17/09/12 Aangetekend schrijven grondwettelijk-hof niet afgehaald.


Verstuurd per e-mail op 17 september 2012. 

 

Aan Het Grondwettelijk Hof
 

T.a.v. F. Meersschaut

Koningsplein 7
B-1000 - Brussel (België)

e-mail: griffie@const-court.be

 

Rolnummer. 5464

 


Betreft:


Het vanaf 4 september 2012 (13 dagen lang) niet afhalen van de door A.M.L. van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw tijdig ingestuurdememorie van verantwoording

 

Geachte heer Meersschaut

 

Volgens directeur John Antheunis van het postkantoor in Hasselt Centrum is het Grondwettelijk Hof verantwoordelijk voor het feit dat ons op 3 september 2012 bij aangetekende brief tijdig verstuurde memorie van verantwoording” niet wordt afgehaald en a.s. woensdag (na 15 dagen) weer aan ons zal worden teruggestuurd. Wij kunnen dit niet geloven.

 

Wel is het zo dat hierachter een wereldwijd vertakte paardenzwendel, afvalmaffia en drugsmaffia schuilgaat, waarin benevens onder meer Nederlands burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en zijn vriend Jan Peter Balkenende (CDA), vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State, kamerheer Frank Houben (CDA) van de koningin, de Nederlandse regering, het gehele Nederlandse openbaar ministerie zijn betrokken en dat als gevolg van de samenwerking tussen politie en justitie met België, vanwege het niet door het Grondwettelijk Hof getoetste Benelux-Verdrag, de volgende personen in België er actief mee zijn tussen geraakt:
 

YouTube-video

 
             . Hilde Claes, burgemeester van Hasselt, als voorzitter politiecollege HAZODI  

·         Bart Ceyssens, inspecteur Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen;  

·         Tony Coonen (partner burgemeester Hilde Claes), federaal secretaris De Voorzorg Hasselt;

·         Arlette Geuens, adjunct secretaris De Voorzorg Hasselt;   

·         Ann Durwael, substituut procureur des konings van Hasselt ,

·         Kellemers Luc (Fgp. Hasselt)

·         Luykx Laurens (Hazodi)

·         B. Beekmans (Hazodi)

·         R. Grosemans (Fgp Hasselt)

·         J.Bellen (Fgp Hasselt)

·         E. Senol (Fgp Hasselt)

·         M. Steensels (Fgp Hasselt)

·         R. Montgomery (Fgp Hasselt)

·         B. Vercruysse (Fgp Hasselt)

·         J. Opdelocht (Fgp Hasselt)

·         G. Claesen (Fgp Hasselt)

·         J. Kuppens (Fgp Hasselt)

·         M. Berden (Fgp Hasselt)

·         G. Snellens (Fgp Hasselt)

  

Wij zijn dan ook van mening dat onze op 3 september 2012 verstuurde aangetekende brief onder invloed van deze organisatie niet bij het Grondwettelijk Hof is aangeboden en in de computer wordt geschreven dat het Grondwettelijk Hof onze aangetekende brief niet komt afhalen.

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video


Wat wij hieromtrent feitelijk hebben meegemaakt met het Postkantoor in het Centrum van Hasselt geeft daar alle reden toe, wat u hieronder kunt lezen. 

 

Op 3 september 2012 kreeg No Cancer Foundation op het adres Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt voor het eerst de aangetekende brief uitgereikt van de Hasseltse Post. Op die brief zat de ontvangstbevestigingskaart van het Grondwettelijk Hof geplakt van zijn onderliggend verzoekschrift (beroepschrift) d.d. 26 juli 2012 aan het Grondwettelijk Hof. Op de enveloppe staat geschreven “Opnieuw aanbieden 3-9-‘12”. Hiermee is valsheid in geschrift gepleegd, want dit stuk is niet eerder aangeboden geweest, ondanks het feit dat er vanaf 20 augustus 2012 nagenoeg altijd iemand in de woning op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt aanwezig is geweest. Dat hier sprake is van opzet wordt nog eens onderschreven met het feit dat de Hasseltse Post bewust tot 3 september 2012 heeft gewacht met het uitreiken ervan, met kennelijk de voorkennis dat in de aangetekende brief d.d. 20 augustus 2012 van het Grondwettelijk Hof letterlijk het volgende staat geschreven:

 

“U beschikt over vijftien dagen, vanaf de ontvangst van de onderhavige kennisgeving, om eventueel – bij ter post aangetekende zending – een memorie met verantwoording in te dienen.”

