Poziv na XXII međunarodni naučni skup "NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE" u Valjevu 2019.godineDobro nam došli u Valjevo od 12. do 14. septembru 2019.godine

na XXII međunarodnom naučni skup "NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE" , koga organizuju Udruženje za odštetno pravo, Pravosudna akademija, Institut za uporedno pravo  iz Beograda, pod pokroviteljstvom Grada Valjeva .

Prijatelji savetovanja su Međunarodni institut za osiguranje , Svet osiguranja , Centar za osiguranje i Moja polisa !

Rok za dostavu naučnih radova na recenziju je otvoren do 01.06.2019.godine. Radovi se dostavljaju na adrese urednika :petroviczdravko@sbb.rs i vlad966@hotmail.com, dok za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju na adresi : udruzenjezaodstetnopravo@gmail.com.


Klikom na link ispod, videćete prilog MOJE POLISE o savetovanju 2018.godine


Vidimo se u Valjevu 2019.godine

*****************************************************************************************************************************XXI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

www.iup.rs                                          www.naknadastete.rs                                           www.pars.rs

DOBRO NAM DOŠLI !

Poštovana/i,

XXI međunardoni naučni skup koji organizuju Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, i Pravosudna akademija iz Beograda,  pod nazivom „ODGOVORNOST ZA ŠTETU,  NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ održaće se od 20. do 22. septembra 2018. godine u HOTEL “OMNI” u Valjevu.

Učešće na našem naučnom skupu ove godine imaće više od 30 uglednih naučnika i praktičara iz zemlje i inostranstva.

U nadi da ćete svojim prisustvom uveličati  XXI međunarodni naučni skup, srdačno Vas pozdravljamo.

Radujemo se Vašem prisustvu, vidimo se u Valjevu!

    UREDNICI :

                                                                  Prof. dr Zdravko Petrović i prof.dr Vladimir Čolović

                                                    ČLAN ORGANIZACIONOG ODBORA:

                                      Zorica L. Šipovac, master pravnik

 

DOBRO NAM DOŠLI !


SPISAK RADOVA :

I - PROUZROKOVANJE ŠTETE I ODGOVORNOST

 Ilija Zindović

PRAVNE OSNOVE GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE OD POSLEDICA BOMBARDOVANJA SR JUGOSLAVIJE 1999. GODINE OD NATO – pakta, OSIROMAŠENIM URANIJUMOM

Dragan Obradović

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA – DEVET GODINA POSLE

Vanda Božić, Vladimir Kozar

UKIDANJE MORATORIJUMA NA PREDLOG OBEZBEĐENOG POVERIOCA

Jovana Rajić Ćalić

ODGOVORNOST ZAPOSLENOG ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE POSLODAVCU ILI TREĆEM LICU

II - NAKNADA ŠTETE

 Duško Medić

O NAKNADI NEMATERIJALNE ŠTETE

Nataša Mrvić Petrović, Zdravko Petrović

NAKNADA ŠTETE U OBLIKU RENTE U FRANCUSKOM I ENGLESKOM PRAVU

Jelena Borovac

NOVČANA RENTA ZBOG TRAJNO POVEĆANIH MEDICINSKIH POTREBA

Katarina Jovičić

FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE

Aleksandar Radovanov, Nenad Stefanović,

NAKNADA ŠTETE PACIJENTU USLED LEKARSKE GREŠKE

Dragica Popesku

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA ŽIG

Jelena Ćeranić

NAKNADA ŠTETE PRED JEDINSTVENIM PATENTNIM SUDOM

Borivoje Živković,

VRSTE NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

Dragan Prlja, Stefan Andonović

NAKNADA ŠTETE KOD POVREDE LIČNIH PODATAKA

Jelena Ilić, Sanja Škorić

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE POSLOVNOG UGLEDA

Vesna Bilbija

POVRAĆAJ STVARI I NAKNADA ŠTETE U UPRAVNOM SPORU

Uroš Ćemalović

PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS – INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK AND DAMAGE COMPENSATION FOR VIOLATION OF BREEDER’S RIGHT

