Izmaiņas trešdien, 19. septembrī.

Izmaiņas trešdienai (19.09.)
3a. kl. - 5. st. Audz. st.
- 6. st. nenotiek
5a. kl. - 1. st. Inform.
- 2. st. Krievu val.
- 7. st. nenotiek
6a. kl. pārgājienā
6b. kl. pārgājienā
8a. kl. - 8. st. nenotiek
9a. kl. - 4. st. Audz. st.
- 8. st. nenotiek
10. kl. - 7. st. nenotiek