ART FUSION UNIAD CELF CAFFI MORANNEDD CAFE

Caffi Morannedd
-

  -  UNIQUE ART EXHIBITION-ABSTRACT-REALISM, HISTORICAL-COMICAL,LANDSCAPE ALL BY LOCAL ARTISTS.
         ARDDANGOSFA UNIGRYW – HANIAETHOL, REALAETH, HANESYDDOL, DONIOL, TIRLUN – I GYD GAN ARTISTIAID LLEOL

  -  BEAUTIFUL VIEWS OUT TO CRICCIETH BAY AND THE CASTLE
     GOLYGFEYDD BENDIGEDIG O FAE CRICIETH A’R CASTELL

  -  SITTING RIGHT NEXT TO CRICCIETH BEACH
      AR LAN  Y MOR CRICIETH

  -  DELICIOUS FOOD AND DRINK
     DIOD A BWYD BLASUS

  -  ENTERTAINMENT FOR THE CHILDREN WHILST PARENTS RELAX.-to look at the exhibition,the stunning view or enjoy a nice cup of tea.
     DIDDANWCH I’R PLANT TRA MAE RHIENI YN YMLACIO – edrych ar y celf, yr olygfa anhygoel  neu’n mwynhau panad o de