05 Onderwijs en praktijk

3 avonden van 2 uur of een hele dag


Lofprijs en aanbidding hebben vele uitingsvormen.

Uit eindelijk gaat het maar om één ding

God loven en prijzen met je hele hart, je hele leven.

of zoals het in Johannes 4 staat:

Het gaat er niet om waar wij de Vader aanbidden, maar hoe wij Hem aanbidden. 
Echte aanbidding is geestelijk en zuiver. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.


In 3 blokken behandelen we de volgende onderwerpen:

* Wat zegt de bijbel over aanbidding

* Hoe kun je een zangdienst/liturgie voorbereiden

* Doen in de praktijk

Elk blok is belangrijk voor alle leden van de muziekgroep, omdat je met elkaar een geheel vormt. 
Ook als je geen liederen uitzoekt of op de achtergrond werkzaam bent als beamer-/geluidsteam.