Bedre karakterer

 
Bedre skoleresultater med kulturopplevelser
Professor Ann Bamford, University of Arts i London:
 
Elever som har tilegnet seg kunnskap gjennom kunst og kultur, oppnår bedre skoleresultater enn elever uten slik erfaring.
Les mer i Aftenposten 13. mars 2011, klikk her.
 
 
 
Kunst gjør hjernen raskere
Sitat fra kronikk i Bergens Tidende 20.februar 2009 Kronikk av Tone Stangeland, høyskolelektor ved HIB:

"Howard Gardner (psyko log) og Matti Bergstrøm (hjerneforsker) har med utgangspunkt i kognitiv forskning funnet at kunstfagene er viktige for optimal utvikling av hjernen og dermed for all læring. Hjernen har ulike systemer og sentre som blir stimulert ved fokus på kunstneriske arbeidsmetoder og opplevelse. Man kan gjerne si at musikk og de andre kunstartene masserer eller stimulerer hjernen slik at den blir i stand til å administrere kunnskapen og lage koblinger mellom de forskjellige hjernesentrene. Arbeid med kunstfag gjør hjernen raskere."
 
 
18.08.2011