โรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย (อายุหนึ่งปีครึ่งถึงหกปี)
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา 3 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล - ระดับชั้นอนุบาล 3

Udomsart Pattana School is a kindergarten school under the Ministry of Education.
Currently accepting children from 1 and a half to 6 years old.

ที่อยู่: เลขที่ 295 ถนนสิรินธร ซอย 7 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
295 Sironthon Soi 7, Sirinthon Road, Bangplad district, Bangkok, 10700
โทรศัพท์: 02-886-5171-75
โทรสาร: 02-886-5181
E-mail: upschool@hotmail.com 
Website:  www.udomsartpattanaschool.ac.th


วิดีโอแนะนำโรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา