Održana Skupština udruge

Post date: Jan 15, 2011 11:54:12 AM

U prostorima udruge (Zagrebačka 181) dana 8. siječnja 2011. godine održana je redovita Skupština Udruge akademskih građana i studenata Academico.

Sjednici su bili nazočni sljedeći aktivni članovi: Stjepan Aščić, Dražen Ažman, Hrvoje Bilić, Tomislav Borozni, Ivan Brumnić, Krešimir Čižmek, Hrvoje Gačić, Branko Godić, Hrvoje Jerković, Igor Nikičić, Mario Šokić i Josip Vuković.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

1. Financijski izvještaj o poslovanju Udruge za 2010. godinu

2. Prijedlog izmjene statuta Udruge (izmjena članova UO i sjedišta Udruge)

3. Planovi za aktivnosti u 2011. godinu (druženja, humanitarne akcije, priprema projekata, predavanja...)

4. Razno (članarine, načini unaprjeđenja rada udruge, troškovi...).

Tijek rasprave

Nakon čitanja i kraće analize financijskih izvještaja o poslovanju Udruge za 2009. i 2010. godinu usvojen je plan financiranja Udruge u 2011. godini.

Budući da član Upravnog odbora Ivan Hečimović radi novog mjesta prebivališta više nije u mogučnosti aktivno sudjelovati u radu Udruge jednoglasno i javnim glasovanjem na njegovo mjesto je izabran Igor Nikičić, dok je Josip Vuković sa 9 glasova za i 1 suzdržan (Mario Šokić) također izabran članom Upravnog odbora ponajprije svojom angažmanom u organizaciji akcija Udruge.

Nakon izlaganja ideja i duže rasprave dan je na razmatranje članovima Udruge plan aktivnosti za 2011. godinu.

Jednoglasno je donijeta odluka o visini članarine za 2011. godinu u iznosu od 50 kn.