Foreldre & venner

Ingen kan gjøre alt - alle kan gjøre litt
 

Øvingsvakt
Musikantene får oppskåret frukt i pausen på korpsøvingen. Foreldre til junior og hovedkorps, har én, kanskje to, mandager i året der de skjærer frukt og bærer stoler og slagverk fram, og rydder etterpå. Da får du også tyvlytte til musikken barna og ungdommene skaper. Les mer her.
 
Seminarvakt
På seminarer har vi bruk for foreldre som kan lage mat, osv. Det musikalske tar dirigenter og instruktører seg av.
 

 
Inntektskilder
Å ha gode inntektskilder er avgjørende for at vi kan gi barn og unge det fantastiske oppvekstmiljøet vi tilbyr - med god individuell undervisning, korpsundervisning med gode og kloke dirigenter, reise på turer, med mer.
 
Loppemarked
Vårt årlige loppemarked i begynnelsen av september er vår viktigste inntektskilde. Her deltar også de eldste musikantene. Les her.
 
Varetellinger
To-tre ganger i året har vi varetellinger i butikker. Det går unna når vi er mannsterke. Her deltar også de eldste musikantene. Les her.
 
Kafé
Ved enkelte arrangementer der UJ spiller, kan det være mulig å tjene penger på å ha kafé. Ved behov kan noen foreldre bidra med kake eller stå i kafé.
 


Det er kjekt
å være foreldre i Ulriken Janitsjar!
 
 
Har du ideer
... eller noe du ønsker å gjøre,
er du hjertelig velkommen
til å ta kontakt!
 
 
Foreldre på avslappet tur, mens instruktørene
holder musikantene i ånde på sommerleir

Bedre skoleresultater
Korps øker muligheten for bedre karakterer
i teorifag. Les mer her.
 

Bedre helse
Korps er en investering i helse. Les mer her.
 

Del på kjøringen til øvingene
I stedet for at foreldre kjører barn/unge til øvingen hver for seg, kan man bytte på kjøringen. Ta kontakt.
 

Attest til cv-en din
Husk å få attest til cv-en om ditt engasjement for Ulriken Janitsjar hvis du søker ny jobb. Arbeidslivet verdsetter engasjerte mennesker.
 

Rabatter og andre medlemsfordeler
når du har barn/unge i Ulriken Janitsjar, som er med i Norges Musikkorpsforbund, les her.
 

Politiattest
I tråd med Norges Musikkorpsforbunds regelverk innhenter Ulriken Janitsjar politiattester. Les her.