Oliver Nikolić, Ana Čović

NAKNADA ŠTETE U MEĐUDRŽAVNIM SPOROVIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 

III - OSIGURANJE

 Wolfgang Rohrbach

KULTURERBE: LAST UND LEIDENSCHAFT - Versicherungsvorläufer Klöster und klassische Versicherungen

Ilija Smiljanić, Sara Zarubica

SVETSKA KRIZA I NJEN UTICAJ NA TEŽIŠTE OSIGURANJA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

Vladimir Čolović

OSIGURANI SLUČAJ I OSIGURANI RIZIK

Katarina Ivančević

DOKUMENT S INFORMACIJAMA O PROIZVODU OSIGURANJA

Loris Belanić

OBVEZA PRIJAVE ZNAČAJNIH OKOLNOSTI ZA OCJENU RIZIKA PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O OSIGURANJU

Milan Čampa

KOMPARATIVNA RAZISKAVA OBDAVČITVE ZAVAROVALNIH POSLOV V EU S POSEBNIM POUDARKOM NA OBDAVČITVI ŽIVLJENJSKIH  ZAVAROVANJ

Katica Tomić

UTJECAJ GDPR REGULIRANJA ZAŠTITE PODATAKA NA POSLOVE (RE) OSIGURANJA

Nikola Dožić

NESAVJESNOST OBIJE UGOVORNE STRANE KOD NADOSIGURANJA IMOVINE

Zoran Ilkić

KUMULIRANJE NAKNADE IZ OSIGURANJA I NAKNADA PO DRUGIM OSNOVIMA

Berislav Matijević

POJAM „UPORABA VOZILA“ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI - nova praksa Suda Europske unije –

Jelena Kostić

INVESTIRANJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE SRBIJE

Dragan Mrkšić, Ljiljana Popović, Tanja Novaković

INDEKSNO OSIGURANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE POLJOPRIVREDE

Slobodan Stanišić

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI STEČAJNIH UPRAVNIKA

Zorica Šipovac

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, skriveni dragulj osiguranja”– od pra-polise do digitalne” polise

Iva Tošić, Olivera Novaković

VRSTE OSIGURANJA U SPORTU (REGULATIVA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU)

 IV – OSTALO

Halvor Gjengstø

NORWEGIAN DISCIPLINARY SYSTEM FOR LAWYERS

Ljubodrag Pljakić

LEGITIMNA OČEKIVANЈA NASLEDNIKA U POSTUPKU VRAĆANЈA ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENЈA

Nebojša Šarkić, Milan Počuča

IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA KOJIMA JE UTVRĐENO PRAVO NA RENTU ILI POVREMENA DAVANJA


 KOTIZACIJA, SMEŠTAJ I PREVOZ:


- Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.000,00 rsd
-
Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija  sa svečanom večerom iznosi 15.490,00 rsd

PONUDA SMEŠTAJNIH KAPACITETA

Hotel

Soba 1/1

Soba 1/2

Hotel Omni 3* -  http://omnicentar.rs/hotel-omni/

Hotel Grand 3*  - http://www.narcisdivcibare.com/index.php/o-hotelu

 

25.690,00 din.*

 

24.900,00 din.*

Paket aranžman obuhvata: 2 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u restoranu), boravišnu taksu i osiguranje, kotizaciju.

*za uplate iz inostrastva cena je 235 eur.

Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, Zbornik radova i propagandni materiјal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora.

 

Prijava učešća i dodatne informacije:
IZVRŠNI ORGANIZATOR - TTC TOP TRAVEL CENTAR
Rige od Fere 6, 11000 Beograd, Tel/Fax:+381 11 30 20 200 

e-mail: office@toptravelcentar.rs, www.toptravelcentar.rs

 

U nadi da ćemo se okupiti na redovnom XXI Savetovanju, srdačno Vas pozdravljamo.

