Izmaiņas trešdienai (27.03.)

Izmaiņas trešdienai (27.03.)
6b. kl. - 3. st. Dabaszin.
- 7. st. Pas. vēst.
7a. kl. - 4. st. Literatūra
- 7. st. Ģeogrāfija
11. kl. - 2. st. Angļu val.
- 4. st. Latv.val.
- 5. st. Mūzika
5. - 12. kl. 4. st. Teātra diena zālē.