Abraham Joshua Heschel

God zoekt de mens - een filosofie van het jodendom

4e herziene druk 2011

Abraham Joshua Heschel:
God zoekt de mens - een filosofie van het jodendom
.
Vertaald door Daniël Mok.
Uitgeverij Abraxas, Amsterdam.

ISBN 90-807300-5-X; 478 blz.
€ 29,90

Auteur was samen met de grote Martin Buber pionier van de filosofie van de dialoog. Van oorsprong een chassidische jood uit Polen, kreeg hij zijn filosofische opleiding in Berlijn, vóór 1933. Hij wist net voor de holocaust naar Amerika te ontkomen.
Zette in dit boek - met een buitengewone passie voor het heilige onderscheid tussen goed en kwaad - de joodse wortels van zijn denken uiteen. Geloofde overigens dat geen enkele godsdienst de waarheid in pacht heeft.
‘God is geen concept, geen symbool, geen fictie maar een roep. God is geen verklaring maar een uitdaging’, meldt een biografische notitie achterin.