Nettsiden

Alt innhold, inkludert bilder og lyd, på Ulriken Janitsjars nettside er produsert av foreldre, musikanter og musikalsk ansvarlige.
Det er ikke tillatt å kopiere innhold uten etter avtale.

Regler for billedbruk i Ulriken Janitsjar
 

For effektiv drift av det frivillige arbeidet i Ulriken Janitsjar må foresatte selv gi beskjed hvis de reserverer seg mot bilder/levende bilder brukt på nettsiden eller andre steder. Bilder brukes også f.eks. i rekrutteringsmateriell, informasjonsmateriell for arrangementer, og av media. Bruk på andre seriøse nettsider, for eksempel Bergen kommune eller Amatørkulturrådet, kan skje (eksterne må avtale med UJ). All bruk  har identifikasjonsreglene nedenfor som fast ramme.

Bruk av bilder og levende bilder fra korpslivet i Ulriken Janitsjar er svært viktig for økt synlighet. Synlighet har betydning både for rekruttering, økonomi, omdømme, og tilrettelegging for korpsets aktivitet. Alle som er på bilder bidrar i dette viktige arbeidet.

Alle musikanters foresatte skal varsles om at UJ har en nettside, facebookside, og hvilket regelverk som gjelder, slik at man har muligheten til å reservere seg innen rimelig tid. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Identifikasjon på UJs nettsider

Ulriken Janitsjar og tilhørende skolekorps ønsker en klar begrensning av identifikasjon av barn og unge på vår offentlige nettside.

Bilder av barn og unge publiseres under disse forutsetningene:

1) UJs nettside kobler ikke navn og bilde av personer under 18 år på nettsiden, vi har altså ikke billedtekster med navn på personer under 18 år.
2) Hvis vi i tekst omtaler barn/unge under 18 år bruker vi bare fornavn, ikke etternavn.
3) Vi omtaler ikke alder, hvis ikke alder i seg selv er et poeng.
4) Instruktører omtales med fullt navn og bilde.

Hvis det skulle være aktuelt å bruke bilder og navn på personer under 18 år på annen måte, må UJ innhente godkjenning fra foresatte i hvert enkelt tilfelle. Foresatte kan gi generell godkjenning for at personer over 16 år selv kan håndtere slike godkjenninger.
Avbildete barn/unge/voksne (eller foresatte) kan kreve bilder av seg selv/barnet fjernet.
Voksne som deltar på UJs arrangementer kan også bli avbildet på nettsiden, og hvis det er relevant vil navn tilknyttes, som for eksempel instruktører og ledere.

I de tilfeller foresatte har sendt inn reservasjon vil barn/unge ikke bli avbildet eller omtalt på nettsiden. Når musikanter begynner i korpset skal foresatte varsles om at UJ har nettside og reglene for identifikasjon.

Foresatte som ikke ønsker bilder av sine barn på nettsiden til tross for identifikasjonsbegrensningene over, har full rett til det. Men de må selv ta initiativ til å reservere seg mot billedpublisering – og samtidig sende inn et bilde av musikant, slik at nettsideansvarlig har mulighet til å kontrollere at bilder av musikanten ikke publiseres.

Vi gjør oppmerksom på at bilder fra offentlige arrangementer, for eksempel av hele korps eller ensembler under konserter, kan bli lagt ut, men også disse uten navn.Vil du kontakte oss om nettsiden:
Send e-post til postmaster(a)ulrikenjanitsjar.no

Hvis du finner feil på nettsiden er vi takknemlig for tilbakemelding.