Univerzitetna odbojkarska liga 2019/20

RAZPIS
Rok za prijavo na Univerzitetna ligaška tekmovanja je petek, 25.10.2019 do 12:00 !

1. Uradni naziv tekmovanja:

Univerzitetna odbojkarska liga 2019/20

2. Začetek in trajanje:

Četrtek, 7. nov 2019 –  22. april 2020;

žreb, ponedeljek, 28. 10. 2019 ob 19:00!

3. Termin izvedbe:

Ob četrtkih med 19:00 in 22:00

4. Lokacija tekmovanja:

Športna dvorana Edvarda Peperke, Leskovškova cesta 7, 1000 Ljubljana

Dostop: LPP linija št. 7, 27 , smer letališka , izstopna postaja Leskovškova

5. Organizator tekmovanja:

Športna zveza Univerze v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana

6. Izvajalec/vodja tekmovanja:

Vodja tekmovanja: Gregor Hribar, gregor_hribar@t-2.net, 041 653 653

Tehnični vodja tekmovanja: Žiga Bratuž, ziga.bratuz@gmail.com, 040 828 907

7. Rok za prijavo:

Petek, 25. 10. 2019 do 12:00!

8. Pogoji za prijavo:

(1) Pravica do udeležbe: v tekmovanju lahko nastopijo le ekipe članice Univerze v Ljubljani.

(2) Število igralk/igralcev: Najmanjše število članic/članov ekipe je šest (6), največje pa osemnajst (18). Sestavo ekipe ni možno spreminjati med letom. Vodja ekipe mora registrirati najmanj šest (6) igralcev/igralk do dneva uradnega žreba. Razliko do polnega števila (18) lahko vodja ekipe registrira do konca zimskega izpitnega obdobja (16. 2. 2020).

(3) Status igralk/igralcev: Članice/člani ekip so lahko študenti in zaposleni na članici UL, ki je ekipo prijavila. Največje možno število zaposlenih v posamezni ekipi ne sme presegati dva (2), če je prijavljenih dvanajst (12) ali več igralcev. V kolikor je prijavljenih deset ali enajst (10-11) igralcev, je največje število zaposlenih v posamezni ekipi - ena (1).

(4) Dve članici UL, ki imata (vsaka) manj kot 1000 vpisanih študentov lahko skupaj sestavita eno ekipo, pri čemer je vsaka članica dolžna poravnati 50% kotizacije ne glede na to, koliko članov ekipe je iz posamezne članice. Ekipa nastopa pod imenom obeh članic UL.

(5) Članice UL, ki imajo več kot 2000 vpisanih študentov, lahko v tekmovanju nastopijo z dvema (2) ekipama, pri čemer je isti igralec/igralka lahko registriran samo v eni ekipi.

(6) V kolikor registrirani tekmovalec/tekmovalka diplomira v času trajanja tekmovanja, lahko tekmovanje odigra do konca.

9. Omejitve števila prijav:

(1) Do šestnajst (16) prijavljenih ekip v posamezni kategoriji ni omejitev.

(2) V primeru, da se v posamezni kategoriji prijavi več kot šestnajst (16) ekip mora biti število prijavljenih ekip sodo.

(3) V primeru zapolnitve mest, imajo prednost Visokošolski zavodi, ki imajo samo eno prijavljeno ekipo.

10. Pravila tekmovanja:

(1) Za tekmovanje bodo objavljena pravila in tekmovalni sistem.

(2) Tekmovalni sistem bo odvisen od končnega števila prijavljenih ekip.

(3) Prijavljene ekipe so dolžne spoštovati pravila tekmovanja.

(4) Zveza si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanja zaradi objektivnih okoliščin in/ali višje sile.

(5) Pogoj za udeležbo na tekmah je, da ekipa nastopa v enotnih športnih oblačilih (zgornji del dresa, T-shirt).

11. Način prijave:

(1) Prijave ekipe: Prijave morajo biti oddane na predpisani prijavnici, ki je sestavni del tega razpisa (pripeta spodaj). Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti in v sladu z navodili zveze. Na spletni strani zveze bo objavljen seznam prijavljenih ekip.

