Artificial Intelligence


جهت ارتباط از ایمیل مقابل استفاده کنید.

به منظور اطلاع رسانی بهتر حتما در کانال تلگرام کلاس عضو شوید.
 

 
 
 
جهت دانلود اسلاید های تدریس شده در کلاس از لیک زیر استفاده کنید.


 

Comments