หน้าหลัก

>> Leading Innovation: The 3 Carriage Train

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรมผู้ดูแล Google Apps ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557  ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จากMr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน <<เนื้อหาการอบรม>>   <<รูปภาพกิจกรรม>>
    ส่ง 3 ต.ค. 2557 06:35 โดย Chotchuang Teeutit
  • ประชุมชี้แจงการนำ Google Apps for Education เข้ามาใช้งานในโรงเรียน เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการนำ Google Apps for Education เข้ามาใช้งานในโรงเรียน โดยมี นางศิริยนต์ ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างมาก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน ผู้เข้ารับฟังการประชุมชี้แจง จำนวน 95 คน ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
    ส่ง 22 ก.ย. 2557 23:35 โดย PRASERT CHAISANG
  • ร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมนำเสนอการใช้ Google Apps เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรมนำเสนอการใช้ Google Apps เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
    ส่ง 22 ก.ย. 2557 18:50 โดย PRASERT CHAISANG
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การอบรมครูแกนนำ


>> UbonGoogleClub

    bit.ly/ugc4apps    
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Comments