 

Dit betekent dat met deze aanbieding op 3 september 2012 de Hasseltse Post heeft weten te bewerkstelligen dat No Cancer Foundation daarop nooit meer binnen die vijftien dagen na 20 augustus 2012 nog tijdig de “memorie van verantwoording” kon indienen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd een kopie van betreffende brief d.d. 20 augustus 2012 van het Grondwettelijk Hof aan No Cancer Foundation met een kopie van de voorkant van die brief en de achterkant met daarop geplakt de kaart van ontvangstbevestiging (zie productie J). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.

 

Het is een geluk geweest dat het Grondwettelijk Hof op 20 augustus 2012 eenzelfde aangetekende brief heeft verstuurd aan de Familie A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, die wel op 21 augustus 2012 door de Zonhovense Post is uitgereikt aan A.M.L. van Rooij. Om die reden hebben wij toch op tijd onze bij brief d.d. 2 september 2012 opgestelde “Memorie van verantwoording” op 3 september 2012 per aangetekende brief kunnen opsturen vanuit de Post, Centrum Maastrichtstraat 49 3500 Hasselt. Als bewijs daarvoor vindt u het bewijs van aangetekende verzending bijgevoegd (zie productie K). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Onze bij aangetekende post op 3 september 2012 verstuurde “Memorie van verantwoording” aan het Grondwettelijk Hof t.a.v. F. Meersschaut vindt u in de volgende link, met deeplinks aan onderbouwing, hieronder ingelast:

 

  

Waar wij toen niet bij hebben stilgestaan, maar achteraf gezien wel iets met dit alles te maken heeft gehad, is dat wij in eerste instantie deze brief bij de postbalie in Hasselt niet per aangetekende post konden opsturen. Dit omdat het volgens de balie mevrouw een pakket was. Wij vertelden, dit is raar: wij hebben er zo al minstens 20 hier kunnen opsturen. Dat kan best zijn vertelde zij, maar dit moet als pakket weg. Wij hebben toen de papieren voor dat pakket moeten invullen, na die te hebben ingevuld vertelden wij dat dit pakket met aangetekende post weg moest. Zij vertelde toen dat kan niet bij een pakket. Toen wij vervolgens daarop bleven doorpraten kon ineens die brief weer wel per aangetekende brief worden verstuurd, wat toen ook is gebeurd op 3 september 2012 en waarvan u het bewijs ervan vindt bijgevoegd (zie productie K).

 

Omdat wij nog steeds niet de ontvangstbevestiging van deze op 3 september 2012 verstuurde aangetekende brief aan het Grondwettelijk Hof hadden terugontvangen zijn wij op vrijdag 14 september 2012 op www.bpost.be/track gaan zoeken hoe het er nu uiteindelijk voorstaat met die verzending. Daarop stond letterlijk het volgende vermeld:

 

Een overzicht van de zending : Aangetekende zending

Nummer zending

010541288500452621220101852399

Stad/land vertrek

Datum in ontvangstname

03-09-2012

Stad/land bestemming

Naam bestemming

Laatste Status

In afwachting van afhalen door de klant

Afleveringsdatum

Afleveringsuur

Klanten referentie

Details plaats

PP LIBR WORLDWIDE BXL

 

Overzicht van de status

 

Datum

Tijdstip

Laatste Status

Plaats

05/09/2012

09:34

In afwachting van afhalen door de klant

PP LIBR WORLDWIDE BXL

04/09/2012

13:43

Zending aangeboden - bestemmeling afwezig - bericht gelaten

BRUSSEL STAD MAIL

03/09/2012

14:39

Informatie over de zending manueel geregistreerd aan 't loket

HASSELT CENTRUM

03/09/2012

14:37

Zending aangenomen in netwerk

HASSELT CENTRUM

 

Hierin staat dus letterlijk geschreven dat onze bij aangetekende brief op 3 september 2012 verstuurde memorie met verantwoording op 4 september 2012 is aangeboden maar op 14 september 2012 (10 dagen later) door de griffier van het Grondwettelijk Hof nog niet is opgehaald.

 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de griffier van het Grondwettelijk Hof een aangetekend stuk 10 dagen lang laat liggen en niet komt ophalen. Wij zijn om die reden dezelfde dag nog naar Post van Hasselt gegaan, waar wij op 14 september 2012 om 14.00 uur aan een mevrouw aan de balie vroegen of wij de directeur van dit postkantoor mochten spreken, zij vertelde dat hij eten was maar als wij om 14.30 uur terugkwamen dan konden wij hem spreken, zo vertelde zij.

