Presentació

www.fibs.cat
Un conte del gòtic forma part del projecte intergenarcional entre la residència  Llar la Mercè i l'escola Sant Felip Neri.

El barri gòtic de Barcelona és un dels barris més carismàtics de la ciutat de Barcelona, visitat diàriament per persones de diferents nacionalitats. En aquesta amalgama de turistes i visitants, viuen i conviuen ciutadans de diferents generacions amb unes necessitats específiques, que van des de l’àmbit  educatiu, al sanitari, a l’assistencial  i  a l’ identitari. La vida del barri existeix i resisteix, malgrat  les dificultats per a manifestar-se en un entorn sobreexposat al turisme i a l’oci nocturn.

Les persones grans i els nens i nenes del gòtic són dos dels col·lectius clau perquè la vida del barri es faci palesa. Aquest projecte vol   unir les veus d'aquest dos col.lectius, perquè comparteixin experiència i ganes d'aprendre. 


            OBJECTIUS GENERALS

  • Afavorir la relació i el contacte entre persones grans i nens i nenes.
  • Fomentar la solidaritat entre generacions.
  • Crear oportunitats d’aprenentatge.
  • Fomentar la vida i la identitat del barri.
  • Potenciar la creativitat a partir de l’intercanvi amb l’altra.

                                 PARTICIPANTS

Persones usuàries de la residència Llar la Mercè.

Nensi i nenes de 1r d'ESO de l'Escola Sant Felip Neri.

   

                                    DINÀMICA DE TREBALL

  • El conte viatjarà cada 15 dies entre la residència i l'escola.  Al calendari s'indicarà la data d'entrega.
  • Cada centre escriurà un capítol.
  • L'extensió aproximada dels capítols és una d'una pàgina o pàgina i mitja, escrita a un espai  i mig, amb format arial 12.
  • Els capítols han d'anar acompanyats d'una il.lustració.