Välkommen till unga i klimatrörelsens webbsida!


Här är (några av) unga i klimatrörelsen:(ni som kommer från LSU om alla olika grupper kan hjälpa till och berätta vilka vi är så kan det hjälpa att koordinera)

Vem är vi?


I vårt första pressmeddelande kan ni läsa om våra planer angående FN:s klimatförhandlingarna i Bonn, den 1–12 juni.
Sedan skrev vi två öppna brev från Bonn: ett till miljöminister Andreas Carlgren och ett till finansminister Anders Borg.
Comments