial world, and should not be confused with the plan duplicates ethereal object of the material plane.
There are very few landscapes and sites in the ethereal world, corresponding with the material world.
World ethereal sky is blue-green color that never changes and is not seen the sun, moon and stars. Therefore there is no day-night alternation, but
diffuse light, the same shade as the sky, pleasant, allowing better visibility constant.
Ethereal crust is charged negative energy, most of the energy coming from the sky is positively charged. It has a natural brown color, like clay, but shows a wide spectrum of colors that change constantly, depending on various factors, the weather has a big influence.
Also, ethereal crust interaction with man, his aura and thoughts, is special, ethereal environment is changing according to human auric level and type of energy that man, by broadcasting, it leaves behind its passage.
Earth's crust has its own color, sound, and odor, emitting a note that seems different notes perceptible in the material world, face similar note, and newly mown hay smell like flowers and field. Background sound and smell of an area, it changes depending on the activity in the area, pollution and human activities modifying the energy-specific land cover, fundamentally sound, and smell.
Entering the World ethereal, fragrant smells overwhelm you on all sides, the soil is full of vegetation.There are a variety of species of plants, flowers and perfume emanating
pleasant. Man-sized shrubs, and trees of various shapes and sizes are everywhere. The trees are full of fruit, like the land, with some differences. Ethereal world of the plant environment appears to correspond to an archaic way
show the world once the land, during childhood of humanity.
A broken fruit from a tree grows back rapidly from its detachment coming place a green paste, which increases the dry and crack and then fall off the branch and falls to the ground. Instead of growing a bud detachment that develops into a fruit, the resulting very quickly.
Ethereal world is full of huge forests, and clearings there. Most varieties of trees are gigantic, truchiurile often surpassing 10 feet in diameter, reaching to 300 meters height.
Mountains in the distance are seen with increasing bare, reddish, which appear to be covered by vegetation, which exudes a dark green. There may be climbing, but because not correspond with those of the material world. From place to place, there is a kind of
crenelated city walls, built of the same substance of which seem to be made ridges and slopes.
Among the mountains and rivers meander bets, their water, emerald, appearing in May
thicker and smoother than the land, and through it to see the red rocks of various sizes.
In the ethereal world there is no animal.
Conformation of this world, closely related to the material world subplanul ether, and
material world seems to contain energy patterns and informational nature of the material plane.
He who enters this world has the feeling of being in paradise.
There are two main types of energy: 1. energy coming from the sky and 2. an ethereal world energy from the ground. They provide vitality physical bodies and are perceived like ribbons of light, or as tongues of fire. Their role can be observed
interaction with living organisms.
Vitalizes energy plant roots in soil, being taken from their first chakra. In animals and humans, the energies emitted by the earth's crust acting on Muladhara chakra. This energy has three colors: red, blue and green as three shells. Red energy is related to the vital energy, with maximum activity between 7 am and 9 am. The toxins and pollutants flow favors blue energy from people and animals, and the green has a role in oxygenating the body.
There is a silver energy that connects with nature and the animal kingdom, and serves as a support for communication between levels of primary energy from the living world, and communication with nonhuman levels. It serves to transmit energy and incantations charms.
Ethereal sky is filled with positive energy, the earth is negatively charged as a capacitor fittings. Negative term moral evil has no meaning and no sense of good positive or good, is just conventional names, as names
magnetic poles.
Ethereal sky emits a sound like a încontinu power transformer, high voltage, and an odor like that of clean air, oxygen, forest.
Since entering the terrestrial world demand different energies that produce specific effects, emitting sounds, colors and odors specific, which can be found in nature.

