13/02/11 Met medeweten van Koningin Beatrix de gehele wereld vergiftigd, waaronder 11 miljoen Belgen. 

 
From: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Date: 2011/02/13


Subject: Minister J.P.H. Donner (CDA), Philips President Gerard Kleisterlee en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode vergiftigen met medeweten van Koningin Beatrix de gehele wereld, waaronder 11 miljoen Belgen.
To: voorlichting@raadvanstate.nl

 

Minister J.P.H. Donner (CDA), Philips President Gerard Kleisterlee en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode vergiftigen met medeweten van Koningin Beatrix de gehele wereld, waaronder 11 miljoen Belgen.        

 

 

Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix;

-       als voorzitter van de Raad van State;

-       als Staatshoofd

-       als voorzitter van de geheime Bilderberg Conferenties

 

Geachte Koningin Beatrix,

 

U bent voorzitter van de Nederlandse Raad van State en Staatshoofd.

De Raad van State heeft onder uw voorzitterschap een dubbele pet, te weten:

  1. Is het hoogste adviseur van de regering en parlement over wetgeving en bestuur (art. 73 Grondwet);
  2. Is de hoogste bestuursrechter met huidig voorzitter mr. J.E.M. Polak.  

Voor bewijs, lees hier;

 

Deze Raad van State heeft onder voorzitterschap positief advies uitgebracht over de volgende tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet (thans: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden):

  1. De Bestrijdingsmiddelenwet zegt niets over de gebruiks- en afvalfase van het met bestrijdingsmiddelen volgeperste geïmpregneerde hout. Voor bewijs, lees hier;
  2. Niet werkzame zeer giftige, giftige, bijtende en schadelijke stoffen behoeven niet op het etiket. Voor bewijs lees hier;

Dit onder uw voorzitterschap uitgebrachte positieve advies heeft u als staatshoofd samen met de ministerraad (Kroon) goedgekeurd. Op grond van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet kan elk soort gevaarlijk afval, dat wettelijk tegen zeer hoge kosten eeuwig moet worden opgeslagen of tegen zeer hoge kosten moet worden verwerkt, middels dumping in bestrijdingsmiddelen duur worden verkocht.

 

Als voorzitter van de Raad van State en als staatshoofd heeft u samen met de ministerraad (Kroon) positief beslist dat de in mei 1992 door minister Hans Alders van VROM uitgebrachte “circulaire werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” geen rekening behoeft te houden met de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout en dat overeenkomstig die circulaire de colleges van burgemeester en wethouders de milieuvergunning aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle, moesten afgeven.

Voor bewijs, lees hier;

 

Onder uw voorzitterschap heeft de Afdling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een door mij tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle aangespannen geschil in zaaknummer: 200404002/1 beslist dat de aan Gebr. van Aarle verleende milieuvergunning  geen betrekking heeft op de mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium geraken van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten. Voor bewijs, lees hier; Daarmee is onder uw voorzitterschap onherroepelijke jurisprudentie ontstaan dat alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven elk soort gevaarlijk afval via deze ingebouwde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet kunnen dumpen in hout om het vervolgens gedurende de gebruiks- en afvalfase op een ongecontroleerde wijze te verspreiden in het leefmilieu. Als gevolg daarvan hebben een 20-tal Nederlandse houtimpregneerbedrijven 2,4 miljard euro aan zuiveringsheffing kunnen ontduiken en daarmee de Nederlandse Staat voor maar liefst 2,4 miljard euro opgelicht. Voor bewijs, lees hier; Voor deze enorme oplichting van de staatskas is de Staat der Nederlanden volledig  verantwoordelijk en aansprakelijk.    

 

Als gevolg daarvan hebben een 20-tal Nederlandse houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle, met grote winsten tientallen miljoenen kilogrammen hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Budelco/Shell in hout kunnen persen in strijd met de Europese Verordening (EG) nr. 142/97 met de voorkennis en wetenschap dat:  

-      arseenzuur (arseen) een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht is;

-      chroomtrioxide (chroom VI) een zwarte lijststof voor lucht is;

en deze zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit. afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Voor bewijs, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier

 

U, zijnde Koningin Beatrix, had als voorzitter van de Raad van State en als staatshoofd dan ook nooit positief mogen beslissen op de hierboven ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en ”circulaire werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” en had als voorzitter van de Raad van State nooit onherroepelijke jurisprudentie mogen laten ontstaan dat de verleende milieuvergunning aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven geen betrekking heeft op de mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium geraken van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten.

