Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt.

22/09/10 Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in België is dat Pieter Neels van het (FAGG)


Datum: 22 september 2010 14:36
Onderwerp: Sommatie aan alle vertegenwoordigers van de Europes Unie in het CHMP om de MSDS (samenstelling) van Gardasil-vaccin vrij te geven?


 

Aan: De Europese Commissie t.a.v. de vertegenwoordigers (één per lidstaat) van de Europes Unie in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP) “

 

- In België is dat Pieter Neels (e-mail: pieter.neels@fagg.be).

- In Nederland is dat Barbara van Zwieten-Boot (e-mail: nlhchmp@cbg-meb.nl) .

- In Luxemburg Jacqueline Genoux-Hames (e-mail: jacqueline.genoux-hames@ms.etat.lu).

- In Frankrijk Pierre Demolis (e-mail: ueurop@afssaps.sante.fr) .

- In Duitsland Harald Enzmann (e-mail: h.enzmann@bfarm.de).

- In Italië Daniela Melchiorri (e-mail: d.melchiorri@aifa.gov.it).

- In Spanje Gonzalo Calvo Rojas (e-mail: centralised@aemps.es).

- In Oostenrijk Andrea Laslop (e-mail: andrea.laslop@ages.at).

- In Bulgarijë Mila Vlaskovska (e-mail: mvlaskov@medfac.acad.bg).

- In Cyprus Arthur Isseyegh (e-mail: aisseyegh@phs.moh.gov.cy).

- In Tsjechië Ondřej Slanař (e-mail: ondrej.slanar@sukl.cz).

- In Denemarken Jens Ersbøll (e-mail: jehe@dkma.dk).

- In Estland Alar Irs (e-mail: chmp@ravimiamet.ee).

- In Finland Jaana Kallio (e-mail: jaana.kallio@fimea.fi).

- In Griekenland George Aislaitner (e-mail: geoaisla@eof.gr).

- In Hongarije Agnes Gyurasics (e-mail: gyurasics.agnes@ogyi.hu).

- In Ijsland Sif Ormarsdóttir (e-mail: sif@imca.is).

- In Ierland David Lyons (e-mail: david.lyons@imb.ie).

- In Letland Juris Pokrotnieks (e-mail: juris.pokrotnieks@zva.gov.lv).

- In Litouwen Romaldas Mačiulaitis (e-mail: RomaldasMaciulaitis@vvkt.lt).

- In Malta John Joseph Borg (e-mail: john-joseph.borg@gov.mt),

- In Noorwegen Eva Skovlund (e-mail: cpmp-norway@noma.no).

- In Polen Piotr Fiedor (e-mail: ema@urpl.gov.pl).

- In Portugal Beatriz Silva Lima (e-mail: beatrizlima@netcabo.pt).

- In Roemenië Robert Ancuceanu (e-mail: robert.ancuceanu@anm.ro).

- In Slowakije Jan Mazag (e-mail: mazag@sukl.sk).

- In Slovenië Metoda Lipnik-Stangelj (e-mail: metoda.lipnik-stangelj@mf.uni-lj.si).

- In Zweden Tomas Salmonson (e-mail: tomas.salmonson@mpa.se).

- In Groot Brittannië Ian Hudson (e-mail: leslie.whitbread@mhra.gsi.gov.uk).

 

Geachte vertegenwoordigers van de Europes Unie in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP),

 

In opdracht van No Cancer Foundation hebben wij Peter Neels, Belgisch vertegenwoordiger in het CHMP, bij e-mail d.d. 17 september 2010 de volgende sommatie laten uitgaan (lees hier). Dit omdat hij op onze eerdere e-mail d.d. 3 september 2010 weigerde te reageren (lees hier). Omdat No Cancer Foundation een verantwoordelijkheid heeft naar de verschillende verontruste ouders, moeders en grootmoeders die hen heeft benaderd om de mogelijke schadelijke gevolgen van het door het Vlaams Parlement gratis verstrekte Gardasil vaccins te onderzoeken, heeft het het volgende persbericht laten uitgaan:

 


 
Persbericht
 
17 september 2010. 
 
Het lot van alle met het Gardacil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar tegen baarmoederhalskanker binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land.
 