 

     UREDNICI  SAVETOVANJA:                                                TTC TOP TRAVEL CENTAR

Prof. dr Zdravko Petrović i prof.dr Vladimir Čolović                            Miroslava Spiridonović


DOBRO NAM DOŠLI !

_____________________________________________________________________________


    Dobro nam došli!


XXI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvadesetiprvi međunarodni naučni skup
„NAKNADA ŠTETE I OSIGURANjE“

Valjevo 2018.g


POZIVNO PISMO - CALL FOR PAPERS 2018


Poštovani/a,

dvadesetiprvi međunarodni naučni skup „NAKNADA ŠTETE I OSIGURANjE“ održaće se od 20. do 22. septembra 2018.godine u u hotelu "Omni" u Valjevu u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Pravosudne akademije i Udruženja za odštetno pravo .

 

Naše tradicionalno savetovanje ima status međunarodne konferencije i svi članci, objavljeni u Zborniku, imaće kategoriju članka predstavljenim na međunarodnoj konferenciji.

Pozivamo Vas da dostavite svoj članak iz oblasti vezane za temu skupa, obima jednog autorskog tabaka, do 31. maja 2018. godine na adresu petroviczdravko@sbb.rs .


O ostalim detaljima vezanim za oranizaciju skupa, bićete naknadno obavešteni.

U očekivanju Vašeg članka, čime biste dali veliki doprinos našem skupu, srdačno Vas pozdravljamo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOBRO NAM DOŠLI

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na promociju Zbornika - Enciklopedije “Istorija osiguranja Austrije” XIII tom, čiji je autor akademik prof. dr Wolfgang Rohrbach, u organizaciji Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe (http://www.pravni-fakultet.info/), Univerziteta Privredna akademija (https://www.privrednaakademija.edu.rs/sr/) i MC VISION ACADEMY (http://srednjaskolamcvision.edu.rs/).

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Od osnivanja do danas, prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa. 
Danas Univerzitet u svom sastavu ima šest fakulteta: 
1. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (http://www.pravni-fakultet.info/), 
2. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (http://www.fimek.edu.rs/), 
3. Stomatološki fakultet u Pančevu (http://www.stomatoloskifakultet.rs/), 
4. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu (http://www.mef.edu.rs/), 
5. Farmaceutski fakultet, Novi Sad (http://www.faculty-pharmacy.com/) i 
6. Fakultet savremenih umetnosti, Beograd (http://www.fsu.edu.rs/). 
Svi fakulteti u sastavu Univerziteta su akreditovani, kao i studijski programi na sva tri nivoa studija.

Promocija će se održati 17.04.2018. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Geri Karolja 1, Novi Sad, sa početkom u 17 časova.

Zbornik - Enciklopedija "Istorija osiguranja Austrije" XIII je jedinstveno, višejezično delo koje ujednačava praksu i teoriju osiguranja u saradnji sa velikim brojem autora, vrhunskih stručnjaka iz oblasti osiguranja, kao i iz različitih oblasti povezanih sa osiguranjem, te zajednički, već 30 godina, uspešno daje evolutivni i istorijski doprinos osiguranju, kao što povezuje Republiku Srbiju i Austriju, te ujedinjava celu Evropu. 

Organizacioni odbor čine: 
1. Akademik prof. dr Wolfgang Rohrbach, 
2. Prof. dr Milan Počuča - Prodekan za nauku, kvalitet i razvoj. Šef građanskopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu,
3. Prof. dr Zdravko Petrović - Advokat i zastupnik Udruženja za odštetno pravo, 
4. Prof. dr Vladimir Čolović - Naučni savetnik i direktor Instituta za uporedno pravo.

Moderator promocije je Zorica L. Šipovac, specijalista ekskluzivne prodaje osiguranja.

