Konačno Hrvatska

Post date: Feb 15, 2013 12:53:39 PM

1. Kontakt seminar

Hrvatska, Dubrovnik, 27.12.2013- 02.01.2014

- 30 eura participacije i 30% prijevoza snosi POLAZNIK

- ostatak sredstava osigurava provoditelj projeka (smještaj, hrana, 70%prijevoza)

- više na linku

2. Trening seminar

UK, Leeds, 13.-18.05.2013

- uključivanje mladih u kulturološki različite aktivnosti vjera/prihvaćanje

- 100% pokriva provoditelj projekta u suradnji s nacionalnim partnerom

- više na linku

3. Dugotrajni seminar

Madžarska, Budimpešta , 23.04-28.09.2013 (u 3 faze)

- socialna pravda i raznolikost

- 100% pokriva provoditelj projekta

- više na linku