Välkomna till Falköping 1 februari

En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration

Falköping - en stad som sticker ut, tar emot oss i vår första användarträff för vår region.

Under förmiddagen samlas vi för att efter välkomstfikat och inledningen lyssna till Bernt Friberg, rektor på Grönkullaskolan i Alvesta som kommer att berätta om hur man arbetat med IUP och skriftliga omdömen.

Efter lunchen följer deltagarna de pass de valt enligt schemat. Gyllene tillfällen för erfarenhets-, tankeutbyten och inspiration och så chansen att träffa Unikums personal och prata om behov och önskemål om utveckling.

Unik Meet - för pedagoger och skolledare

Det är engagerade personer som möts på träffen för att dela med sig av och få ta del av andras sätt att arbeta, både i verktyget men framför allt av processerna runtomkring IUP och kring pedagogisk dokumentation.     


Vilka seminarier har du fått?

Lista över deltagare och placering på passen >>
(Skulle ditt val inte stämma alls hör du till kontaktpersonen i kommun)

Lokal
Här kommer vi att vara. >>
Parkeringsförslag >>