Nastava i istrazivanje

 
 
Aktivnost katedre odvija se u nastavi na osnovnim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijama. Nastavnici Katedre za hemiju i biohemiju, na Odseku za prehrambenu tehnologiju izvode nastavu iz predmeta: Opšta hemija, Analitička hemija, Fizička hemija, Organska hemija, Hemija prirodnih proizvoda, Biohemija, Biohemija hrane, Hemijske metode analize hrane, Hemijske metode analize, Viši kurs hemije hrane, Instrumentalne metode analiza, Hemijske i biohemijske transformacije proizvoda animalnog porekla, Instrumentalne metode analiza, Hemijske i biohemijske transformacije proizvoda biljnog porekla, Organska hemija, Odabrana poglavlja iz prehrambeno-tehnološke biohemije. Pored toga, nastavnici Katedre izvode nastavu iz predmeta: Hemija, Opšta i neorganska hemija, Organska hemija, Osnovi biohemije, koji se slušaju na drugim odsecima Poljoprivrednog fakulteta.
 

Nastavnici i saradnici Katedre učestvuju u nacionalnim projektima u oblasti fundamentalnih nauka i tehnološkog razvoja doprinoseći razvoju i unapređenju tehnoloških procesa i postupaka u svim oblastima prehrambene tehnologije. Naučna delatnost Katedre ogleda se u istraživanjima vezanim za sve sirovine prehrambene industrije. Katedra poseduje laboratoriju za instrumentalnu hemijsku analizu, koja je opremljena najsavremenijim uređajima koji pružaju mogućnost primene savremenih analitičkih metoda u analitici hrane. U naučnoj i nastavnoj delatnosti članovi katedre ostvarili su dobru saradnju sa sličnim institucijama zemalja u okruženju, kao i u zemljama Evropske unije.