Razpis tekmovanja

DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V ORIENTACIJSKEM TEKU 2018/19

RAZPIS TEKMOVANJA

1. Uradni naziv tekmovanja:

Državno univerzitetno prvenstvo v orientacijskem teku 2018/19

2. Datum tekmovanja:

Sreda, 15. 5. 2019

3. Trajanje tekmovanja:

17:00-20:00 oz. do zaključka tekmovanja

4. Lokacija tekmovanja:

Rožnik,  Ljubljana.

Prijavno in štartno mesto: Študentski kampus, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

5. Organizatorja

tekmovanja:

(1) Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana.

(2) Orientacijska zveza Slovenije, Legatova 6a, 1125 Ljubljana.

5. Izvajalec tekmovanja:

Orientacijski klub Polaris Ljubljana, Sneberska cesta 144 B, 1260 Ljubljana - Polje 

6. Vodja tekmovanja:

Eneja Osterman, eneja.osterman@gmail.com, 068 161 369.

7. Rok za prijavo:

Predprijave se zbirajo do torka, 14. 5. 2019, 12:00.

Prijave bodo v omejenem številu mogoče tudi na dan tekmovanja na prijavnem mestu (do porabe razpoložljivih orientacijskih kart).

8. Pravica do udeležbe:

 

(1) V rekreativni kategoriji lahko nastopajo študenti s statusom v študijskem letu 2018/19 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji (višje šole, samostojni visokošolski zavodi, univerze).

(2) V tekmovalni kategoriji pa lahko nastopajo študenti s slovenskim državljanstvom in s statusom v študijskem letu 2018/19 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji in tujini (višje šole, samostojni visokošolski zavodi, univerze) in diplomanti višješolskih in visokošolskih študijskih programov, ki so ali bodo diplomirali med 1. 1. 2018 in 15. 5. 2019

(3) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih (za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas).

9. Tekmovalne kategorije:

(1) Študenti rekreativno (M,Ž) - rekreativna srednja proga

(2) Študenti tekmovalno-registrirani tekmovalci v OZS (M,Ž) - tekmovalna daljša proga

(3) Zaposleni - tekmovalna daljša proga

10. Tekmovalne discipline:

(1) Rekreativna srednja proga

(2) Tekmovalna daljša proga

11. Omejitve števila prijav:

Ni omejitev!

12. Pravila tekmovanja:

(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Orientacijske zveze Slovenije.    

(2) Tekmovalci se tekmovanja udeležujejo na lastno odgovornost.

(3) Pravila točkovanja za napredovanje na Evropsko univerzitetno prvenstvo (EUP):

(3.1) Pravico do nastopa na EUP si izbori ekipa, ki zbere največ točk na tekmovanju.

(3.2) Ekipo po tem razpisu tvorijo študenti z istega višješolskega/visokošolskega zavoda.

(3.3) Vsaka uvrstitev v kategoriji študenti tekmovalno se točkuje glede na zasedeno mesto v skladu s spodnjo tabelo. 

 

 Mesto

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 Točke

100

80

60

50

45

40

36

32

29

26

24

22

20

18

16

 Mesto

16

17

18

19

20

 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 Točke

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

(3.4) Skupno število točk posamezne ekipe se določi tako, da se seštejejo le točke 3 najboljših uvrstitev v študentski moški tekmovalni kategoriji in 3 najboljše uvrstitve v študentski ženski tekmovalni kategoriji.
(3.5) V primeru enakega števila točk je višje uvrščena tista ekipa, ki ima višje uvrstitve. 

13. Način prijave:

(1) Oddaja predprijave prek spletnega obrazca. Za oddajo prijave klikni tukaj.

(2) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni podpisati po spletu oddano predprijavo in predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2018/19 oziroma dokazilo o diplomiranju med 1.1.2018 in 15.5.2019.
(3) Organizator bo pri pristojnih službah izobraževalnih zavodov preveril resničnost izjave o statusu udeleženca. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa, bo diskvalificiran, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.

14. Prijavnina/kotizacija:

Prijavnine ni!

15. Napredovanje:

(1) Udeleženci se borijo za naslov Državnega univerzitetnega prvaka v orientacijskem teku za študijsko leto 2018/19.

(2) Tekmovanje šteje tudi, kot delne kvalifikacije za udeležbo na Evropskem univerzitetnem prvenstvu v orientacijskem teku (EUP), ki bo potekalo med 24. 7. in 27. 7. 2019 v mestu Olomouc na Češkem.

(3) Na tekmovanje se lahko kvalificirajo le tisti, ki izpolnjujejo pogoje predpisane s strani EUSA (status študenta oz. potrdilo o diplomiranju, starost: rojeni med 1.1.1989 in 31.12.2002)

(4) V ekipo, ki se bo udeležila EUP bodo povabljeni trije najvišje uvrščeni tekmovalci v moški in ženski študentski tekmovalni kategoriji, člani zmagovalne ekipe.

16. Nagrade in priznanja:

(1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo medaljo.

(2) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po obdelavi rezultatov na prijavnem mestu.

(3) Udeležencem EUP v orientacijskem teku v letu 2019 bosta SUSA in OZS sofinancirala udeležbo. Delež sofinanciranja bo odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev.

17. Dodatne informacije:

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi celotnega tekmovanja in/ali izvedbe tekmovanja v posamezni kategoriji/disciplini v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev 
(4) Nastop na tekmovanju je dovoljen le z ustrezno športno opremo.

(5) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!

(6) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2018/19 bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka tekmovanja.
(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.

(8) Prosimo vse, ki imate orientacijske čipe, da jih prinesete s seboj!

(9) Kompase si tekmovalci priskrbijo sami.

(10) Štartna lista bo 14.5.2019 ob 20. uri objavljena na www.orientacijska-zveza.si