 

Op deze wijze heeft mijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, te Sint-Oedenrode en nog zo’n 20-tal Nederlandse houtimpregneerbedrijven meer met grote winsten honderden miljoenen kilogrammen levensgevaarlijk afval van Billiton/Budelco/Shell kunnen dumpen in hout met daarin tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Groot aandeelhouders van Billiton/Budelco/Shell zijnde het Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden hebben hieraan vele miljarden euro’s aan onrechtmatige inkomsten ontvangen. Voor bewijs, lees hier. De gevolgen daarvan zijn een totale vergiftiging van de wereldbevolking vanuit Nederland, waaronder 11 miljoen Belgen en een daaruit voortvloeiende misdaad vanuit Nederland over de gehele wereld die haar weerga niet kent. Het is deze meest ernstige georganiseerde misdaad, door criminoloog prof. dr. F. BovenkerkCorporate Crime genoemd, die de gehele Nederlandse regering, de gehele Raad van State, de gehele rechtelijke macht en het gehele openbaar ministerie extreem corrupt hebben gemaakt. Voor bewijs, lees hier en hier en hier. Het is deze wereldvernietigende misdaad die Pim Fortuyn heeft vermoord. Voor bewijs, lees hier.  

 

Omdat het Koninklijk Huis en de Staat der Nederlanden jaarlijks miljarden euro’s verdienen aan het vergiftigen van de wereldbevolking, waaronder 11 miljoen Belgen, via de Nederlandse houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle, als dekmantel en ik daartegen al 23 jaar lang procedeer moeten ik, mijn gezin en mijn 92-jaar oude moeder kapot, zowel geestelijk, financieel als wel lichamelijk tot de dood erop volgt. Degenen die dat doen zijn door u benoemd en/of aangesteld dan wel toegelaten in de geheime Bilderberg Conferenties onder uw voorzitterschap, te weten:

-       burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode :

-       huidig minister J.P.H. Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

-       Bilderberger Philips President Gerard Kleisterlee;

 

Het resultaat van deze door u benoemde, aangestelde of toegelaten personen is:


-       dat Philips president Gerard Kleisterlee in samenspanning met voormalig minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij al vanaf 24 september 2007 (3,5 jaar lang) als “complotdenker” arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt, zonder tussenkomst van een psychiater en zonder doorbetaling van salaris vanuit Philips, waardoor ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V. waarvan ik directeur ben al 3 jaar lang geen inkomsten meer heeft. Voor bewijs, lees hier en lees hier;  

-       de verzegeling van de toegangsdeuren van het pension en de toiletten en douches van onze minicamping bij de paardenhouderij Camping en pensionstal “Dommeldal” vanaf 22 juli 2010 in opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode  waardoor ook van daaruit geen inkomsten meer binnenkomen. Voor bewijs, lees hier;  

-       executoriale beslaglegging vanaf 2 juli 2007 op alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode Voor bewijs, lees hier;  

-       executoriale beslaglegging per 1 december 2010 op alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal voor een bedrag van € 8.859,- in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel, zonder enige juridische titel. Daarbij is het goed te weten dat de Rabobank in Sint-Oedenrode-Schijndel grote bedragen aan hypotheek heeft verstrekt aan houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad van Rooij) waardoor geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan zullen enkel in Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten (op termijn) al duizenden mensen sterven aan kanker. Dit kan de Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel nooit meer betalen. Daarmee is het gezamenlijke belang om Ad en Annelies van Rooij financieel te liquideren feitelijk bewezen. Voor bewijs, lees hier: 

-       Aan de lopende band torenhoge onrechtmatige meest corrupte dwangsommen in opdracht van burgemeester  Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode. Zo moet ik voor 1 februari 2011 maar liefst € 50.000,- aan dwangsommen hebben betaald omdat ik ondermeer mijn paardenbak (is afrastering van 1,50 hoogte) niet afbreek. Voor bewijs, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier,    

 

Omdat u, zijnde koningin Beatrix, minister J.P.H. Donner (CDA), Philips President Gerard Kleisterlee en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode hebt benoemd, hebt aangesteld of hebt toegelaten tot de Bilderberg Conferenties bent u mede verantwoordelijk voor het afnemen van alle inkomsten van Ad en Annelies van Rooij en het opleggen van torenhoge dwangsommen en executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij, onder deze al 3,5 jaar lang inkomen afnemende condities, hetgeen per definitie een geestelijke en financiële moord op mij, mijn vrouw en mijn gezin tot gevolg zal hebben.