Prijatelji promocije:
1. Svet osiguranja - Finansijski mesečnik (www.svijetosiguranja.eu)
2. Udruženje za odštetno pravo (www.naknadastete.rs)
3. Institut za uporedno pravo (www.iup.rs)
4. Centar za osiguranje (www.centarzaosiguranje.com)

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane osobe, ljubitelje osiguranja, srednjoškolce, (buduće, sadašnje i bivše) studente svih nivoa studija, zaposlene i nezaposlene koji se sreću sa osiguranjem najšire gledano, zaposlene u osiguravajućim kompanijama, posrednike i preduzetnike u osiguranju...
                                                        


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE"

Udruženja za odštetno pravo 

Instituta za uporedno pravo i Pravosudne akademije održan je u Zrenjaninu, od 14. do 16. septembra 2017. godine u hotelu “Vojvodina”. 

Otvaranje, dodela nagrada i uvodni referati su 14.9.2017. godine u 17:00h u pozorištu “Toša Jovanović”, a od 19:30h poklon predstava "Vlast".


Galerija fotografija XX Međunarodnog naučnog skupa


SPISAK RADOVA


NAKNADA ŠTETE

Nataša Mrvić Petrović, Zdravko Petrović

RENTA ZBOG TRAJNO POVEĆANIH POTREBA

Ilija Zindović, Dragica Barać

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Aleksandra Višekruna

NANOŠENJE ŠTETE POSLOVNOM UGLEDU KOMPANIJE

Ana Čović

ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REULATIVA U OVOJ OBLASTI

Jelena Ćeranić

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE POJEDINCIMA ZBOG POVREDE PRAVA EU – ocena primene režima odgovornosti dvadeset godina nakon presude Francovich

Katarina Jovičić

ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE

Oliver Nikolić

NAKNADA ŠTETE I JURISPRUDENCIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Uroš Ćemalović

COMPENSATION FOR PATENT INFRINGEMENT – NORMATIVE ANALYSIS OF THE RELEVANT PROVISIONS OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (16th EDITION) (NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU POVREDE PRAVA NA PATENT – NORMATIVNA ANALIZA ODREDABA KONVENCIJE O EVROPSKOM PATENTU (16. IZDANJE)

Vesna Bilbija

NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

Zoran Ilkić

PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA USPEŠNO POBIJANJE RADNJI KOJIMA SE PROUZROKUJE ŠTETA POVERIOCIMA

Dragan Obradović, Magdalena Makiela

UMOR VOZAČA KAO UZROK SAOBRAĆAJNE NEZGODE I NAKNADA ŠTETE

Duško Medić

NEKI ASPEKTI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE (kamate i nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade)

Nenad Đurđević, Božidar Otašević

ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NASILJEM  GLEDALACA NA SPORTSKOJ PRIREDBI

Slobodan Stanišić

PREDUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU (Culpa in contrahendo)

Vladimir Kozar, Vanda Božić

INSTITUT RASKIDA UGOVORA O KREDITU KROZ PRIZMU KLAUZULE REBUS SIC STANTIBUS I PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

Borivoje Živković

NAKNADA ŠTETE PREMA ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Dragica Popesku

ODGOVORNOST ZA DRUGOGA, KAO VID ODGOVORNOSTI BEZ OBZIRA NA KRIVICU I PO OSNOVU KRIVICE

Ilija Babić

ODGOVORNOST MALOLETNIKA ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Jelena Borovac

POVREDA PRAVA PACIJENTA NA OBAVEŠTENjE O MOGUĆIM KOMPLIKACIJAMA OPERACIJE I NAKNADA ŠTETE

Miloš Vojinović

SPECIFIČNOSTI U VEŠTAČENJU NEMATERIJALNE ŠTETE NAKON UJEDA PSA


OSIGURANJE

Ana Čović

ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REULATIVA U OVOJ OBLASTI

Andrej Pak

POLISA OSIGURANJA U SAVREMENOM ZAKONODAVSTVU I ODREDBE O POLISI U NACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE 

