Rudolf Otto Congres, Marburg 2012
 
 
Marburg
       
 
  
 
Rudolf Otto's "Das Heilige" ("The Idea of the Holy") made him world-famous almost overnight, and set him up as a leading figure in religious studies research. 
However, Otto's works on theology and the philosophy of religion all but disappeared in German research circles following his death, and are viewed today as little more than a subsidiary contribution in the history of C20th theology. 
Thanks to new approaches and developments on the theory of 'feeling' as a means of conceiving reality and an increased debate on theological conceptions of religious experience, Otto's works and theories have become of great importance. His reflections on the theory of religion and his theological conception of 'feeling' on which these were based may now be seen as a basis for contemporary issues which is relevant and beneficial. 
Of particular interest therefore are both modern research on the historical value of Otto's work and more importantly the possibility of relating interdisciplinary debates on individual theological areas such as philosophy and religious studies, but also social, cultural and artistic studies, especially with regard to aesthetics and interreligious dialogue.

 

Keynotes

Gregory D. Alles, Ulrich Barth, Hans Joas

Papers

Roderich Barth, Bärbel Beinhauer-Köhler, Tobias Braune-Krickau, Markus Buntfuß, 
Jeong Hwa Choi, Christian Danz, Hermann Deuser, Thorsten Dietz, Thomas Erne, Stephan Feldmann, Reinhard Feldmeier, Israel Fischer, Martin Fritz,
Todd Gooch, Eiji Hisamatsu, Markus Iff, Stefan S. Jäger, Dietrich Korsch, Martin Kraatz, Martin Laube, Jörg Lauster, Harald Matern, Andreas Nehring, Claus-Dieter Osthövener,
Georg Pfleiderer, Simon Podmore, Christian Pöpperl, Jörg Probst, Melissa Raphael-Levine, Jan Rohls, Stuart Ray Sarbacker, Yoshitsugu Sawai, Wolf-Friedrich Schäufele, Arnulf von Scheliha, Annika Schlitte, Marianne Schröter, Werner Schüßler, Peter Schüz, Notger Slenczka, Tomas Sodeika,
Aldo Natale Terrin, Friedemann Voigt, Markus Walther, Saskia Wendel, Katharina Wiefel-Jenner, Hanno Willenborg & Folkart Wittekind.

 
bij Uitgeverij Abraxas

 
 • Mircea Eliade

 • Abraham Joshua Heschel

 • William James

 • Rufus Jones

 • Daniël Mok

 • Rudolf Otto
  Het heilige
   

  De genadereligie van India en het christendom &
  Religieuze overeenstemming


  Verantwortliche Lebensgestaltung  Rudolf Otto Biografie

  'Het boek bevat een aantal documenten en artikelen over leven en werk van de briljante geleerde R. 
  Otto (1869-1937). 
  Hij was hoogleraar in de systematische theologie aan een aantal Duitse universiteiten, waaronder Marburg. Naast de theologie van Barth, die weinig of geen belevingsaspecten toelaat, plaatst Otto de metafysische beleving die hij volledig erkent en nauwgezet beschrijft. Zijn standaardwerk is Das Heilige (1917), dat als misschien het beste theologische boek uit de twintigste eeuw wordt beschouwd. 
  Na dit boek heeft hij vele reizen naar Azië gemaakt om de godsdiensten daar te bestuderen. Hij hield vast aan zijn christelijk geloof, maar erkende de andere godsdiensten als gelijkwaardig. Het heilige komt volgens Otto niet uit de mens voort en veroorzaakt een numineuze ervaring, schrikwekkend zodanig dat een mens door huivering bevangen wordt, maar dit wel beleeft als een positieve ervaring. De naam ervoor is 'mysterium tremendum'.
  Otto beschrijft het als verschijnsel, waarom hij tot de fenomenologen wordt gerekend. Wie Das Heilige nooit heeft gelezen, kan door dit boek toch een goede indruk krijgen van de inhoud en de waarde ervan, alsmede van het leven van Otto zelf.'