 

Kennelijk vinden minister J.P.H. Donner (CDA), Philips President Gerard Kleisterlee en burgemeester P.M. Maas (CDA) het geestelijk en financieel vermoorden van Ad en Annelies van Rooij nog niet genoeg en heeft de door u benoemde burgemeester  P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode met misbruik van macht en gemeenschapsgeld burenruzies gecreëerd met het vooropgezette doel om Ad van Rooij onder de dekmantel van een burenruzie te laten vermoorden. Zo zijn als gevolg daarvan door mijn buurman Robert van den Biggelaar al twee pogingen tot doodslag op mijn persoon gepleegd en een op mijn 92-jaar oude moeder op nota bene mijn eigen grond. Strafaangiften daartegen verdwijnen in opdracht de door u aangestelde burgemeester  P.M. Maas (CDA) als hoofd van de politie in het halfronde archief.Voor bewijs, lees hier, lees hier, lees hier, lees hier,

 

Kennelijk vinden minister J.P.H. Donner (CDA), Philips President Gerard Kleisterlee en burgemeester P.M. Maas (CDA) dit nog niet genoeg en kreeg ik te maken met de ene na de andere meest corrupte onaangekondigde razzia-achtige Gestapo binnenvallen met politie in de aanslag, waarbij in mijn slaapkamer en op het kantoor van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.in opdracht van de door u benoemde burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode onder de dekmantel van het ‘tellen van paarden’ foto’s zijn gemaakt en ik voorafgaande daaraan in de boeien werd geslagen en werd afgevoerd naar de isoleercel op het politiebureau te Schijndel. Strafaangiften daartegen verdwijnen in opdracht van de door u benoemde burgemeester P.M. Maas (CDA) als hoofd van de politie in het halfronde archief. Voor bewijs, lees hier,  lees hier, lees hier, lees hier,

  

Om aan dit alles een einde te maken ben ik bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode als lijsttrekker gaan meedoen voor de landelijke politieke partij De Groenen. Voor bewijs, lees hier, lees hier, lees hier. Toen ik daarbij tevens kenbaar maakte dat ik in maart 2011 ook zou gaan meedoen als lijsttrekker van De Groenen voor de provinciale verkiezingen van Noord-Brabant werden de onaangekondigde razzia-achtige Gestapo binnenvallen in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) zodanig agressief dat ik op 22 april 2010 Nederland heb moeten uitvluchten en in België politiek asiel heb moeten aanvragen bij de Belgische Vice-Eerste Minister Joëlle Milquet, belast met het Migratie- en asielbeleid, om niet te worden vermoord. Voor aanvraag politiek asiel, lees hier, lees hier, lees hier.  U, zijnde koningin Beatrix, als voorzitter van de Raad van State en als staatshoofd bent hoogst persoonlijk mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat ik op 2 maart 2011 niet als lijsttrekker kan meedoen voor de provinciale statenverkiezingen van Noord-Brabant voor de landelijke politieke partij De Groenen. Daarmee zijn door de door u benoemde burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in zeer ernstige mate mijn democratische rechten afgenomen om mee te doen aan de provinciale verkiezingen van Noord-Brabant voor De Groenen. Hierop moeten de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 worden uitgesteld tot na het moment ik kan meedoen als lijsttrekker van De Groenen van Noord-Brabant?

