Norrbotniabanan genom Sävar?

OBS - nya frågor längst ned!! 
 
Komplettering efter Trafikverkets samrådsmöte 2010-10-13:
 
Under onsdagen den 13/10 hade Trafikverket ett samrådsmöte i Sävar. Då framkom att man i förstudier sorterat fram TRE olika KORRIDORER för sträckan Umeå - Robertsfors, se Trafikverkets karta:
 
 (förstora genom att klicka!)
 
 
Budet från Trafikverket var att man ville ha in yttranden från ALLA dvs enskilda, näringsidkare, kommundelsnämnd, kommun, landsting etc före 12 november! Med tanke på det vakuum som uppstår efter demokratiska val (alla förtroendeuppdrag är inte besatta förrän slutet av november) är detta anmärkningsvärt.
Jag och centerpartiet i Umeå kommer att verka för att denna tid skjuts fram rejält, så att detta viktiga beslut om korridor tas med största möjliga kompetens och demokratiska förankring. Känslan under samrådsmötet (från Umeå kommuns tjänsteman och kommundelsnämndens sittande ordf - var att man redan hade bestämt sig för en dragning genom Sävar). Utan att ha några personliga preferenser bland korridorerna är jag säker på att det finns delade meningar om saken. Jag vet också från den utdragna processen med Botniabanan att det är NU i järnvägsutredningsskedet som de viktiga besluten om dragning tas. Allt som händer därefter kan bara ändra små detaljer.
 
Därför vill jag nu uppmana alla i Sävar (och Umeå) chans att tycka till om valet av korridor, i händelse att makthavarna i centralorten Umeå inte vill begära framflyttad stopptid för samrådsyttranden. Med hänvisning till valvakuum har kommunfullmäktige dock flyttat fram beslut om flera översiktsplaner, så varför skulle inte denna oerhört viktiga fråga få samma chans att ges demokratisk förankring.
 
 
 
Orginalfrågor ställda 2010-04-26 (som besvarats av endast 44-55 personer t o m 2010-10-13): 
 
Första frågan gäller Norrbotniabanan genom Sävar. Vill Du verkligen att den ska gå genom byn? Jag startar upp med några lite tillspetsade frågor som Du som sävarbo gärna får använda för att påverka framtiden i Sävar. Här kommer så frågorna:
 
 
1. Jag skulle föredra att Norrbotniabanan drogs utanför samhället... RÖSTA
 
2. Om jag tvingas välja mellan ett resecentrum och en ny skola... RÖSTA
 
3. Jag skulle tågpendla mer än tre dagar i veckan om ett resecentrum byggdes. RÖSTA
 
4. Jag anser att den bästa dragningen av en Norrbotniabana genom Sävar är... RÖSTA
 
 
Komplettering efter Trafikverkets samrådsmöte 2010-10-13:
 
För att om möjligt få en uppfattning av hur stor andel av svarande berörda personer som föredrar ett visst alternativ har jag tagit fram några mer detaljerade frågor. 
 
Kontrollera på kartan att Du är berörd av någon av de tre korridorerna (=bor/verkar inom 500m). Är Du det kommer det fler frågor HÄR:
 
Kanske skulle man kunna ordna en digital folkomröstning om detta? Vad tycker Du? RÖSTA HÄR!
 
 
Jag återkommer sannolikt med fler följdfrågor, så gå gärna in och kolla vad som hänt...
 
Tack för Din medverkan!
 
Per Hansson - som erbjudit sina tjänster för centerpartiet i Sävar kommundelsnämnd (valprocessen pågår)
 
Underordnade sidor (1): Berörs
Comments