De Europese Unie heeft 27 lidstaten. Elke lidstaat heeft een vertegenwoordiger in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP) “. In België is dat Pieter Neels. In Nederland is dat Barbara van Zwieten-Boot. In Luxemburg Jacqueline Genoux-Hames. In Frankrijk Pierre Demolis. In Duitsland Harald Enzmann. In Italië Daniela Melchiorri. In Spanje Gonzalo Calvo Rojas. In Oostenrijk Andrea Laslop. In Bulgarijë Mila Vlaskovska. In Cyprus Arthur Isseyegh. In Tsjechië Ondřej Slanař. In Denemarken Jens Ersbøll. In Estland Alar Irs. In Finland Jaana Kallio. In Griekenland George Aislaitner. In Hongarije Agnes Gyurasics. In Ijsland Sif Ormarsdóttir. In Ierland David Lyons. In Leltand Juris Pokrotnieks. In Litouwen Romaldas Mačiulaitis. In Malta John Joseph Borg, In Noorwegen Eva Skovlund. In Polen Piotr Fiedor. In Portugal Beatriz Silva Lima. In Roemenië Robert Ancuceanu. In Slowakije Jan Mazag. In Slovenië Metoda Lipnik-Stangelj. In Zweden Tomas Salmonson. In Groot Brittannië Ian Hudson. Voor telefoon en adresgegevens (lees hier). 
 
Sanofi Pasteur MSD heeft in september 2006 na evaluatie door het CHMP vergunning verkregen van de Europese Commissie voor het binnen de Europese Unie in de handel brengen van het Gardasil-vaccin afkomstig van het Amerikaanse bedrijf MERCK & CO, INC. om daarmee alle meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de 27 landen van de Europese Unie te injecteren.
 
Met instemming van bovengenoemde ambtenaren (één per land) mogen, zonder voorafgaand besluit van de verantwoordelijke ministers in de 27 lidstaten, de Gardacil-vaccins afkomstig van het Amerikaanse bedrijf MERCK & CO, INC. bij alle Europese meisjes van 12 tot 18 jaar in de 27 lidstaten van de Europese Unie worden geïnjecteerd. Dit betekent dat in het huidige Europa met open grenzen in de 27 lidstaten van de Europese Unie het lot van alle meisjes van 12 tot 18 jaar in handen is van een 27-tal ambtenaren. Voor België is dat ambtenaar Pieter Neels. Bij de heer Neels is niet bekend wat de chemische samenstelling van het 3-tal Gardacil-vaccins is die bij meisjes van 12 tot 18 jaar zijn en worden geïnjecteerd. Als feitelijk bewijs daarvoor lees bijgevoegde e-mail d.d. 17 september 2010 van de door No Cancer Foundation ingeschakelde Europees erkende Safety Manager A.M.L. van Rooij (lees hier). Als de heer Neels de chemische samenstelling niet kent dan kennen de ambtenaren die de andere 26 lidstaten vertegenwoordigen de samenstelling ook niet. Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat niet alleen Pieter Neels maar ook bovengenoemde ambtenaren van de andere 26 lidstaten daarmee in zeer ernstige mate artikel 168 (TITEL XIV, Volksgezondheid), artikel 169 (TITEL XIV, Consumentenbescherming) en artikel 191 (TITEL XX, Milieu) uit het vanaf 1 december 2009 van kracht zijnde verdag van Lissabon hebben overtreden. In geval Pieter Neels binnen 48 uur na heden de chemische samenstelling waarin Safety Manager A.M.L. van Rooij in zijn e-mail d.d. 17 september 2010 heeft verzocht (lees hier) niet heeft verstrekt dan zal door No Cancer Foundation een klacht worden ingediend bij de Europese Commissie tegen alle bovengenoemde ambtenaren in alle lidstaten, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van bovengenoemde artikelen in het vanaf 1 december 2009 van kracht geworden Verdrag van Lissabon. Dit”persbericht’ zal onderdeel uitmaken van die klacht.
 
Een kopie van dit ‘persbericht’ is verstuurd aan het nieuwe Europese land Eurostaete. Het bevrijdingsfeest is op 23 oktober 2010. Voor de uitnodiging (lees: www.eurostaete.eu). Iedereen is welkom.
 
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij:
 
NO CANCER FOUNDATION is a humanitarian organization that works international in the fight against cancer.
 

Verbeek Erik.

Tel: +32/487-504182

Adres: Paul Bellefroidlaan 16 - 3500 Hasselt (Belgium)

Ondernemings Nr: 0826.979.240
 
Kort na verzending van dit persbericht reageerde Belgisch vertegenwoordiger Pieter Neels bij e-mail van 17 september 2010 (23:19 uur) inhoudloos voor 100% in strijd met de waarheid, waarop wij op 18 september 2010 een nieuw sommatie e-mail naar Pieter Neels hebben laten uitgaan (lees hier). Ook daarop weigert de heer Neels te reageren. Naar aanleiding daarvan heeft No Cancer Foundation aan ondergetekende opdracht gegeven om hierover een klacht in te dienen bij de Europese Commissie tegen alle bovengenoemde ambtenaren in alle lidstaten, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van bovengenoemde artikelen in het vanaf 1 december 2009 van kracht geworden Verdrag van Lissabon.
 