 

Een half uur later om 14.30 uur gingen wij weer terug naar het postkantoor en vroegen de baliemedewerkster toen of wij, zoals afgesproken was, nu de directeur konden spreken. Zij vertelde dat gaat niet hij zit nu in een vergadering. Wij vertelden: dit kan toch niet het is heel erg dringend en wij hadden dat afgesproken. Na lang aandringen kwam betreffende directeur John Antheunis naar de balie en vertelde ons dat hij nu geen tijd had en dat hij hiervoor niet eerder tijd heeft dan op woensdag 19 september 2012 (5 dagen later). Toen wij daarop ageerden, dreigde hij enigszins.

 

Volgens ons kan het niet anders zijn dat hij dit alles heeft willen uitstellen tot woensdag 19 september 2012 vanwege voorkennis dat dan door toedoen van een valselijk exploot van Van Groenenwegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. in opdracht van F.M. van Hoek en A.M.E van Hoek-Kneepkens  het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zou zijn geliquideerd en op de roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en zijn Camping & Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF dan wel executoriaal beslag zou liggen om het in het openbaar voor een appel en een ei te kunnen verkopen. Het is hierbij goed te weten dat de buurman van F.M. van Hoek en A.M.E van Hoek-Kneepkens huidig kamerheer van de koningin Frank Houben is en dat de Kabinet Gemeentesecretaris van de Stad Hasselt Jean-Paul Houben is.

 

Van deze extreem ernstige wereldwijd vertakte paardenzwendel, afvalmaffia en drugsmaffia  waarin het postkantoor in het Centrum van Hasselt actief betrokken blijkt te zijn, hebben wij heden hiervan  strafaangifte gedaan bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle. Deze Strafaangifte hebben wij vandaag (17 september 2012) per aangetekende post verstuurd. Voor de inhoud van die strafaangifte verwijzen wij naar de hieronder ingelaste link:

 

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook de deeplinks aan feitelijke onderbouw) en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Gezien de ernst van die inhoud en het feit dat dit alles door de (Benelux) politiek is veroorzaakt, hebben wij hebben wij deze e-mail ook gericht aan:


-       Johan Delmulle, Federaal procureur des konings (federaal.parket@just.fgov.be) ,

-       Joelle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken (milquet@ibz.fgov.be), 

-       Annemie Turtelboom, Federaal Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@just.fgov.be),


Met het nadrukkelijke verzoek om onmiddellijk in te grijpen en niet nog dagen te wachten tot het voor Ad van Rooij en zijn gezin en Erik Verbeek en zijn gezin te laat is en wij zullen moeten gaan stelen om in leven te kunnen blijven, wat mede het gevolg is van het feit dat huidig Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, als voormalig minister Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid tot op heden (na 2,5 jaar) de asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L. van Rooij en zijn gezin nog steeds niet in behandeling heeft genomen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Betreffende asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 kunt u lezen in de volgende link:

 

 

Ad van Rooij woont als gevolg van het al ruim 2,5 jaar lang niet in behandeling nemen van zijn politieke asielaanvraag, zonder enige inkomsten tegen dubbele woonlasten gescheiden van zijn vrouw om niet vermoord te worden in navolging van Pim Fortuyn. Daarmee heeft de minister in zeer ernstige mate gehandeld in strijd met de Belgische Grondwet, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:

 

Art. 22

Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.

Art. 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

het recht op een behoorlijke huisvesting;

het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Al deze rechten zijn bij Ad van Rooij en zijn vrouw al 5 jaar lang afgenomen (waarvan 2,5 jaar in België), wat allemaal is veroorzaakt door de wereldwijd vertakte paardenzwendel, afvalmaffia en drugsmaffia, zoals staat geschreven in onze strafaangifte d.d. 15 september 2012 aan de federaal procureur des konings Johan Delmulle, waartegen niet strafrechtelijk wordt opgetreden.

 

Ad van Rooij wil huidig verantwoordelijk minister Joëlle Milquet dit vergeven omdat ik trots ben op België, in Nederland was ik namelijk al lang vermoord.

 

De huidige situatie voor Ad van Rooij en zijn familie is als volgt:

 

Op 28 september 2010 heeft de officier van justitie in het arrondissement ’s-Hertogenbosch ter afdekking van de hieronder feitelijk bewezen grensoverschrijdende mens- en milieuvernietigende misdaad een arrestatiebevel laten uitgaan naar A.M.L. van Rooij.

 

Dit arrestatiebevel heeft rechtskracht tot 20 september 2015. Dit betekent dat A.M.L. van Rooij door toedoen van Nederlands officier van justitie, onder verantwoordelijkheid van vorig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijnde huidig vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State en huidig minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie nog tot 20 september 2015 zonder enig inkomen tegen dubbele woonlasten gescheiden zal moeten wonen van zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn zoon, dochter en moeder om in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Het Nederlands paspoort (NP93DL682) van A.M.L. van Rooij is tot 11 juli 2013 geldig.

