UME Terres de l'Ebre

La Unitat de Medicina de l’Esport i Promoció de la Salut de Terres de l’Ebre, compta amb una trajectòria que arrenca en 1999, amb la seva ubicació en la Clínica Terres de l’Ebre, en la localitat de Tortosa, comarca del Baix Ebre. Des dels seus inicis la seva activitat ha anat arrelant en la població de la demarcació i consolidant-se com un element important en la prevenció i promoció de la salut mitjançant estils de vida saludables. La Unitat de Medicina de l’Esport i Promoció de la
Salut de Terres de l’Ebre, ha estat la primera i és en l'actualitat la única Unitat de Medicina del’Esport de la regió sanitària Terres de l’Ebre d’àmbit hospitalari, amb autorització H43001967 de la Direcció General de Recursos Sanitaris.