Brannøvelse Ulaheim 2018

Post date: Aug 21, 2018 7:28:32 PM

Mandag 20. august ble den årlige brannøvelsen avholdt på Ulaheim. Jo Inge Stenersen fra Tromsø brann og redning bisto i det som var en praktisk slukkeøvelse med brannslokningsapparat og testing av brannslange. Vi fikk også demonstrert CO2-apparat, samt brannteori med erfaringsutveksling underveis.

Det ble foretatt en demonstrasjon med slukkemiddel på boks. En sprayboks som ikke er godkjent i Norge virket ikke på flammene, mens den som er godkjent raskt slukket brannen.

Det var totalt 9 stykker som deltok på øvelsen. Og selv om øvelsen var rettet inn mot det brannforebyggende arbeidet på Ulaheim, lærte vi alle noe som vi kunne ta med oss hjem til eget hus.

En stor takk til Tromsø brann og redning som bidrar inn i det viktige arbeidet med brannforebygging! Og en super innsats av de oppmøtte. Vi ser allerede frem til neste års øvelse som har tema evakuering.