 

Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle tot op 250 meter vanuit zijn bedrijf het grondwater ernstig heeft verontreinigd met het uiterst kankerverwekkende arseenzuur waardoor mijn grondeigendom voor honderdduizenden euro’s in waarde is gedaald. Daarnaast heb ik door toedoen van de door u benoemde burgemeester P.M. Maas (CDA) maar liefst al vanaf 22 april 2010 (bijna een jaar lang) als vluchteling gescheiden moeten leven van mijn vrouw, kinderen en 92-jaar oude moeder in België om niet te worden vermoord en heb ik daarvoor extreem veel geld moeten uitgeven om in leven te blijven. Voor al dat genot heeft mijn vrouw op 11 februari 2011 de gemeentelijk deurwaarder Jan Verhagen in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode op de stoep gehad met een 3-tal dwangbevelen dat binnen twee dagen (vóór 13 februari 2011) “In Naam der Koningin” totaal maar liefst € 7013, - aan onroerend goed belasting moet worden betaald aan de gemeente Sint-Oedenrode. Voor bewijs, lees hier, lees hier, lees hier. Dit ondanks het feit dat burgemeester en wethouders nog steeds niet hebben beslist op mijn bezwaarschrift tegen die onroerend goed belasting en ik binnen twee weken na 8 februari 2010 daarover nog een afspraak kan maken met heffings- en invorderingsambtenaar D.H.M. Lensen-Sijmons van de Sint-Oedenrode om daarover gehoord te worden. Voor bewijs, lees hier, lees hier, lees hier. Dat horen zal in België moeten plaatsvinden omdat als ik naar Nederland kom door toedoen van de door u benoemde burgemeester P.M. Maas (CDA) onder de dekmantel van een door hem gecreëerde burenruzie of  een door hem opgezette razzia-achtige Gestapo binnenval met politie in de aanslag zal worden uitgeschakeld.     

 

De door u benoemde, aangestelde dan wel toegelaten minister J.P.H. Donner (CDA), Philips President Gerard Kleisterlee en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode zijn dan ook onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat ik vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. geen rechtszaken meer kan bijwonen bij de Nederlandse rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor cliënten waaronder: Bas Heijmen (lees hier), Jikke Jager (lees hier en hier en hier en hier en hier), de families Linsen, Breuer en Admiraal Oelschlager (lees hier en hier en hier en hier en hier en hier), de familie Pasterkamp (lees hier) en anderen. Als gevolg daarvan heb ik al die rechtszaken verloren. Hiervoor bent u als voorzitter van de Raad van State, als staatshoofd en als voorzitter van de geheime Bilderberg Conferenties onmiskenbaar mede verantwoordelijk en is de Staat der Nederlanden voor de daaruit voortvloeiende schade volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Hoever onder uw voorzittersschap daarmee door voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt gegaan kunt u lezen in mijn bijgevoegd verzetschrift d.d. 11 februari 2011 in zaaknummer 201008727/2/H1 voor cliënten P.M. van Dijk en H. Fitters, LEES HIER en HIER. Vergeet daarbij de deeplinks niet te lezen. Dit verzetschrift d.d. 11 februari 2011 heeft verantwoordelijk voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak op 11 februari 2011 ook per fax ontvangen. Voor bewijs, lees hier.    

 

In geval u als voorzitter van de Raad van State, als Staatshoofd van Nederland en als voorzitter van de geheime Bilderberg Conferenties het bovengenoemde probleem voor Ad en Annelies van Rooij niet vóór uiterlijk 20 februari 2011 hebt opgelost, dan zullen ik, mijn vrouw, Camping en Pensionstal Dommeldal (VOF), het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, samen met No Cancer Foundation te Hasselt in België (waarvan ik lid ben) strafaangifte doen bij de federaal Procureur des Konings in België. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze brief (tevens persbericht) aan u, zijnde koningin Beatrix, worden overlegd.

 

Een kopie van dit schrijven (persbericht) heb ik in ieder geval laten uitgaan aan:


-       mr. J.E.M. Polak voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

-       P.M. van Dijk en H. Fitters, cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

-       Erik Verbeek, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   

-       Koning Albert II van België (olivier.alsteens@premier.fed.be)

-       Joëlle Milquet, Belgische Vice-Eerste Minister en Minister Werk en Gelijke Kansen (milquet@milquet.belgium.be) 

-       A.L.M. Hurkmans, bisschop bisdom ’s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl);

-      Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);

-       Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be);

-       Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België (augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be);

-       Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),

-       Mgr. Godfried Danneels, aartsbischop België (aartsbisdom@kerknet.be);

