ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกาศข่าวสารของโรงเรียนอุดรพทิยานุกูล ในกรณีที่เว็บไซต์หลักคือ www.udonpit.ac.th ไม่สามารถเข้าดูได้เท่านั้น

Comments