Alvorens over te gaan tot het indienen van een klacht tegen alle bovengenoemde ambtenaren in alle lidstaten, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van artikel 168 (TITEL XIV, Volksgezondheid ), artikel 169 (TITEL XIV, Consumentenbescherming) en artikel 191 (TITEL XX, Milieu) uit het vanaf 1 december 2009 van kracht zijnde verdag van Lissabon stellen wij aan alle hierboven aangeschreven vertegenwoordigers van de Europes Unie in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP”) persoonlijk de volgende vraag: 
 

Vraag.


Wilt u aan mij de volledige chemische samenstelling (overeenkomstig bovengenoemd voorbeeld) van de Gardasil vaccins laten toekomen die vergunningaanvrager Sanofi Pasteur MSD heeft opgegeven, zodat ik vanuit mijn deskundigheid als safety manager de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie op maat (per kind) kan uitvoeren waarom No Cancer Foundation mij heeft verzocht? 
 
Omdat No Cancer Fondation hierover tegen U allen persoonlijk een klacht gaat indienen bij de Europese Commissie vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van artikel 168 (TITEL XIV, Volksgezondheid), artikel 169 (TITEL XIV, Consumentenbescherming) en artikel 191 (TITEL XX, Milieu) uit het vanaf 1 december 2009 van kracht zijnde Verdag van Lissabon (lees hier) sommeren wij u om op uiterlijk vrijdag 24 september 2010 bovengenoemde ‘helder’ gestelde vraag ‘helder’ te beantwoorden.
 
Blijft vanuit alle hierboven aangeschreven vertegenwoordigers van de Europes Unie in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP)” beantwoording uit dan zal namens No Cancer Foundation hierover tegen u allen een klacht worden ingediend bij de Europese Commissie. Ter onderbouwing van die klacht zal een kopie van deze sommatie e-mail (met deeplinks) worden overlegd.
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com) en aan journaliste Barbara Vuysteke (barbara.vuylsteke@persgroep.be) van het Laatste Nieuws (België) die hierover reeds een artikel heeft geschreven en daarbij passende foto’s heeft gemaakt maar nog niet heeft laten plaatsen in het Laatste Nieuws, daar eerst het meest geschikte moment wordt afgewacht. 

 
In afwachting op een antwoord op bovengenoemde vraag van elk lidstaat-vertegenwoordiger in het CHMP op uiterlijk vrijdag 24 september 2010, verblijven wij;
 

Hoogachtend;

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze,
 

Ing. A.M.L. van Rooij

Safety Manager
 

Tel: 0031(0)681090198

 
Sinds de jaren tachtig is het aantal doses vaccins verdrievoudigd. De onlangs uitgebrachte documentaire The Greater Good over het vaccinatiebeleid, veiligheid en geschiedenis is een dijk van een productie en geeft een heel genuanceerd en verontrustend beeld...

Vaccinatie, JA of NEE?

° Vaccinatie bedrog is voorbij

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval  ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheids-functionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’ Zie de Leugens en Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix video’s

Communicatie met verantwoordelijke instanties.

° Zijn de gevaccineerde meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoeder-halskanker het slachtoffer van een bovenwettelijke macht van 25 Eurocommissarissen?

° 24/07/14 Antwoord: Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 18/07/14 Reactie ZG op verzoek van 10 juli 2014 om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 10/07/14 Verzoek aan het Agentschap voor Zorg en Gezondheid om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 08/10/12 Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als proefkonijn? Wij vragen het hemzelf.

° 11/05/12 Provincie Limburg promoot HPV-vaccin voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar zonder te weten welke chemische stoffen er in zitten.

° 08/12/10 Aan Joke Schauvliege, verzoek tot het nemen van een besluit om het vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 december 2010 te laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het afkomstige bedrijf MERCK

° 07/12/10 Aan minister Philippe Muyters: Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten stoppen.

° 15/11/10 Het (FAGG) overtreed Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG

° 11/11/10 Nadrukkelijk verzoek aan mvr. W. Sorgdrager als bestuurslid van de stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State om de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins onmiddellijk te laten stoppen.

° 30/09/10 Klacht aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin)

° 22/09/10 Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in Belgie is dat Pieter Neels van het (FAGG)

° 17/09/10 Sommatie aan Pieter Neels om binnen 48 uur na heden antwoord te geven op de vraag uit de e-mail van 3 september 2010 

° 09/09/10 Komt verantwoordelijk minister Jo Vandeurzen zijn belofte tegenover No Cancer Foundation na 

° 04/09/10 Wetswijziging in België maakt vanaf 16 mei 2006 van een "ziekmaakmiddel" een "geneesmiddel" 

° 03/09/10 Aan Pieter Neels (FAGG) Chemische samenstelling Gardasil-vaccin onbekend, is opgevraagd aan Europese Unie.

° 01/09/10 Geachte minister Laurette Onkelinx, Gardasil-vaccin tegen baarmoederhalskanker is wettelijk verboden!