  NBC/Biblion, Leidschendam  'Deze biografie werpt een nieuw licht op de relatie tussen Martin Heidegger en Rudolf Otto. Ondersteund door citaten van verschillende filosofen van naam wordt voor het eerst duidelijk hoe door het dominante gedrag van Heidegger (ondersteund door Rudolf Bultmann) de mede door Otto geïnitieerde godsdienstwetenschap de nek om wordt gedraaid. 
  Door een vergelijking van beider ethische grondhouding wordt voor het eerst duidelijk hoe het komt dat Heidegger op grond van zijn filosofische ideeën de kant van het Hitler-regime kiest en hoe rücksichtslos hij zijn ethische houding toepast op zijn filosofische en persoonlijke relaties. Los van het feit dat Heidegger door zijn optreden de oorzaak was van Otto's door teleurstelling ingegeven verzoek tot vervroegd emiraat is het belang van dit relaas vooral gelegen in de feiten van de door filosofie ingegeven levenshouding van Heidegger.
  Gezien de statuur van deze filosoof is het wetenschappelijk relevant dat deze 'Marburgse feiten' nu onderbouwd gepubliceerd zijn.
  De ethische grondhouding van Otto laat zien dat zijn houding tot volstrekt andere keuzes leidt. Dat Otto in de periode tussen 1930 en 1937 met zijn filosofie het onderspit moest delven is vanuit politiek oogpunt meteen helder. Dat zijn 'val' werd ondersteund door de regressieve filosofie en handelswijze van een van de grootste denkers ooit, heeft verregaande consequenties voor de beoordeling van Heideggers gedachtegoed.'

  Met bijdragen van Ger Groot en J.-J. Suurmond.

  Het mag dan een kleine biografie zijn, het is wel de meest complete die er momenteel mondiaal beschikbaar is. Ondanks het gegeven dat het om een Nederlandse tekst gaat (de onderhandelingen voor een Duitse en Engelse vertaling zijn nog gaande) speelt deze uitgave een rol op het internationale Rudolf Otto-congres in Marburg. (rudolf-otto.com)

  ISBN/EAN:9789079133086 | 

  978-90-79133-08-6

  (NUR: 731 Biografieën over filosofen)


Het heilige

9789080730014


Samenvatting: 
 
Klassieke studie van de Duitse theoloog (1869-1937).
 
Recensie: 
Dit bewonderenswaardige boek is in godsdienstwetenschap en -filosofie nog altijd een topper. Hoewel het heilige ook rationele kanten heeft, zoekt Otto het meest eigene van het religieuze in de niet-rationele ervaring van 'het numineuze': in wat ons diep aangrijpt en ontroert zonder dat wij het nu direct kunnen benoemen. Vandaar het befaamde, door hem geijkte begrip 'mysterium tremendum et fascinosum': het mysterie dat ons doet huiveren en tegelijk ook fascineert, terwijl het zich onttrekt aan onze begrippen. In zijn onderzoek van het heilige, dat hij prachtig weet te verwoorden, betrekt hij behalve de bijbel en niet-christelijke godsdiensten ook poëzie en kunsten als muziek. Wie zijn godsbegrip zoekt te verhelderen, kan niet om dit boek heen. D. Mok heeft de tweede druk uit 1963 van deze vertaling stilistisch gemoderniseerd. Doordat hij aan de oorspronkelijke vertaling soms bladzijdenlange, overigens op zich zinvolle, passages toevoegt waarvan de herkomst niet altijd duidelijk is (komen ze in twijfelgevallen uit andere geschriften van Otto?), leent de uitgave zich niet zonder meer voor wetenschappelijk gebruik.


 

De genadereligie van India

9789080730038

Samenvatting:
Onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen het hindoeïsme en christendom, door de Duitse theoloog en godsdienstfilosoof (1869-1937).
 

 
Recensie:
De uitgave van dit boekje is daarom zo belangrijk, omdat wie Otto's hoofdwerk 'Das Heilige' wellicht gelezen heeft als godsdienstfilosofische theorie, nu merkt hoezeer hij persoonlijk was geraakt door de werking van dat mysterieuze Iets, dat ons deel doet hebben aan een bovenrationele werkelijkheid. Dat hij een groot kenner van de Voor-Indische godsdiensten was, blijkt uit dit werk, waarin hij met name van het hindoeïsme een diep reikend en verhelderend beeld geeft door overeenkomsten en verschillen aan te wijzen met het christendom. Voor Otto (1869-1937) is het heilige een autonoom Iets, 'das ganz Andere', dat rationeel weliswaar niet te kennen valt, maar wel innerlijk te beleven. De uitgever heeft het boek bewonderenswaardig verzorgd door er met grote kennis van zaken geschreven inleidingen, nawoorden en aantekeningen alsmede citaten van Otto aan toe te voegen. Een subliem boekje dus, waardoor velen zich kunnen laten verrijken. Met verklarende lijst van oosters-religieuze termen.
 

Comments