-       Ine Veen, schrijfster boek ‘Alarm u wordt vergiftigd’ (ine.veen@quicknet.nl)    

-       Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)

-       Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)   

-       Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)   

-       Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl)

-       Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)

-       Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl)

-      Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl)

-       Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl)

-       Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl)

-       Bestuursleden Ondernemingsvereniging Rooi 2000 Sint-Oedenrode (info@bakkerijbekkers.nl, lieshoutsteenbakkers@hetnet.nl, Deborchmolen@versatel.nl)

 

-       Onderneminigen Ondernemingsvereniging Rooi 2000 Sint-Oedenrode (colettemarinus@skynet.be, ingridvancastern@upcmail.nl, nsanders@versatel.nl, stoedenrode.borchgrave@bartnet.nl, sintoedenrode@hoepelmankappers.nl, sintoedenrode@primeranet.nl, sint-oedenrode@roxs.nl, info@cafepumpke.nl, deborchmolen@versatel.nl, info@bij-jet.com, info@partyservicedeleijer.nl, info@tricomp.nl, info@tuincentrumbrekelmans.nl, dijks823@planet.nl, sintoedenrode@formido.nl, info@voetcentrum.nl, wehkamp38@zonnet.nl, emte.stoedenrode@sligro.nl, ali.degraaf@kpnmail.nl, marktapotheek@planet.nl, wvandekamp@chello.nl, info@bakkerijbekkers.nl, sintoedenrode@ochelle.nl, info@cafevanouds.nl, a.klerkx8@chello.nl, info@schijvensmode.nl, janco@tiscali.net, derks38@zonnet.nl, bas@mooirooi.nl, bas.van.den.biggelaar@nl.abnamro.com, info@traiteur-slagerijverheijen.nl, huiskens.optiek@planet.nl, milo@onzeshop.nl, info@juwelieropaal.nl, bloemenzo@trined.nl, j.schevers@planet.nl, beurs@introweb.nl, vakman.rooi@planet.nl, pourvousschoenmode@freeler.nl, info@shoebyfranchise.nl, info@kluijtmans.keurslager.nl, info@panandcook.nl, st.oedenrode@reisburo-columbus.nl, info@amigos-menswear.nl, info@dorritdesign.nl, t.eerden@zonnet.nl, info@middenbrabant.nl, vandeven@tiscali.nl, sint-oedenrode@bikelife.nl, info@switchfashion.nl, petervanbeeck@hetnet.nl, b.smits2@chello.nl, jmartens@znab.nl, info@vdlaar.nl, info@packhuis.nl, info@bouwmarktforum.nl, b.lipsadvocaten@lipsadvocaten.nl, Info@senzhaircare.nl, marktapotheek@planet.nl, info@mullermode.nl, gerkoopman@online.nl, TeamBedrijvenAdvies@sint-oedenrodeschijndel.rabobank.nl, capricemode@hetnet.nl, peerriky@hotmail.com, info@paperas.nl, h.gerritsen@bibliotheeksintoedenrode.nl, info@lennylaurence.com, geritsmode@tridodsl.nl, info@pastorie.nl, attent_boskant@supportenco.org   
 

-       Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl) 

-       Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org)

-       Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com)

-       Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org)

-       Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)

-       Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)

-       Ruud Rietveld, UWV-slachtoffer (r.baliton@hotmail.nl)   

-       Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com) 

-       Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)  

-       CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl)

-      CDA-raadlid Jan Verhagen Sint-Oedenrode (j.verhagen26@chello.nl)

-       CDA-wethouder Henriëtte van den Berk Sint-Oedenrode (peterverkuijlen@hetnet.nl)

-       Prof. dr. ir. Anton van Putten (anton37.putten@wxs.nl)

-       VVD-wethouder René Dekkers Sint-Oedenrode (vvdsintoedenrode@gmail.com)

-       Notariskantoor Wösten van ’t Hooft te Boxtel (mvthooft@wostenvanthooft.nl, info@wostenvanthooft.nl)

-       HvR/PvdA-wethouder ir. J.C.M. Hendriks -van Kemenade Sint-Oedenrode (jhendriks@hartvoorrooipvda.nl)    

-       BvT Rooi-fractievoorzitter Frans van den Boomen (fransvandenboomen@bvtrooi.nl)

-       Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk) 

-       Alle Nederlandse Tweede Kamerleden

-       Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties

 

In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 20 februari 2011 hierop, verblijf ik;

 

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij,

Europees erkend Safety Manager.