Cosmic energies act on the human aura, charging the main power structures. They are complementary terrestrial energies, acting especially on the upper level auric. Home cosmic energy, manifested particularly in the
atmosphere is seen as a milky light, emitting a smell of vanilla, and a flute-like sound.
The second important energy seems to occur between human aura portion between the solar plexus and the last energy center located about 30 inches above the head. Sounds like the violin, an odor similar to lilac and pink color. It is as a link between aura and sky.
Another important energy comes from a spiritual higher dimension, without being able to perceive the origin. Its effect is enhanced and stimulating human aura, healing and energy amplifying and dysfunction. It has a bright red, and emits a smell of roses. When occurs, enter the Sahasrara. It is often observed in monastic settlements, the group practiced during prayers.
Another type of energy, emits a smell of rotting black and having an influence destroy human aura. Înmomentul automatically manifest in a man engaged in an activity contrary to the laws that ensure harmony and balance, with a flash on it.
In the ethereal world there is no animal, but there are nonhuman entities, some superior man, others found on other turns evolution, which manifests itself in human form or close to those of men. Non-human entities are not people deceased, but the nature spirits, it is clear observing, analyzing their characteristics auric. Human spirits in the astral world is defunct.
Spirits of nature can be considered nonhuman entities, located on another whirl evolutionary humanoid appearance or combinations that have strange characters reminiscent of fairy tales. They have the primary mission of caring for Nature, in the sense that they contribute effectively to the manifestation of Nature. To understand this, you must imagine that nature is composed of elements living on different stages of evolution, between which there is constant interaction. Thus, every forest, meadow, pond, creek, river, river, ocean, etc.. In the material world, is actually a cluster of elements living in Nature there, of course, a hierarchy that imposes a particular organization, leading to evolving. Spirits of nature helps to maintain cohesion elements, and directing natural processes.They actually seem to materialize from the natural environment they are responsible.
If you can imagine that each atom, molecule, tissue, organ and system of your body human, is something living, and more complex level of organization is related to the existence of more advanced elements of living, then you image closer to the living universe, the Universal Being, there is no dead matter, nevi. In what seems inert, dead, in fact there is continuous change and transformation.


Friendly nature spirits are happy, and wise. Agrează children who are showing early in life, they like to play, especially in the natural environment.
Agrează and pleasant odors emanating adult men because of their moral and spiritual purity, the more the nature of love and care for the environment.
At the top of the hierarchy is an entity powerful land that can be called Earth spirit. It is manifested in female form, the size of
30-40 feet high, formed from elements of the environment, sintering countless colorful stars of earth, air, water and vegetation.
Garment appearance and they are constantly changing, different, to emphasize its imaterialitatea.
Caution: not to be confused with Unreality Imaterialitatea! An entity that has no physical body, material, such as human, is not unreal, or non-existent. Decorporate spirit is such an entity. Only the apparent appearance of a body, they also built a body of chemical elements in the material world, should be considered unreal, it having only a suggestive role and purpose, "educational," expressed to understand its nature. Where "negative", an entity may take some appearances to deceive, to create confusion, fear, fear, terror, etc.., For different purposes.
Earth Spirit should be seen as a kind of Mother of all creatures and life forms that inhabit the earth, visible and invisible.
Nature spirits often take very strange appearance, which, however, should not afraid, because their inner nature is peaceful, kind, cheerful and playful.
They are responsible for everything that happens in nature all the natural phenomena and processes carried out in air, water, fire and earth.
Are structured in hierarchies, which can be classified according to criteria in the operating environment, and the functions, duties and missions they have done.
Thus there are Spirits of the Earth - called Gnome, which appear below the appearance of dwarfs that are more or less humanoid appearance, presenting bizarre combinations of elements and members of various animals. Appear more in their mansions near the underground and in caves, mines, caves, etc..
Spirits of Fire - called Salamanders have strange shapes, vaguely humanoid, formed by tongues of fire.
Spirits of Water - called Ondine, make up their appearance with smoother appearance instantly, as it consists of countless drops of water crystalline.
Spirits of the air - have the appearance of creatures known female sylph beautiful and delicate, winged with wings like dragon flies, flying through the air. Because of these features have been confused with angels, although they have wings.
There are specific Spirits World ethereal, cosmic element of Ether that.
There are nature spirits, fallen, rebellious, excommunicated because of their rebellion against the order, called Lore, who no longer have to perform tasks or functions. They took part in what nature spirits called "War of heaven." With developments in the power, rank and function performed in the etheric, they found the taste of power and tried to abuse it, and have attributed some merit, they replaced the Gods, and in exchange for aid granted easy people have wanted to be worshiped and worshiped by them.

