14/03/12 e-mail NCF, aan Secretaris Procureur des Konings te Tongeren, grensoverschrijdende misdaad waaraan miljoenen mensen (Belgen) zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten word door (Procureur des Konings?) B. COPPIN te Tongeren geseponeerd! Zorgen over gif in veel groente en fruit

Een groep internationale milieuorganisaties luidt de noodklok over het grote aantal chemische bestrijdingsmiddelen in veel gegeten groenten en fruit. Sla, tomaten, komkommers en appels bevatten de meeste schadelijke stoffen die de hormoonhuishouding van mensen ontregelen.

Dat blijkt uit een analyse van Pesticide Action Network (PAN), op basis van gegevens van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid... Lees meer


Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>

Datum: 14 maart 2012 17:49

Onderwerp: Verzoek aan Procureur des Konings Rosette Vandenborne om dossier kenmerk: TG63.97.437-11 weer te openen.

Aan: Theo Nijsten

Cc: No cancer Foundation <
nocancerfoundation@gmail.com>

 


Aan: Theo Nijsten

Secretaris Procureur des Konings te Tongeren

Verantwoordelijk voor dossier referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 

 


Geachte heer Nijsten 

 

Mede namens No Cancer Foundation te Hasselt willen wij u hierbij kenbaar maken dat wij bijzonder geschokt zijn met de beslissing die B. COPPIN heeft genomen in de zaak met als kenmerk: TG63.97.437-11. Daarin heeft hij letterlijk het volgende beslist (zie bijlage): 

 

VERBEEK Erik

Paul Bellefroidlaan 16

3500 Hasselt

 

Mevrouw / Mijnheer,

 

Betreft: mijn kenmerk: TG63.97.437-11

                        uw kenmerk:

                        Feiten te Maaseik dd. 05/05/2011

 

U heeft bij mijn secretariaat een verklaring van benadeelde persoon neergelegd, waarin U mij vraagt U in te lichten omtrent het gevolg dat aan de zaak gegeven wordt.

 

Gelieve hierbij kennis te nemen dat rekening houdende met de elementen die mij ter kennis werden gebracht, ik besloten heb het dossier te seponeren.

 

Toelating tot inzage en afschrift is U hierbij verleend.

 

Inzage kan kosteloos op het Parket van de Procureur des Konings, Piepelpoel 12, Tongeren (gelijkvloers) Afschrift (0,75 Euro/blad) kan bekomen worden bij de heer Hoofdgriffier, Piepelpoel 10, Tongeren.

 

Hoogachtend,

De Procureur des Konings,

 

B. COPPIN


5 maart 2012 Sepot Xentari XW Parket Tongeren.pdf


Daarmee heeft B. COPPIN als “De Procureur des Konings”, wat hij niet is, aan de foutieve rechtspersoon (had ook No Cancer Foundation moeten zijn) beslist dat de feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad waaraan miljoenen mensen (Belgen) zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten onbeperkt mag blijven doorgaan zonder dat daarnaar strafrechtelijk onderzoek wordt verricht en zonder dat daartegen strafrechtelijk wordt opgetreden. Dit kan natuurlijk nooit.      

Als bewijs van deze massale mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende misdaad vindt u hieronder in de volgende “PDF-Link”  ons deskundigenrapport d.d. 6 maart 2012 met een 11-tal bijlagen (deeplinks) aan feitelijke en wettelijke onderbouw bijgevoegd.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf

 

Als toelichting daarop vindt u ook de volgende aanklikbare videoDe gigantische grensoverschrijdende misdaad die daar weer achter zit kunt u lezen in ons verzoekschrift d.d. 29 februari 2012 aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Nijmegen, die u in de volgende link (met deeplinks aan bewijzen) hieronder vindt ingelast:

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf

 

Hoe ernstig grensoverschrijdend deze alles vernietigende misdaad vanuit Nederland naar België is (en als gevolg daarvan vanuit België naar de gehele wereld) kunt u lezen in het hieronder ingelaste verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 van Philips Medical Systems Nederland B.V.      

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan verantwoordelijk Procureur des Konings Rosette Vandenborne van Tongeren gericht.    


Na het lezen van het boek “Alarm… u wordt vergiftigd !! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” dat Ine Veen over Ad van Rooij en Pim Fortuyn heeft geschreven (waarvan u de cover hieronder vindt ingelast) heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dergelijke samenspannende misdrijven tussen overheden en multinationale bedrijven beoordeelt als “Corporate Crime”.


Al bij brief d.d. 21 juni 1993 (kenmerk: A-22-89 FB/am) heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk hierover een brief verstuurd aan toenmalig hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffende brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk vindt u hieronder ingelast. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:
 
Heden, na maar liefst 19 jaar, heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk van de hoofdofficier van justitie mr. Ficq en zijn opvolgende hoofdofficieren bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch daarop nog geen enkele reactie mogen ontvangen. Wat daarvan de gevolgen zijn heeft u hierboven kunnen lezen:

 

Wij gaan ervan uit dat Procureur des Konings Rosette Vandenborne te Tongeren niet verantwoordelijk wil zijn voor miljoenen (op komst zijnde) kankerdoden en/of andere vergiftigingsslachtoffers en beslist om dit dossier met als kenmerk: TG63.97.437-11 weer te openen en vanwege het grensoverschrijdende karakter ter afhandeling door te sturen aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois.

 

In afwachting van een zo spoedig mogelijke beslissing van Procureur des Konings Rosette Vandenborne hierop, verblijven wij;

 

Hoogachtend

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze

 

Ing. A.M.L. van Rooij

Europees erkend safety manager

 

CC

No Cancer Foundation.