«Українська ентомофауністика»

— перший український онлайновий ентомологічний журнал

Київське відділення Українського ентомологічного товариства та Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України сповіщають вас про створення першого в Україні ентомологічного онлайнового журналу "Українська ентомофауністика" ("Ukrainska Entomofaunistyka").

 
Що публікуватиме наш журнал? Переважно первинні фауністичні матеріали (еколого-фауністичні огляди регіональних ентомофаун, замітки та короткі повідомлення про нові фауністичні знахідки), каталоги колекційних матеріалів та бібліографічні зведення, історико-біографічні матеріали про українських ентомологів тощо.
 
Навіщо публікуватися в "Українській ентомофауністиці"? Найбільш вагомим здобутком ентомолога-аматора, науковця-початківця, студента, аспіранта є численні фауністичні знахідки та результати спостережень за комахами у природі. Як добре відомо, донині в Україні ще не було журнала, який публікував би такі відомості: "серйозні" наукові журнали — "Вісник зоології", "Вісті Харківського ентомологічного товариства" —  або взагалі не друкують подібних праць (крім кротких заміток), надаючи перевагу більш значним науковим узагальненням, або видають їх із надто великим запізненням. Часто це пов'язано із нестачею обсягу журналів, що виходять на папері, а також із повільністю типографського процесу.
 
Наш журнал пропонує експрес-публікацію — протягом 7-15 днів від моменту прийняття рукопису редакцією. Обсяг рукописів нічим не обмежений, крім здорового глузду та легкості сприйняття читачем. Ми вітаємо публікації, що містять кольорові світлини об'єктів дослідження в природі та біотопів, в яких вони мешкають, кольорові мапи та схеми. Публікації такого роду є важливими для проведення моніторингу груп комах, де рівень наукової новизни є незначним, але де завжди потрібними є відомості про повторні знахідки видів (напр., метелики, окремі групи жуків, водні комахи).
 
Рукописи рецензуються трьома відомими українськими ентомологами — фахівцями з систематики та екології різних груп комах. До публікації приймаються рукописи в електронному форматі — українською, російською, англійською та іншими мовами, якими автор володіє найкраще і залежно від того, до якого читача він або вона адресує свою статтю. У разі, коли автор бажає публікувати статтю іноземною мовою, ми щиро радимо наперед дати прочитати рукопис носієві мови, котрий добре володіє також її граматикою і пунктуацією (майте на увазі, що і серед американських, англійських, німецьких і турецьких професорів бувають гарні фахівці, що припускаються прикрих помилок на письмі!).
 
Доступ до журналу є можливим через Інтернет з будь-якого комп'ютеризованого місця. Будь-яку публікацію можна зберегти у вигляді "електронного відбитка" у форматі pdf. Публікація матеріалів є цілком безкоштовною. Авторські права на окремі публікації належатимуть їхнім авторам. Ми плануємо цілком "безплатну передплату": всі бажаючі отримуватимуть повідомлення про вихід нового випуску журналу електронною поштою. 
 
Журнал має міжнародний серійний номер і є повноцінним періодичним виданням. Частота виходу впусків журналу протягом року не є постійною і залежатиме від надходжень матеріалів до редакції.
 
Що варто мати на увазі? За вимогами ВАК України, щонайменше з статті автора мають вийти друком у фахових журналах, список яких затверджується. Ми не плануємо робити "Українську ентомофауністику" саме "ВАКівським" журналом — її завдання полягає зовсім в їншому: на основі опублікованих тут матеріалів, списків, каталогів та спостережень дисертанти зможуть зробити серйозні узагальнення, котрі можна буде опублікувати у фаховому виданні з посиланням на статтю в "Українській ентомофауністиці"
 
Ми не плануємо друк паперової версії журналу: кожен бажаючий може роздрукувати pdf-файл самостійно і за бажання переплести його в палітурку.
 
Редактори та рецензети журналу працюють виключно на громадських засадах і просять Вас готувати рукопис до друку дуже ретельно (дарма й казати, що неграмотно написані роботи та такі, що не відповідають правилам для авторів, повертатимуться на доопрацювання без детальних коментарів та рецензування). Але ми сподіваємося, що таких робіт не буде: ентомологія — виключно шляхетна наука, а ентомологи — найосвіченіші люди серед науковців взагалі. 
 

Сайт Українського ентомологічного товариства