พนักงาน

เพียงก้าวแรที่คุณเข้ามาในร้าน คุณจะได้รับการบริการอธิบายถึงทักษะ
ประสบการณ์ของพนักงานนวดของเรา เพื่อที่คุณสามารถเลือกพนักงานที่ตรงกับความต้องการของคุณ