Berislav Matijević

OSIGURATELJ KAO SOLIDARNI DUŽNIK- materijalni i procesni aspekti –

Iva Tošić

OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI

Jasna Pak

REGRESNI ZAHTEV KOD PRAVNIH ODNOSA OSIGURANJA

Jelena Kostić

EVROPSKI SISTEM OSIGURANJA DEPOZITA I OSIGURANJE DEPOZITA U REPUBLICI SRBIJI

Jelena Vukadinović Marković

DUŽNOST UGOVARAČA OSIGURANJA DA PRIJAVI OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA OCENU RIZIKA U UGOVORIMA O OSIGURANJU

Katica Tomić

INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA U PRAVU EU

Miloš Stanić

SPORT(ISTI) I OSIGURANJE 

Dejan Šuput

IMOVINSKA ODGOVORNOST ORGANIZATORA FUDBALSKIH UTAKMICA

Nikola Dožić

PROBLEMI RIZIKO OSIGURANJA KREDITA U PRAVU CRNE GORE

Simone Benvenuti, Milica V. Matijević

THE CHANGING NATURE OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT INSURANCE IN EUROPE (PROMENA PRIRODE ZAPOSLENJA I OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI U EVROPI )

Vladimir Čolović

ZASTARELOST REGRESNOG ZAHTEVA KOD UGOVORA O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI

Vladimir Njegomir, Ranka Krivokapić

OSIGURANJE PREDUZETNIKA

Zorica L. Šipovac, Vladimir D. Šipovac

OSIGURANJE JAVNIH IZVRŠITELJA

Wolfgang Rohrbach

ÜBERBEVÖLKERUNG - die unterschätzte Gefahr (PRENASELJENOST- potcenjena opasnost)

Ilija Smiljanić

USLOVI KASKO OSIGURANJA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U SRBIJI

Katarina Ivančević

OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ljiljana Stojković

O NEKIM ASPEKTIMA REGULATORNOG OKVIRA SISTEMA UPRAVLjANjA U DRUŠTVU ZA OSIGURANjE

Mirjana Glintić

RAZLIKE IZMEĐU OSIGURANjA ŽIVOTA I OSIGURANjA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA U POGLEDU KUMULACIJE PRAVA


OSTALO

Ljubodrag Pljakić

UPRAVNO POSTUPANjE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Vladimir Vrhovšek

NEKI PROBLEMI MEDIJSKOG PRAVA U SUDSKOJ PRAKSI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV ZA UČEŠĆE u Prednacrtu Građanskog Zakonika Republike Srbije

Komisija za izradu Građanskog Zakonika Republike Srbije I Udruženje za odštetno pravo pozivaju sva zainteresovana lica za aktivno učešće u poboljšanju teksta Prednacrta Građanskog Zakonika Republike Srbije koji se odnosi na Preuzmi Prednacrt GZRS - oblast osiguranja, a koja se nalazi u GLAVI XLVI , od 1390 do 1504 člana u sastavu OBLIGACIONIH ODNOSA, I sadrži :

ODELJAK 1 : Zajedničke odredbe za imovinska osiguranja i osiguranja lica,

ODELJAK 2 : Osiguranje imovine

ODELJAK 3 : Osiguranje lica

ODELJAK 4 : Reosiguranje

ODELJAK 5 : Zastarelost kod ugovora o osiguranju.

