Izmaiņas piektdien (25.05.)

Izmaiņas piektdienai (25.05.)
2a. kl. - 2. st. Matemātika
3a. kl. - 4. st. Audz. st.
- 6. st. nenotiek
4a. kl. - 3. st. Mājturība
- 7. st. nenotiek
5a. kl. - 1. st. Dabaszin.
- 2. st. Māksla
- 3. st. Matemātika
- 4. st. Matemātika
- 6. st. nenotiek
5b. kl. - 1. st. Matemātika
- 2. st. Māksla
- 4. st. Dabaszin.
- 6. st. nenotiek
6a. kl. - 2. st. Dabaszin.
- 3. st. Pas. vēst.
- 4. st. Audz. st.
5.- 7. st. nenotiek
7a. kl. ZZČ fināla pasākumā
8a. kl. - 1. st. nenotiek
- 3. st. Matemātika
5.- 6. st. nenotiek
9a. kl. plkst. 8.30 konsultācija angļu val.
9b. kl. plkst. 8.30 konsultācija angļu val.
10. kl. - 4. st. Matemātika
6.- 7. st. nenotiek
11. kl. - 1. st. nenotiek
- 3. st. Ķīmija
- 6. st. Bioloģija
- 7. st. nenotiek
12. kl. plkst. 10.00 centralizētais eksāmens
matemātikā