hirdetések

               Hirdetések

 

 

Fényképek a hirdetőtábláról

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚLIUS HÓNAPBAN

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

 

2.   Július és augusztus hónapban hétfői és keddi napokon nem lesz szentmise templomunkban. Kivétel augusztus 15 Nagyboldogasszony ünnepe –parancsolt ünnep- azon a napon vasárnapi miserend lesz. Kérem, jól jegyezzük meg!

 

3.   A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében szeretnénk a híveket leginkább vonzó közösségi programokat szervezni. Ennek érdekében kérjük a kedves híveket, hogy fogadják el a vasárnapi szentmisemisék végén a missziós küldötteink által átadott kérdőívet, és hozzák vissza kitöltve a következő alkalommal.

 


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚLIUS 02-TŐL- JÚLIUS 09-IG

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Hála és köszönet minden segítségért mind anyagi mind imaháttérért, amit a napközis tábor ideje alatt kaptunk! Mind gyerekek mind a vezetők sok kegyelmet és élményt kaptak ettől az egy héttől. Isten fizesse meg!

3.   Július 2-án vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, a Szentszék karitatív kiadásait segítjük ezzel. Isten fizesse meg nagylelkű adakozásukat! 

4.   Július 6-án, csütörtökön és 7-én, pénteken 16:45 órakor imaóra lesz! Jöjjünk, imádkozzunk és engeszteljünk közösen.

5.   A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében szeretnénk a híveket leginkább vonzó közösségi programokat szervezni. Ennek érdekében kérjük a kedves híveket, hogy fogadják el a mise végén a missziós küldötteink által átadott kérdőívet, és hozzák vissza kitöltve a következő alkalommal.


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚNIUS 25-TŐL- JÚLIUS 02-IG

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Június 26-30-ig lesz a hittanos gyerekek napközis tábora plébánián. Kérem a kedves testvéreket, hogy imáik mellet anyagi támogatásukkal is segítség a tábor sikeres lebonyolítását. Adományainkat, a templom közepén elhelyezett perselybe tehetjük. Köszönjük az adományokat! Isten fizesse meg!

3.   Július 1-én, szombaton 16:00 órakor Rózsafüzért imádkozunk hazánk lelki felemelkedéséért. Ez egyben a Rózsafüzér társulat összejövetele is!

4.   Július 2-án vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, a Szentszék karitatív kiadásait segítjük ezzel. Isten fizesse meg nagylelkű adakozásukat! 


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚNIUS 18-TÓL- JÚNIUS 25-IG

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Június 18-a Úrnapja kérem, hogy akik tudnak, azok hozzanak a hét folyamán virágszirmot, amit a gyerekek az Oltáriszentség előtt szórhatnak a 9:00 órai szentmise után a körmeneten. Köszönjük! Ez a szentmise egyben a hittanos tanévzáró -Te Deum- hálaadás is.

3.   Június 21-én, szerdán 18.45 órakor Női est lesz! Szeretettel hívjuk és várjuk a lányokat, asszonyokat!

4.   Az idén nyáron is megrendezzük az Újpalotai Szabadidő Központtal közösen az Újpalotai Nyári Játékokat június 19-23 között. A programok a plakáton illetve a szórólapokon olvashatók. Az előadások 20:00 órakor kezdődnek. A belépés ingyenes! 

5.   Június 26-30-ig lesz a hittanos gyerekek napközis tábora plébánián. Kérem a kedves testvéreket, hogy imáik mellet anyagi támogatásukkal is segítség a tábor sikeres lebonyolítását. Adományainkat, a templom közepén elhelyezett perselybe tehetjük. Köszönjük az adományokat! Isten fizesse meg!

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚNIUS 11-TŐL- JÚNIUS 18-IG

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Június 13-án, kedden a reggeli szentmise után templomtakarítás lesz. Szeretettel várjuk a szorgoskodó kezeket.

3.   Június 14-én, szerdán 18:45 órakor Bibliaolvasó kör lesz. Jöjjünk, olvassuk együtt isten hozzánk szóló igéit!

4.   Június 17-én, szombaton 8:00 órától kertrendezés lesz, szeretettel várjuk a segítő és dolgos kezeket!

5.   Június 18-a Úrnapja kérem, hogy akik tudnak, azok hozzanak a hét folyamán virágszirmot, amit a gyerekek az Oltáriszentség előtt szórhatnak a 9:00 órai szentmise után a körmeneten. Köszönjük! Ez a szentmise egyben a hittanos tanévzáró -Te Deum- hálaadás is.

6.   Az idén nyáron is megrendezzük az Újpalotai Szabadidő Központtal közösen az Újpalotai Szabadtéri Játékokat június 19-23 között. A programok a plakáton illetve a szórólapokon olvashatók. Az előadások 20:00 órakor kezdődnek. A belépés ingyenes! 

7.   Június 26-30-ig lesz a hittanos gyerekek napközis tábora plébánián. Kérem a kedves testvéreket, hogy imáik mellet anyagi támogatásukkal is segítség a tábor sikeres lebonyolítását. Adományainkat, a templom közepén elhelyezett perselybe tehetjük. Köszönjük az adományokat! Isten fizesse meg!