Svoj aktivan doprinos u poboljšanju teksta Prednacrta Građanskog Zakonika  Republike Srbije možete ostvariti svojim  komentarima, kritikama, predlozima I sugestijama slanjem istih sa napomenom „Za Građanski Zakonik“ na adrese :

1.elektronske pošte : multicentar45@gmail.com, 

petroviczdravko@ikomline.net i zoricasipovac@gmail.com

2.obične pošte : Zorica L. Šipovac, Poštanski pregradak 22, 21.117 Novi Sad

Ukoliko želite da pogledate ceo tekst Prednacrta Građanskog Zakonika Republike Srbije ,to možete učiniti ovde (Preuzmi PNGZ RS )

Hvala na izdvojenom vremenu,

Zorica L. Šipovac

NAPOMENA : Francuski Građanski Zakonik , tzv. Code civil ili Napoleonov kodeks. je donešen 1804.godine i dan danas je važeći...

  _______________________________________________________________


22-25.09.2016.god

XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

i promocija knjige TRŽIŠTE OSIGURANJA U SRBIJI“, dr Ilija Smiljanić 

Galerija fotografija 1. dan


koji organizuju Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo I Pravosudna akademija iz Beograda,  pod nazivom „PROUZROKOVANJE I NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ održaće se od 22 do 25 septembra 2016. godine na Kopaoniku, u hotelskom apartmanskom kompleksu  „Kraljevi Čardaci Spa“.

19th International Scientific Conference

in organization of the Association for Damage Compensation Law, Institute of Comparative Law and Justice Academy from Belgrade, entitled „DAMAGE AND DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE “ will be held from 22nd to 25th  September 2016 at Kopaonik, in the hotel apartman complex  „Kraljevi Cardaci Spa“.PROGRAM XIX MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA

Programski odbor (Programme Commiteee): Prof. dr Jasna Pak (Srbija), Prof. dr Vladimir Čolović(Srbija), Prof. dr Zdravko Petrović(Srbija), Prof. dr Dragan Mrkšić (Srbija), Prof. dr Boris Marović (Srbija), Doc. dr Jelena Ćeranić (Srbija), Prof. dr dr Wolfgang Rohrbach (Austrija), Prof. dr Louis Norman-Auenhove (Austrija), Prof. dr Marijan Ćurković (Hrvatska), Prof. dr Silvija Petrić (Hrvatska), Prof. dr emeritus Šime Ivanjko (Slovenija), Prof. dr Duško Medić (BIH), Prof. dr Slobodan Stanišić (BiH), Prof. dr Klime Poposki (Makedonija), Prof. dr Zbigniew Makiela (Poljska), Dr Nikola Dožić (Crna Gora)

Organizacioni odbor: Prof. dr Zdravko Petrović, Udruženje za odštetno pravo, Prof. dr Vladimir Čolović, Institut za uporedno pravo, Nenad Vujić, Pravosudna akademija, Ljiljana Milanković-Vasović, Intermex, Zorica Šipovac, Uniqa osiguranje a.d.o.

PROGRAM  - TEMATSKE OBLASTI - AUTORI i RADOVI

I - PROUZROKOVANJE I NAKNADA ŠTETE

Zoran Ilkić - Uzročno posledična veza u postupcima za naknadu štete
Katarina Jovičić - Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe
Dragica Popesku - Povrede prava ličnosti u medijima prema zakonu o javnom informisanju i medijima
Jelena Ćeranić - Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga
Vladimir Đurić, Siniša Aleksić - Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave
Ilija Zindović - Naknada štete u slučajevima odgovornosti društveno osetljivih lica
Borivoje Živković - Odgovornost advokata za greške i pravo na naknadu štete
Dragan Obradović, Magdalena Makiela - Odgovornost upravljača puteva u postupcima naknade štete – neodržavanje saobraćajne signalizacije
Miloš Vojinović - Problemi u veštačenju nematerijalne štete nakon povreda u saobraćaju sa aspekta ortopedije
Duško Medić - Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete
Vladimir Vrhovšek - Šteta je ne baviti se štetom - Kratak vodič kroz zakonske odredbe i sudsku praksu

