Äldre pejlingar‎ > ‎

2010-06-13: Vad är orsaken till Umeås planeringsinfarkt?

Den senaste tiden har vi läst och hört mycket om kommunalrådet Lennart Holmlunds förslag att flytta Norrlandsoperan till kajen. Detta förslag har nu lika snabbt som det dök upp dragits tillbaks - återigen av kommunalrådet. Vi har flera andra exempel på hastiga byggprojekt som plötsligt dyker upp som mer eller mindre stora överraskningar.
 
Därför vill jag ställa några frågor till umeborna om vad de anser är orsaken till denna "planeringsinfarkt":
 

1) Hur tycker du att stadsplaneringen fungerar i Umeå anno 2010?

Alternativ:

Mycket bra
Bra
Hyfsat
Mindre bra
Inte alls bra                                                                                                         RÖSTA på fråga 1
 
 
 
2) Jag som tycker att planeringen i Umeå fungerar mindre bra eller inte alls tror att orsakerna till detta kan vara (flera val möjliga):
 
Alternativ:
 
För stor maktkoncentration till kommunalrådet Lennart Holmlund
 
Långvarigt socialdemokratiskt maktmonopol
 
Bristande kompetens hos styrande politiker
 
Bristande kompetens hos stadens kommuntjänstemän
 
Kommuntjänstemän vågar inte säga vad de vet och/eller anser
 
Det finns för många "opraktiska" akademiker i stan som ställer till problem
 
De geografiska förutsättningarna är hopplösa
 
De ekonomiska förutsättningarna är hopplösa
 
Lokalmedia påtalar inte de styrandes brister tillräckligt tydligt
 
Lokalmedia vågar inte påtala de styrandes brister
 
Övrigt (skriv i kommentar)                                                                                    RÖSTA på fråga 2

 

 
 
Comments