 

Wij richten hierbij aan verantwoordelijk Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet dan ook het nadrukkelijke verzoek om als reactie op deze e-mail vóór uiterlijk 23 september 2012 te berichten dat aan Ad van Rooij, zijn vrouw, zoon, dochter en moeder een Belgisch paspoort wordt verstrekt op de hoofdverblijfplaats, Hazendansweg 36A, 2520 te Zonhoven.

Gebeurd dat niet dan zijn wij noodgedwongen, om in leven te kunnen blijven, om hierover een zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof op grond van bovengenoemde artikelen 21 en 22 van de Belgische Grondwet, wat wij erg zouden betreuren.

 

Voor Erik Verbeek en zijn gezin geldt soortgelijk. Omdat hij op eigen kosten mensen heeft geholpen met “Flaraxin” dat enkel stoffen bevat die in de natuur voorkomen, die ontstekingsremmend werken, in een aantal gevallen kanker genezen en een preventieve werking hebben, wat door prof.dr.Jan.Tytgat, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag d.d. 9 augustus 2011 wordt bevestigd, wordt onder verantwoordelijkheid van Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet door J. Opdelocht, van de Federale Politie Hasselt, in het voorjaar van 2011 bij No Cancer Foundation  onder meer zijn flaraxin producten in beslag genomen en is beslag gelegd op de woning met als doel hem onrechtmatig veroordeeld te krijgen als grootste drugsbaas die de wereld ooit heeft gekend, waar Bruinsma en Holleeder niets bij zijn.

Daarnaast is ter ondersteuning van deze chemische genocide misdaad op onrechtmatige wijze al het inkomen van Erik Verbeek vanaf 1 maart 2010 tot op heden gestolen om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat hij vanwege het niet verkrijgen van geld voor zijn eerste levensbehoefte en dat van zijn kinderen op het verkeerde pad zou kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor Ad van Rooij maar dan vanuit Nederland bij wie vanaf 23 september 2007 al zijn inkomen is afgenomen door huidig vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State en tegen dubbele woonlasten als politiek vluchteling al 2,5 jaar lang gescheiden moet wonen van zijn vrouw en gezin om niet hetzelfde lot te ondergaan als Pim Fortuyn. (zie stuk 1, stuk 2, stuk 3, stuk 4, stuk 5 en stuk 6 ).

Aan de heer F. Meersschaut van het Grondwettelijk Hof willen wij vragen:

·         om onze al vanaf 4 september 2012 klaarliggende aangetekende brief op 18 september 2012 op te halen, zodat die op 19 september 2012 niet wordt teruggestuurd.

Aan Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, willen wij vragen:

·         Om vóór 23 september 2012 te berichten dat aan A.M.L. van Rooij, zijn vrouw, zoon en moeder een Belgisch Paspoort wordt verstrekt.

·         Om vóór 23 september 2012 te berichten dat Erik Verbeek en zijn No Cancer Foundation in eren wordt hersteld, zijn gestolen ‘flaraxin’ producten, boekhouding e.d. worden teruggegeven en het onrechtmatig beslag op de woning (die niet van hem is) eraf wordt gehaald.

Aan Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, willen wij vragen:

·         Om te vervorderen dat onmiddellijk de grenzen met Nederland worden gesloten en daarbij niet langer te wachten, totdat geheel België en alle 11 miljoenen Belgen zijn vergiftigd met zeer giftig kankerverwekkend gif, totdat de dood erop volgt.

Aan Federaal procureur des konings Johan Delmulle, willen wij vragen:

·         Om persoonlijk onze bijgevoegde strafaangifte d.d. 15 september 2012 in behandeling te nemen, het neerleggen ervan bij de procureurs des konings in Hasselt of Tongeren werkt niet. Daar ontstaan voor Ad van Rooij enkel maar meer levensbedreigingen uit, omdat de Limburgse samenwerking met Nederland vanuit het Benelux Verdrag al vele jaren te intens is geweest.

Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan:

-       Mijn vrouw Annelies,
-       Erik Verbeek en No Cancer Foundation    
 
In afwachting op een antwoord aan de hierboven verzochten, verblijven wij;
Met de meeste Hoogachting.
 
A.M.L. (Ad) van Rooij
 
Mede namens,
-       Ecologisch Kennis Centrum B.V.
-       No Cancer Foundation
-       Erik Verbeek.

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 17 september 2012 22:28
Onderwerp: Dringend verzoek aan Grondwettelijk Hof / en aan Minister Joëlle Milquet/ en aan Minister Annemie Turtelboom / en aan Federaal procureur des konings Johan Delmulle
Aan: griffie@const-court.be, milquet@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, federaal.parket@just.fgov.be

Cc: EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>