II - OSTVARIVANJE PRAVA NA ODŠTETU I DRUGE AKTUELNOSTI

Vesna Ćorić, Ana Knežević Bojović, Slobodan Vukadinović - Odštetni zahtevi pred nadnacionalnim sudovima
Jelena Vukadinović - Ostvarivanje prava na naknadu štete zbog povrede prava konkurencije pred nacionalnim sudovima i arbitražnim tribunalima
Vesna Bilbija - Pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Slobodan Stanišić - Uračunavanje ispunjenja
Jelena Borovac - Zatezna kamata na iznos dosuđenih troškova postupka
Vanda Božić, Vladimir Kozar - Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost za stečaj i štetu u vezi raspolaganja imovinom
Ljubomir Pljakić - Zaštita prava službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

III – SAVREMENI IZAZOVI DELATNOSTI OSIGURANJA

Wolfgang Rohrbach, Louis Norman Audenhove - Kompleksni izazovi za industriju osiguranja
Wolfgang Rohrbach - Era digitalizacije u osiguranju sa socio-ekonomskom podlogom- Digitale versicherungs ära mit sozio-ökonomischer funndierung -
Marijan Ćurković - Direktiva Evropske unije 2016/97 o distribuciji osiguranja
Katica Tomić - Pravni položaj i naknada posrednika u osiguranju - Uporedni prikaz prava Evropske unije, Njemačke, Austrije i Srbije
Šime Ivanjko - AO PLUS osiguranje kao dodatno ugovorno osiguranje odgovornosti u saobraćaju
Nikola Dožić - Najčešći vidovi prevare na razvijenim tržištima osiguranja imovine
Berislav Matijević - Obrada šteta iz osiguranja motornih vozila - između kvalitetne usluge i mala gestio osiguratelja
Nebojša Žarković, Dragan Mrkšić - Obeležja i izgledi razvoja osiguranja života u Srbiji
Ilija Smiljanić - Upravljanje rizikom troškova sprovođenja osiguranja u delatnosti osiguranja u Srbiji
Zorica Šipovac, Vladimir Šipovac - Osiguranje “Old-Tajmer”-a
Vladimir Čolović - Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju
Jelena Šuput, Vesna Janjić - Funkcija interne revizije i usklađenosti poslovanja u društvima za osiguranje/reosiguranje

PRIJAVA UČEŠĆA I DODATNE INFORMACIJE:

IZVRŠNI ORGANIZATOR - TTC TOP TRAVEL CENTAR

Rige od Fere 6, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011 30 20 200
E-mail: office@toptravelcentar.rs, www.toptravelcentar.rs

PONUDA SMEŠTAJNIH KAPACITETA

Hotel

Soba 1/1

Soba 1/2

Kraljevi Čardaci Spa 4*   http://www.kraljevicardaci.com/en/

29.990,00 din.

29.990,00 din.

Paket aranžman obuhvata: 3 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u restoranu), boravišnu taksu i osiguranje, kotizaciju.


- Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.500,00 rsd
-
Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija  sa svečanom večerom iznosi 15.990,00 rsd

*za uplate iz inostrastva cena je 245 eur.

Prevoz učesnika autobusom na relaciji Beograd – Kopaonik – Beograd po ceni od 3.000 rsd biće organizovan ukoliko se za ovaj prevoz prijavi najmanje 25 učesnika.

Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, Zbornik radova i propagandni materiјal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora.
ZBORNIK RADOVA - Izdavači (Publishers): „Intermex“ d.o.o. - Beograd, Institut za uporedno pravo - Beograd
Za izdavača: Ljiljana Milanković, direktor, Dr Jovan Ćirić, direktor
Urednici (Editors): Prof. dr Zdravko Petrović, Prof. dr Nataša Mrvić Petrović
Recenzenti (Reviewers): Prof. dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu, Prof. dr Dragan Mrkšić, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Prof. dr dr Wolfgang Rohrbach, akademik Evropske akademije nauka, Salzburg

Dobrodošli !ĉ
Udruzenje za odstetno pravo,
Aug 11, 2016, 9:10 AM
Comments