Home | Hafan


The 11th UK Language Variation and Change (UKLVC) conference will take place from 29th–31st August 2017, in the Main Building, Cathays Campus, Cardiff University, Wales, UK. Confirmed keynote speakers are Claire Nance, Devyani Sharma, and Jennifer Smith.

UKLVC is a biennial conference that provides a forum to present recent research in language variation & change, sociolinguistics, dialectology, and applications of these to other fields in linguistics (e.g. forensic linguistics, psycholinguistics). The focus of the conference is language variation, at all levels of linguistic structure (phonetics, phonology, morphology, syntax, discourse, pragmatics), and across a wide range of languages.


Fe gynhelir y 11eg Gynhadledd UKLVC rhwng y 29ain a'r 31ain o Awst 2017 yn y Prif Adeilad, Campws Cathays, Prifysgol Caerdydd. Y siaradwyr gwadd fydd Claire Nance, Devyani Sharma, a Jennifer Smith.

Mae UKLVC yn gynhadledd eilflwydd sy'n darparu fforwm ar gyfer cyflwyno ymchwil ddiweddar i amrywio ieithyddol a newid, sosioieithyddiaeth, tafodieitheg, a sut y gellir cymhwyso'r rhain i feysydd gwahanol ieithyddiaeth (e.e. ieithyddiaeth fforensig, seicoieithyddiaeth). Mae'r gynhadledd yn canolbwyntio ar amrywio ieithyddol ar bob lefel o strwythur ieithyddol (seineg, ffonoleg, morffoleg, cystrawen, disgwrs, pragmateg) ac ar amrywiaeth o ieithoedd.