Gamnes gruver

Post date: Oct 26, 2017 10:39:07 AM

Etter initiativ fra Ul Ulabrand på Gamnes er det nå gjennomført merking av sti og linebane opp til Gamnes gruver. Merkingen er fullført helt frem til varden ved Nattmålstuva, nedfallstrær er fjernet langs hele strekningen. Videre ansvar for merking og sikring har kommunen.

Tiltaket er utført i samarbeid med Karlsøy kommune og Troms Friluftsråd. Selve merkingen er gjennomført av to spreke damer, Kjellaug og Ragnhild Sandvik. Totalt har de brukt 25 timer på jobben. Godt jobbet, og godt bidrag for å ivareta historien til gruvene og området.

Stien vil nå komme med i brosjyrer fra Friluftsrådet over merkede løyper i Karlsøy kommune.

Her er noen bilder fra prosessen, samt kartutsnitt. Ulabrand, ved Jens Lilleby, har laget en brosjyre over etablering, drift og avvikling av gruvene. Interesserte kan få tak i denne ved å ta kontakt med Ulabrand, se Kontakt til venstre i menyen.

Til venstre:

Ragnhild ved starten av linebanen

Under:

Kjellaug merker nest siste busk på veien opp

Til venstre:

Oversikt over gruveområdet. Helt øverst i bildet vises toppen av to hvite fundament til linebanen.

Under:

Fundament ved kvilarstein linebane