โรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย (อายุหนึ่งปีครึ่งถึงหกปี)
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา 3 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล - ระดับชั้นอนุบาล 3

Udomsart Pattana School is a kindergarten school under the Ministry of Education.
Currently accepting children from 1 and a half to 6 years old.

ที่อยู่: เลขที่ 75 ซ.จรัญฯ77 บางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์: 0838266656
E-mail: upschool@hotmail.com