(2) Prijava članic/članov ekip (registracija): Vodja ekipe mora zvezi predložiti seznam igralcev s pripadajočimi poimenskimi prijavnicami vseh članov ekipe, na dan izvedbe žreba oziroma na dan registracije dodatnega igralca.

12. Kotizacija:

350 € na ekipo.

Kotizacijo mora biti poravnana do 30. 11. 2019

13. Napredovanje:

Ekipe se borijo za pridobitev naslova prvaka Univerze v Ljubljani v odbojki v moški in ženski kategoriji za študijsko leto 2019/20

14. Nagrade in priznanja:

(1) Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta prejmejo pokal.

(2) Člani ekip uvrščenih od 1. do 3. mesta prejmejo medaljo.

(3) Člani ekip uvrščeni na 1., 2. in 3. mesto prejmejo praktične nagrade sponzorja tekmovanja.

(4) Najboljši igralec/igralka tekmovanja prejme nagrado sponzorja tekmovanja.

(5) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po odigranih tekmah za končno uvrstitev.

(6) Prvouvrščena ekipa je oproščena plačila kotizacije za sezono 2020/21

15. Dodatne informacije:

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.

(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.

(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev med tekmovanjem.

(4) Vstop v dvorano je dovoljen le z ustreznimi športnimi copati.

(5) Vnos hrane v športno dvorano ni dovoljen.

(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!

(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.

(8) Uvodni sestanek z vodji ekip in izvedba žreba bo v ponedeljek, 29. 10. 2019 ob 19:00 na Študentskem kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana.

(9) Dodatne informacije: Rok Petrič, rok.petric89@gmail.com, 040 422 262

16. Vodje ekip

Ženske:

BF

Gorazd Janko

gorazd.janko@bf.uni-lj.si

EF

Ana Čertanec

ana.certanec@ef.uni-lj.si

031 439 097

FA

Ariana Jovičević

ariana.jovicevic@gmail.com

040 470 214

FFA

Mojca Novak

mojcanovak77@gmail.com

031 272 694

FGG

Jovana Rakič

jovana.rakic12@gmail.com

064 178 886

FKKT

 

FF

Kaja Turk

kaja.turk21@gmail.com

040 530 667

MF

Špela Bukovec

spela.bukovec13@gmail.com

040 741 399

VF

Lucija Cojzer

lucija.cojzer@gmail.com

040 972 706

PEF

Anja Vaupotič

anja.frendica@gmail.com

041 488 364

ZF

Petra Flego

flego.petra@gmail.com

070 833 994

Mark Maraš

Mark.maraz@gmail.com

040 685 645

FDV

Jaroš Štekl

Jaros.stekl@fdv.uni-lj.si

040 363 230

FMF

Pia Klemenc

Pia.klemenc1@gmail.com

040 637 552

NTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moški:

 

EF

Vinko Zouko

vinko.zovko@ef.uni-lj.si

031 386 687

FE

Anej Birsa

anej.birsa11@gmail.com

041 889 323

FFA

Jure Kirbiš

jure.kirbis3@gmail.com

031 643 050

FGG

Robert Brglez

brglez.robert@gmail.com

031 763 495

FF

Jure Plut

jplut96@gmail.com

041 880 551

Mark Maraš

Mark.maraz@gmail.com

040 685 645

FS

Žiga Bratuž

ziga.bratuz@gmail.com

040 828 907

PEF

Žan Filipovič

zan.filipovic@gmail.com

040 520 096

FKKT

Anže Zalar

zale.anze@gmail.com

070 862 460

MF

Boris Podobnik

borispodobnik96@gmail.com

030 307 265

FMF

Jaka Gubanc

Jaka.gubanc@gmail.com

041 807 032

FRI

Gregor Štefanič

Stefanic.gregor@gmail.com

031 449 978

ZF

Tilen Beloševič

Tilenbelosevic16@gmail.com

041 675 963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vso dokumentacijo posredujete vašim športnim koordinatorjem in vodjam posameznih ekip. 
Ċ
Sportna Zveza,
2. okt. 2019 02:55