In the ethereal world, apart from nature spirits can be seen a lot of different entities, many are just passing through this plan, or performing certain temporary activities ethereal world.
Entities appear in the ethereal world through the gates, their mission, then
disappear through the gates. Wear old term is being used by the ancient Egyptians, the ancient Celts and modern esoteric.
Gate is a passageway through which entities can move from one level of existence to another, from one world to another. There are crossing gates between different planes of
auric inside Earth, for example in the etheric astral plane, and there are gateways in Earth's aura and protrusion ei.Aura earth, as a world
closed, communicates with the outside through the gates at the outer limit of the aura: one which enters the earth's aura (Alfa) and another that can get out of it (Omega), which are located across the globe, representing the beginning and end of system auric
land.
Gates of the auric are located in fixed sites, ground auric structure characteristic is that they can form instantaneously anywhere on its surface.
The use of terms such as gates, surface, space, time, to describe the aura and auric phenomena are somewhat inadequate, they try to fill a more appropriate terminology, but still non-existent.
Terrestrial components of the aura can not be defined and explained in technical terms, but they reported subjective sensations perceived: visual, auditory, olfactory, tactile.
Terra auric energy is wrapped with a protective membrane, which can not penetrate any outside entity. In terrestrial aura can enter through one entrance - Gate Alfa, and can go through one gate, located at Pole
opposite - Omega Gate.
All the spirits who came to earth plan to incorporate human beings,
Alfa entered through the Gate. They will undergo an evolutionary process in Terra Auric school
terrestrial life. During the evolution of humanity begins and ends in Alpha Omega.
In the ethereal world is entering and exiting through the port of entry into the world of ethereal possibly other worlds of the spiritual universe.
In the ethereal world there are two main types of gates: Gate 1 and Gate 2.

Pass through a gate in the astral world, and through Gate 2 in World Luciferian beings, the spirits of people can not enter. These two types of transition zones (customs of the air), cross only entities that are in resonance with the plane of the gate, and the nature of that transition energy. Opening the gates are impermanent world of ethereal, instantly formed the elements of his nature, which
appear as colored curtains, showing a distinct perfume. Through their selection and separation of entities is done after their vibrational level, the degree of spiritual and moral development.
Gate 1 has a height of about 4 m, and appears as a kind of valve is formed from the elements. Since its formation begins to emit a sound similar to the note I put a flute. Formed from the bottom up, from
minerals of the earth, by contributing land spirits - gnomes.
Fluid energy from the earth, the earth element, mixed with minerals, like languages and brick red. Strange noises and voices are perceived as if it would play some noisy children, and female voices. The essence of the earth element seems to interfere with the essence of rock minerals and plant essence, then the earth element and element uniting the air with the essence of heaven with the participation of air spirits - Silfele. This combination of elements form the ethereal gate, seen as a colorful steam from nonhuman entities that are emerging
specific. Through Gate 1 of the hierarchy between entities angelic sons of light, with humanoid shape and spirits following cycle incorporation into the earth plane. Entities
angelic ethereal world occur in an appearance identical to that of men, but the aura
They are different, being much larger and more intense, and there is no similarity between their brightness.
When Gate 1 is the astral world, following the aura of land where the people get DECORPORATE spirits after death when the human body. Astral world has many different levels, the interface there and waiting areas, which are spirits before and after incorporation. Such areas, smaller, there is the ethereal world.
After Judgement Decorporate Spirit, when done immediately after death, each spirit is attracted to the spiritual, moral or changes, continuing process
evolution in the astral plane and will be reincorporated into earth plane after a certain period of time varies from case to case.
After the astral world spiritual world takes place, followed by the last layer of the aura land, the highest, eternal fountain of light plan, Haute.
The successive plans can penetrate the Earth's auric only Gate 1.
Gate 1 Gate 2 is also, but her training process runs in reverse. Is the gate through which enters the Luciferian plan entities, which are characterized by their eyes completely black. This plan is located in the ethereal world, but is a special world, of immense size, but its seems like environment
with the ethereal. This area seems to have been part of the plateau once ethereal and have been subsequently isolated.
Clairvoyant man can not penetrate Gate 2 in the plan unless, willingly and consciously adhere to the principles of those who opposed and oppose the order, God and His plan of development of the world.
Luciferian hierarchy of entities is similar to the Sons of Light, their supreme leader is Lucifer, Luxury, rebellious archangel who opposed God and Hierarchy sons of light. He never appears in the ethereal world.
The imponant leader, which often manifests itself in ethereal world, exiting through Gate 1, is called Princess, which show people her real name to Lili seemed to Lillith. Somewhere beyond Gate 2, the Palace of Princess Lillith, an area of carnal pleasures, the eroticism, and other areas of the same nature.
Ethereal world also includes some areas that do not enter through the gates, which appear as clearly defined areas, there are certain categories of entities, which, for various reasons, were denied access to the astral world and the terrestrial material.
World borderline ethereal, beyond an unpopulated buffer zone, is the rebel human spirits who have left the reincarnation cycle and created a very technologically advanced supercivilization, based UFO observed ethereal earth plane dematerializăndu materialize and the .
There are areas where there are human bodies evolved as part of a race
forerunner of today, not rebellious, but does not engage in activities outside their perimeter.
At a lower level of the aura land beyond the ethereal world, there is an area of prisons, and an area of Atonement.

Comments