Сайт кафедри української філології 
Севастопольського міського гуманітарного університету


Кафедру створено в 1996 році на факультеті підготовки та перепідготовки кадрів Севастопольського інституту післядипломної освіти, з 2004 року - Севастопольського міського гуманітарного університету. 

 
Основним завданням  кафедри є забезпечення викладання дисциплін мовно-літературного циклу на всіх факультетах університету. 

 На кафедрі здійснюється підготовка й перепідготовка фахівців за такими спеціальностями:
  • «Українська мова і література»,
  • «Українська мова і література. Англійська мова»,
  •  «Українська мова і література. Російська мова і література». 
Професорсько-викладацький  склад  кафедри відзначається високим професіоналізмом і педагогічною майстерністю.  На кафедрі працюють 2 професори, 3 доценти та 5 кандидатів філологічних і педагогічних наук.
З вересня 2011 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук Попова Олена Анатоліївна.