Mircea Eliade

bij Uitgeverij Abraxas

Het heilige en en het dagelijkse leven 

 

Een klassieke fenomenologische inleiding in de godsdienstwetenschap
die beschrijft in welke verschijningsvorm het heilige zich voordoet 
en de situatie van de mens beschrijft in een wereld die geladen is 
met religieuze waarden'  (pagina 17). 
 
De auteur benoemt het heilige als macht en realiteit. 
De verschijningsvormen ervan in ruimte en tijd, in natuur en kosmos, 
en in het menselijk bestaan worden in vier hoofdstukken beschreven.
Nadruk ligt op de niet-hedendaagse vormen. 
De geschiedenis van de godsdienstwetenschap krijgt een apart 
hoofdstuk en het nawoord geeft toelichting op de titel.
Voorzien van uitgebreide noten en literatuurverwijzingen, 
plus verklarende woordenlijst, biografische notitie, bibliografie en 
register.
De prettige en intelligente vertaling is van verschillende 
gerenommeerde handen.
Dit deel 6 in de reeks 'Fenomenologische klassieken' is een aanrader 
voor ieder die de studie van de ervaring van het of de Andere - 
het numineuze - ter harte gaat. Zie ook de andere delen in de reeks over onder meer Rudolf Otto en 
William James.
De meest recente Nederlandse 'erfgenaam' van Eliade is 
Tjeu van den Berk, met bijvoorbeeld 'Het numineuze'.
 
(Biblion) 


Mircea Eliade, Het heilige en het dagelijkse bestaan. Een onderzoek naar het wezen van religie
FenomenologiscJie klassieken 6. Amsterdam, Abraxas 2006. 208 blz. € 24,90. ISBN 9080730068. 
Zeer verzorgde heruitgave van dit klassieke boekje, waarvan ME (1907-1986) in 1956 de tekst in het Frans schreef voor de pocketserie van Rowohlt. 
Het bevat een algemene inleiding voor het grote publiek tot het fenomenologisch en historisch onderzoek van religieuze verschijnselen. 
Hans Andreus verzorgde de eerste vertaling in het Nederlands, die in 1962 verscheen. In 1977, 1987, en 1992 volgden nieuwe uitgaven, maar geen van deze is zo volledig als deze m.m.v. Daniel Mok, Fred Scheepers en Nelleke van Maaren gereviseerde vertaling, die aan de lezer werkelijk niets te wensen overlaat.    

Benedictijns tijdschrift 2007/1                                                                              GM