L'escola  Waldorf  neix
" amb el desig de crear una educació per capacitar al individu a ser no només una persona equilibrada i sana, sinó capaç de fer una contribució significativa i socialment responsable a la societat".
La educación Waldorf
Editorial Rudolf steiner
pag. 157


 Rudolf Steiner, qui n’és fundador:

“En la vida, més valuós que el saber,  és el camí que es fa per adquirir-lo.”

Aquest espai vol recollir el treball que comença un grup de persones admirades per l'infant.
El dotze de setembre de 2014 fem la primera trobada.
El marc és un postgrau d'educació infantil Waldorf. 

" La vida social sana d'aquest grup es desenvolupa quan al mirall de la meva Ànima tots vosaltres trobeu el vostre reflex i quan en vosaltres viu el millor de mi "
Rudolf Steiner

La Educación Waldorf presentada por..... per benjamin-moreno