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚNIUS 04-TÓL- JÚNIUS 11-IG

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Június 5-én, Pünkösdhétfőn 7:30 órakor lesz szentmise templomunkban. Bíboros atya szeretettel hívja és várja a kedves testvéreket a Máriaremetei kegytemplom parkjába a Karizmák ünnepére. 9:00 órától programok, részletek a plakáton olvashatók, 15:00 órakor szentmise.   

3.   Június 7-én 18:45 órakor Férfi est lesz! Szeretettel hívjuk és várjuk a férfi testvéreinket!

4.   Június 10-én, szombaton 10:30 órakor papszentelés lesz az Esztergomi bazilikában. Imádkozzunk a szentelendőkért, a papokért és papi hivatásokért.

5.   A nyári napközis táborra a hitoktatóknál lehet jelentkezni június 8-ig. A tábor időpontja Június 26-30-ig.

 

 

 2126. Rendelkezés imádságról a Hit Évében

A Hit Éve különösen is arra hívja Egyházunk minden tagját, hogy hitét még inkább elmélyítse. Katolikus hitünk egyik alapvető eleme, hogy erős hittel hisszük és valljuk: Krisztus teljesen jelen van az Oltáriszentségben. Ezért a Hit Évének időtartamára szeretettel felhívom az összes felelős lelkipásztorokat, hogy a Főegyház­megye minden templomában a szentáldozás után, de még a Postcommunio előtt a miséző pap(ok) a hívekkel együtt imádkozzák a Krisztus lelke szentelj meg engem... kezdetű Szent Ignác-i imát.

AZ IMA SZÖVEGE:

KRISZTUS LELKE, SZENTELJ MEG ENGEM!

KRISZTUS TESTE, ÜDVÖZÍTS ENGEM!

KRISZTUS VÉRE, IHLESS MEG ENGEM!

KRISZTUS OLDALÁBÓL KIFOLYÓ VÍZ,

MOSS TISZTÁRA ENGEM!

KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE, ERŐSÍTS MEG ENGEM!

Ó, JÓSÁGOS JÉZUS, HALLGASS MEG ENGEM!

SZENT SEBEIDBE REJTS EL ENGEM!

NE ENGEDD, HOGY ELSZAKADJAK TŐLED!

A GONOSZ ELLENSÉGTŐL OLTALMAZZ ENGEM!

HALÁLOM ÓRÁJÁN HÍVJ MAGADHOZ ENGEM!

ADD, HOGY ELJUSSAK HOZZÁD,

ÉS SZENTJEIDDEL DICSÉRJELEK TÉGED,

MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ. ÁMEN.

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 218. oldal

Reméljük, hogy ez a szentáldozás utáni közös imádság a Hit Évének vége után is szokásban marad.  

Az ima honlapunkról kinyomtatható: Imádságok/Communio menüpontban megjelenő oldal legalsó sorában az "Oldal nyomtatása" feliratra kattintva.


Rózsafűzér-társulat is egy közössége a plébániának. Fontosnak tartják az egyéni imák mellett a közös imádkozást. A Rózafűzér-társulat élő és elhunyt tagjaiért a szentmisék minden hónap első szombatján 18 órakor lesznek, előtte 17 órától közös elmélkedés (Gyula  atya, vagy általa felkért személy vezetésével) és rózsafűzér imádkozás. Aki vállalja a tagságot Baloghné Emőkénél jelentkezhet személyesen, vagy emailcímén.

Október 28.-án 03:00 órakor az időmérő szerkezetek 02:00 órára állítandók vissza!!!

Április 10-én 19 órakor a Belvárosi Templomban (Budapest, V. kerület) Osztie Zoltán plébános atya és Karol Kozłowski atya, a Lengyel Perszonális Plébánia vezetője, lengyel-magyar szentmisét mutat be a szmolenszki katasztrófa áldozatainak emlékére. 

2012. március 25.-én 02:00-kor az időmérő szerkezetek 03:00 órára állítandók át.
A nagyböjti élelmiszergyűjtés templomunkban március 18.-ig. Gyűjtőhely: szentmisék előtt és után a sekrestye; hivatali órák alatt az iroda.
Február 25.-én a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd a szabadegyetem Hetesi Zsolt előadásával folytatódik.
Február 22.-én 18:00-kor női est, 19:30-kor házas hittan.
Február 22.-én hamvazó szerda.
Február 5. én vasárnap az esti szentmise után a SIBELO énekegyüttes koncertje betegség miatt elmarad. Késöbbi időpontban kerül sor a rendezvényre.
Február 18.-án a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd farsangi mulatság következik.
Január 28.-án szombaton 17:00-kor szentmise, majd filmvetítéssel folytatódik a szabadegyetem.
Január 25.-én házas hittan.

Január 18.-án női est.
Január 4.-én szerdán 19 órától férfi est.

2011. december 19.-re hirdetett Sebestyén Márta és a Gryllus testvérek koncertjére betegség miatt késöbbi időpontban kerül sor. Plakát a mellékletben.

2012.


Aloldalak (1): Archívum 2008-2011.