 

Cc: olivier.alsteens@premier.fed.be, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, milquet@milquet.belgium.be, info@bisdomdenbosch.nl, pers@aartsbisdom.nl, rik.palmans@skynet.be, augustin.champagne@bisdomhasselt.be, yvan.smolders@bisdomhasselt.be, info@degroenen.nl, aartsbisdom@kerknet.be, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, mwallet@refdag.nl, kleintje@stelling.nl, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, info@middenbrabant.nl, info@mooirooi.nl, bestuur@tvmeierij.nl, info@omroepbrabant.nl, info@bakkerijbekkers.nl, lieshoutsteenbakkers@hetnet.nl, Deborchmolen@versatel.nl, colettemarinus@skynet.be, ingridvancastern@upcmail.nl, nsanders@versatel.nl, stoedenrode.borchgrave@bartnet.nl, sintoedenrode@hoepelmankappers.nl, sintoedenrode@primeranet.nl, sint-oedenrode@roxs.nl, info@cafepumpke.nl, info@bij-jet.com, info@partyservicedeleijer.nl, info@tricomp.nl, info@tuincentrumbrekelmans.nl, dijks823@planet.nl, sintoedenrode@formido.nl, info@voetcentrum.nl, wehkamp38@zonnet.nl, emte.stoedenrode@sligro.nl, ali.degraaf@kpnmail.nl, marktapotheek@planet.nl, wvandekamp@chello.nl, sintoedenrode@ochelle.nl, info@cafevanouds.nl, a.klerkx8@chello.nl, info@schijvensmode.nl, janco@tiscali.net, derks38@zonnet.nl, bas@mooirooi.nl, bas.van.den.biggelaar@nl.abnamro.com, info@traiteur-slagerijverheijen.nl, huiskens.optiek@planet.nl, milo@onzeshop.nl, info@juwelieropaal.nl, bloemenzo@trined.nl, j.schevers@planet.nl, beurs@introweb.nl, vakman.rooi@planet.nl, pourvousschoenmode@freeler.nl, info@shoebyfranchise.nl, info@kluijtmans.keurslager.nl, info@panandcook.nl, st.oedenrode@reisburo-columbus.nl, info@amigos-menswear.nl, info@dorritdesign.nl, t.eerden@zonnet.nl, vandeven@tiscali.nl, sint-oedenrode@bikelife.nl, info@switchfashion.nl, petervanbeeck@hetnet.nl, b.smits2@chello.nl, jmartens@znab.nl, info@vdlaar.nl, info@packhuis.nl, info@bouwmarktforum.nl, b.lipsadvocaten@lipsadvocaten.nl, Info@senzhaircare.nl, info@mullermode.nl, gerkoopman@online.nl, TeamBedrijvenAdvies@sint-oedenrodeschijndel.rabobank.nl, capricemode@hetnet.nl, peerriky@hotmail.com, info@paperas.nl, h.gerritsen@bibliotheeksintoedenrode.nl, info@lennylaurence.com, geritsmode@tridodsl.nl, info@pastorie.nl, attent_boskant@supportenco.org, SDN <sdn@planet.nl>, nieuws hetechtenieuws <nieuws@hetechtenieuws.org>, drsmkat@yahoo.com, khardeman@catalpa.nl, arend@argusoog.org, arend@argusoogradio.org, info@platformherstelrechtsorde.nl, eurostaete@eurostaete.eu, Gerard Beukeveld <gjj.beukeveld@inter.nl.net>, Bas Heijmen <bas.heijmen@groepzuid.nl>, R Baliton <r.baliton@hotmail.nl>, gerard kucharek <kucharek0@gmail.com>, andre fleere <a.fleere@chello.nl>, w.sporken@chello.nl, j.verhagen26@chello.nl, peter verkuijlen <peterverkuijlen@hetnet.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, twan.tak@pubr.unimaas.nl, twantak@hotmail.com, vvdsintoedenrode@gmail.com, mvthooft@wostenvanthooft.nl, Wösten & van 't Hooft Notarissen <info@wostenvanthooft.nl>, jhendriks@hartvoorrooipvda.nl, fransvandenboomen@bvtrooi.nl, kensdell@yahoo.co.uk, a.bijleveld-schouten@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, a.eijsink@tweedekamer.nl, a.elfassed@tweedekamer.nl, a.elissen@tweedekamer.nl, a.klink@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, a.licolai@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, a.rouvoet@tweedekamer.nl, a.schaart@tweedekamer.nl, a.slob@tweedekamer.nl, a.vmiltenburg@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.braakhuis@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, b.vham@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, c.coruz@tweedekamer.nl, c.vdstaaij@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, cynthia.ortega@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, e.groot@tweedekamer.nl, e.irrgang@tweedekamer.nl, e.lucassen@tweedekamer.nl, e.ouwerhand@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, e.schippers@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, f.halsema@tweedekamer.