HISTÒRIA                       

 


 

       La UEM va néixer l'any 1981 amb molta il.lusió per part de les persones que la creaven. Eren moments importants dins la història i començaven a sorgir molts moviments democrátics. Amb aquest esperit es va fundar, amb un tarannà democràtic, al marge de qualsevol color polític i defensant el dret de poder realitzar excursions per Menorca a fi de conèixer-la a fons. Com a entitat menorquina, defensava la nostra llengua i va ser una de les primeres associacions a utilitzar aquesta llengua vehicular per a totes les comunicacions. Es redacten els estatuts del club que són aprovats per la Direcció General d'Esports i comencen a fer-se activitats. De mica en mica  es creen les seccions d'espeleologia, escalada i excursionisme, més específiques. Més endavant s'inclou la secció de tir de fona ja que aquest esport minoritari cercava un club que l'avalés i es creu que la UEM és el més adient. 

          Però com tot en la vida, la força es va anar esgotant i moltes persones van anar quedant pel camí. Tanmateix, hem de dir que mai no es va apagar la flama i que la UEM, amb més o manco activitats, ha sobreviscut al llarg d'aquests vint-i-cinc anys. A les darreries dels anys 90 va renéixer i avui ens trobam, en plena maduresa, amb més força que mai, i tot gràcies als socis que, any rere any, ens han ajudat a creure que el nostre projecte tenia un sentit i ens animen a continuar.