programi zveze

 
Univerza v Ljubljani je ena izmed najuspešnejših evropskih univerz glede na dosežke študentov na evropskih univerzitetnih prvenstvih. V obdobju 2003-2008 so študentje Univerze v Ljubljani osvojili 24 medalj, od tega 13 zlatih, 7 srebrnih in 4 bronaste. Pridruži se reprezentancam Univerze v Ljubljani in postani športni ambasador univerze športne odličnosti.
   
Programi športnih tekmovanj za študente Univerze v Ljubljani zajemajo:
 
1. Medfakultetna tekmovanja Univerze v Ljubljani

 
Medfakultetna športna tekmovanja so športna srečanja študentov in študentskih moštev članic UL.
 
Zmagovalci medfakultetnih športnih tekmovanj si priborijo naslov univerzitetnih športnih prvakov v izbrani panogi v tekočem študijskem letu. Med dejavnosti študentskih oziroma univerzitetnih športnih tekmovanj sodijo medfakultetna prvenstva UL (univerzitetna prvenstva) in medfakultetna ligaška tekmovanja (univerzitetna ligaška tekmovanja).
 
Univerzitetna ligaška tekmovanja so študentska športna tekmovanja, ki so organizirana po ligaškem načelu in potekajo nekaj mesecev (praviloma od novembra do maja). Gre za izbrana kolektivna športna tekmovanja v katerih lahko nastopajo samo izbrane vrste posameznih fakultet članic UL. 
 
Univerzitetna prvenstva so študentska športna tekmovanja, ki so organizirana kot enkratni dogodek, katerega cilj je izbrati najboljšega študenta, študentko ali moštvo kot najboljše v izbrani športni panogi in v tekočem študijskem letu.
Koledarji študentskih športnih tekmovanj so usklajeni s koledarjem državnih univerzitetnih tekmovanj, ki jih razpisuje  SUSA zato, da se omogoči prehodnost študentov z univerzitetnega športnega nivoja na nacionalni in mednarodni športni nivo.

2. Državna univerzitetna prvenstva
 
Državna univerzitetna prvenstva (DUP)  so študentska športna tekmovanja na katerih se soočijo študentje in študentska športna moštva z vseh slovenskih univerz. DUP razpisuje Slovenska univerzitetna športna zveza.
 
Zmagovalec DUP pridobi naziv državnega univerzitetnega prvaka v izbrani športni panogi, zvrsti in/ali disciplini v tekočem študijskem letu. Zmagovalci DUP pridobijo pravico do udeležbe na evropskih univerzitetnih prvenstvih (EUP). Zmaga v ekipnih športnih panogah pomeni pridobitev pravice do nastopa na EUP v naslednjem študijskem letu medtem, ko zmaga na DUP v individualnih športnih pomeni pridobitev pravice do nastopa na EUP v tekočem študijskem letu.
 
Programi udeležbe študentk oziroma študentov športnikov in študentskih športnih moštev UL na DUP zajemajo: izbor študentov UL za udeležbo na DUP, priprave pred udeležbo na DUP in organizacijo udeležbe na DUP.

Na DUP v individualnih športih se študentje prijavljajo individualno. Pogoj za udeležbo na DUP v določeni panogi je lahko predhodna udeležba na medfakultetnem prvenstvu UL v isti panogi v tekočem študijskem letu. Pogoj za udeležbo na DUP v kolektivnih športih je sodelovanje v univerzitetni panožni ekipi.
 
Posamezniki se lahko pridružijo univerzitetni ekipi tako, da se prijavijo selektorju ekipe v izbrani športni panogi. Za vsako študijsko leto posebej zveza opravi postopek izbora selektojev/trenerjev univerzitetnih športnih reprezentanc.
Podatki o izbranih selektorjih ekip bodo objavljeni tukaj.
Koledar državnih univerzitetnih prvenstev bo objavljen na tej spletni strani in spletni strani SUSA www.susa.org.
 
3. Mednarodna univerzitetna tekmovanja
 
Mednarodna študentska oziroma univerzitetna športna tekmovanja so športna srečanja študentov UL v tujini. Med programe mednarodnih športnih tekmovanj sodijo uradna univerzitetna športna tekmovanja (EUP), ki so del koledarja Evropska univerzitetna športna zveza (v nadaljnjem besedilu EUSA) in neuradna univerzitetna oziroma študentska športna srečanja med študenti posameznih univerz in/ali fakultet.
 
ŠZUL v sodelovanju s SUSA omogoča študentom UL udeležbo na EUP v izbranih športnih panogah in na drugih izbranih neuradnih mednarodnih športnih srečanjih.
 
EUP razpisuje EUSA v sodelovanju s svojimi članicami – nacionalnimi univerzitetnimi športnimi organizacijami. EUP se lahko udeležijo samo nacionalni univerzitetni prvaki, torej tisti, ki so zmagali na DUP. Pogoj za udeležbo na EUP v določeni individualni športni panogi je predhodna zmaga na DUP v tekočem študijskem letu. Pogoj za udeležbo na EUP v kolektivnih športih v tekočem študijskem letu je zmaga univerzitetne ekipe na DUP v prejšnjem študijskem letu.
 
Univerzitetne panožne ekipe vodijo selektorji univerzitetnih ekip. Posamezniki se lahko pridružijo univerzitetni ekipi tako, da se prijavijo selektorju ekipe v izbrani športni panogi. Za vsako študijsko leto posebej zveza opravi postopek izbora selektorjev/trenerjev univerzitetnih športnih reprezentanc.
 
Druga mednarodna športna srečanja študentov na neformalni osnovi organizirajo različne fakultete in univerze. Programi udeležbe na takšnih mednarodnih študentskih športnih srečanjih imajo vlogo zagotavljanja napredovanja zmagovalcev univerzitetnih ligaških tekmovanj in/ali krepitve medsebojnih stikov med organizacijami in univerzami.
Podatki o izbranih selektorjih ekip bodo objavljeni tukaj.
Koledar evropskih univerzitetnih prvenstev je objavljen na tej spletni strani SUSA www.susa.org in na spletni strani EUSA www.eusa.eu.