Stažiranje u odboru regija EU

Post date: Mar 20, 2013 8:58:40 AM

Svake godine Odbor regija EU-a nudi ograničen broj mjesta za stažiranje za mlade iz Europe, pružajući im priliku da steknu radno iskustvo u europskim institucijama. Stažiranje traje 5 mjeseci i moguće se prijaviti za jedan od dva termina: proljeće ili jesen 2014. Prijavitelji moraju imati najmanje prvostupničku diplomu i znanje barem dva službena jezika Europske unije. Za stažiranje je predviđena novčana naknada i plaćeni troškovi puta i osiguranja.

Rok za prijavu je 31. ožujka, a više informacija možete naći ovdje.