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, f.teeven@tweedekamer.nl, f.timmermans@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, g.koopmans@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl, g.verbeet@tweedekamer.nl, g.verburg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, h.brinkman@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, h.ormel@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, h.vbommel@tweedekamer.nl, h.vgervan@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl, j.atsma@tweedekamer.nl, j.cohen@tweedekamer.nl, j.dewit@tweedekamer.nl, j.dijsselbloem@tweedekamer.nl, j.djager@tweedekamer.nl, j.driessen@tweedekamer.nl, j.hennis-plaschaert@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.klijnsma@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, j.sap@tweedekamer.nl, j.sharpe@tweedekamer.nl, j.snijder@tweedekamer.nl, j.vanbemmel@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, k.ferrier@tweedekamer.nl, k.gerbrands@tweedekamer.nl, k.verkoeven@tweedekamer.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, leon.djong@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, m.bosma@tweedekamer.nl, m.celik@tweedekamer.nl, m.hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, m.hernandez@tweedekamer.nl, m.peters@tweedekamer.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, m.smilde@tweedekamer.nl, m.smits@tweedekamer.nl, m.sterk@tweedekamer.nl, m.thieme@tweedekamer.nl, m.vanbijsterveld-vliegenthart@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, m.verhagen@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, n.albayrak@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, p.dkrom@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, p.jansen@tweedekamer.nl, p.smeets@tweedekamer.nl, p.ulebelt@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, r.dmos@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, r.plasterk@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, r.vraak@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, s.blok@tweedekamer.nl, s.buma@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, s.dijksma@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, s.karabulut@tweedekamer.nl, s.samsom@tweedekamer.nl, s.uitslag@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl, t.dibi@tweedekamer.nl, t.elias@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, t@tweedekamer.nl, vvliet@tweedekamer.nl, w.dille@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, w.kortenoeven@tweedekamer.nl, w.vanbeek@tweedekamer.nl, w.vgent@tweedekamer.nl, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, kareldewerd@kpnmail.nl, achterhetnieuws@hotmail.com, peter vereecke <peter_vereecke@hotmail.com>, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, "bertmaathuis: gmail.com" <bertmaathuis@gmail.com>, bestuur@dorpsbelang.com, Burgers in Actie <burgersinactie@hotmail.com>, Partij voor de Dieren <fractie@partijvoordedieren.nl>, Actiefront! - Voor een andere politiek! <joop@jusonline.nl>, voorzitter <voorzitter@eerstekamer.nl>, VVD Voorlichting <vvdvoorlichting@tweedekamer.nl>, VVD <vvd@tweedekamer.nl>, pvda@pvda.nl, PvdA <pvda@tweedekamer.nl>, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>, d66secretariaat@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl, sp@sp.nl, sp@joycevandersanden.nl, cda@cda.nl, CDA <cda@tweedekamer.nl>, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, pvv <pvv@tweedekamer.nl>, CU <christenunie@tweedekamer.nl>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jikke Jager <jjj17@live.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "C. Zoete" <czoete@home.nl>, info@avanliempd.nl, nvvk@veiligheidskunde.nl, Redactie <nieuwsdienst@trouw.nl>, NRC Opinie <opinie@nrc.nl>, info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, "P.O. Vara" <VARA@vara.nl>, Zembla <zembla@vara.nl>, redactie@nieuwemedianieuws.nl, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>