UHLSPORT Univerzitetna liga v dvoranskem nogometu - futsalu 2019/20

RAZPIS
Rok za prijavo na Univerzitetna ligaška tekmovanja je petek, 25.10.2019 do 12:00 !

1. Uradni naziv tekmovanja:

Univerzitetna liga v dvoranskem nogometu - futsalu 2019/20

2. Začetek in trajanje:

6. Nov 2018 – 22 apr 2020

Žreb bo v ponedeljek, 28. 10. 2019 ob 17:00!

3. Termin izvedbe:

Ob sredah med 21:00 in 00:00

4. Lokacija tekmovanja:

Dvorana Športni center Baza, Pesarska cesta 12, 1000 Ljubljana

Dostop: LPP linija št. 5, 9 in 13, smer Štepanjsko naselje, izstopna postaja Emona

5. Organizator tekmovanja:

Športna zveza Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana

6. Izvajalec/vodja tekmovanja:

Vodja tekmovanja: Alen Nikola Rajković, alennikola@gmail.com, 041 523 060

Tehnični vodja: Žan Osredkar, zanosredkar@yahoo.com, 031 870 324

7. Rok za prijavo:

Petek, 25. 10. 2019

8. Pogoji za prijavo:

(1) Pravica do udeležbe: v tekmovanju lahko nastopijo le ekipe članice Univerze v Ljubljani

(2) Število igralk/igralcev: Najmanjše število članic/članov ekipe je pet (5), največje pa osemnajst (18). Sestavo ekipe ni možno spreminjati med letom. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralk/ igralcev do dneva uradnega žreba. Razliko do polnega števila (18) lahko vodja ekipe registrira do konca zimskega izpitnega obdobja (16. 2. 2020).

(3) Status igralk/igralcev: Članice/člani ekip so lahko študenti in zaposleni na članici UL, ki je ekipo prijavila. Največje možno število zaposlenih v posamezni ekipi ne sme presegati dva (2), če je prijavljenih dvanajst (12) ali več igralcev. V kolikor je prijavljenih deset ali enajst (10-11) igralcev, je največje število zaposlenih v posamezni ekipi ena (1).

(4) Dve članici UL, ki imata (vsaka) manj kot 1000 vpisanih študentov lahko skupaj sestavita eno ekipo, pri čemer je vsaka članica dolžna poravnati 50% kotizacije ne glede na to, koliko članov ekipe je iz posamezne članice. Ekipa nastopa pod imenom obeh članic UL.

(5) Članice UL, ki imajo več kot 2000 vpisanih študentov, lahko v tekmovanju nastopijo z dvema (2) ekipama, pri čemer je isti igralec/igralka lahko registriran samo v eni ekipi.

(6) V kolikor registrirani tekmovalec/tekmovalka diplomira v času trajanja tekmovanja, lahko tekmovanje odigra do konca.

9. Omejitve števila prijav:

(1) Do šestnajst (16) prijavljenih ekip v posamezni kategoriji ni omejitev.

(2) V primeru, da se v posamezni kategoriji prijavi več kot šestnajst (16) ekip mora biti število prijavljenih ekip sodo.

(3) V primeru zapolnitve mest, imajo prednost Visokošolski zavodi, ki imajo samo eno prijavljeno ekipo.

10. Pravila tekmovanja:

(1) Za tekmovanje bodo objavljena pravila in tekmovalni sistem.

(2) Tekmovalni sistem bo odvisen od končnega števila prijavljenih ekip.

(3) Prijavljene ekipe so dolžne spoštovati pravila tekmovanja.

(4) Zveza si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanja zaradi objektivnih okoliščin in/ali višje sile.

(5) Pogoj za udeležbo na tekmah je, da ekipa nastopa v enotnih športnih oblačilih (zgornji del dresa, T-shirt).

11. Način prijave:

(1) Prijave ekipe: Prijave morajo biti oddane na predpisani prijavnici, ki je sestavni del tega razpisa (pripeta spodaj). Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti in v sladu z navodili zveze.

(2) Prijava članov ekip (registracija): Vodja ekipe mora zvezi predložiti seznam igralcev s pripadajočimi poimenskimi prijavnicami vseh članov ekipe, na dan izvedbe žreba oziroma na dan registracije dodatnega igralca.

12. Kotizacija:

430 € na ekipo.

Kotizacijo mora biti poravnana do 30. 11. 2019

13. Napredovanje:

Ekipe se borijo za pridobitev naslova prvaka Univerze v Ljubljani v dvoranskem nogometu-futsalu v moški kategoriji za študijsko leto 2019/20.

14. Nagrade in priznanja:

(1) Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta prejmejo pokal.

(2) Člani ekip uvrščenih od 1. do 3. mesta prejmejo medaljo.

(3) Člani ekip uvrščeni na 1., 2. in 3. mesto prejmejo praktične nagrade sponzorja tekmovanja.

(4) Najboljši igralec in strelec tekmovanja prejme nagrado sponzorja tekmovanja.

(5) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po odigranih tekmah za končno uvrstitev.

(6) Prvouvrščena ekipa je oproščena plačila kotizacije za sezono 2020/21.

15. Dodatne informacije:

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.

(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.

(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev med tekmovanjem.

(4) Vstop v dvorano je dovoljen le z ustreznimi športnimi copati.

(5) Vnos hrane v športno dvorano ni dovoljen.

(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!

(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.

(8) Uvodni sestanek z vodji ekip in izvedba žreba bo v ponedeljek, 28.10. 2019 ob 17:00 na Študentskem kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana.

(9) Dodatne informacije: Rok Petrič, rok.petric89@gmail.com, 040 422 262.

16. Vodje ekip

BF

Joži Podpečan

jozi.podpecan@gmail.com

051 396 098

EF

Peter Breskvar

peter.breskvar@ef.uni-lj.si

041 740 763

FA

Tim Matkovič

tim.matkovic@gmail.com

040 136 860

FE

Vid Miklavčič

vm1898@student.uni-lj.si

031 827 037

FF

Matej Česnik

matej13cesnik@gmail.com

031 441 158

FFA

Nejc Ajlec

Nejc.ajlec@gmail.com

041 578 788

FGG

Tomaž Rodica

tomazrodicaa@gmail.com

041 975 027

FKKT

Dušan Gerlovič

dusan.gerlovic@gmail.com

051 621 666

FMF

Tomaž Pustotnik 

pustexxx@gmail.com

051 220 660

FRI

Franc Benjamin Demšar

francb.demsar@gmail.com

040 651 688

FS

Andraž Kenda

Andraz.kenda@gmail.com

040 770 410

Denis Lojen

Denis.lojen@gmail.com

031 209 268

FU

Rasim Čehić

rasim.cehic@gmail.com

031 325 887

MF

Nejc Klabjan

NEJC.KLABJAN@GMAIL.COM

040 565 390

PEF

Žan Filipovič

zan.filipovic@gmail.com

040 520 096

PF

Timotej Kotnik Jesih

timotej.kotnikjesih@gmail.com

031 698 325

ZF

Luka Kopinšek

luka.kopinsek@gmail.com

051 246 214

FDV

Kristijan Pahor

kristjan.pahor@gmail.com

070 872 717

AG

Aris Vehovec

vehovec.aris@gmail.com

040 660 160

 

Vso dokumentacijo posredujete vašim športnim koordinatorjem in vodjam posameznih ekip. 
Ċ
Sportna Zveza,
30. sep. 2019 10:23