Про нас

Товариство радіаційного захисту України - організація, створена з метою розвитку, поширення і застосування наукових і практичних знань у сфері радіаційного захисту, вивчення впливу іонізуючого випромінення на людину і довкілля, оцінки ризиків від опромінення відносно одержуваних вигод.

Більш детально причини, засади і шляхи створення й функціонування Товариства представлені у зверненні учасників Національної комісіїї з радіаційного захисту населення України О.О. Бондаренка і В.А. Кашпарова.

Інтернет технологія комунікацій може виявитися визначальним чинником у створенні та діяльності Товариства. При цьому важливим є формування структури і фунціонально-змістовного наповнення веб-сайту Товариства. На сьогоднішній день веб-сайт знаходиться на стадії становлення і основний принцип, який закладається у його розвиток, полягає у формуванні веб-сайту учасниками Товариства.