Nyheder‎ > ‎

Reorganisering af lederne i LC

indsendt 3. dec. 2014 05.43 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 3. dec. 2014 05.44 ]
På Uddannelsesforbundets kongres den 14.-15. november 2014 besluttede man følgende:

 • at Uddannelsesforbundet arbejder for, at Uddannelsesledernes nuværende organisatoriske tilknytningsforhold til Uddannelsesforbundet ændres, således at der sker en fuldstændig dekobling mellem ledernes og lærernes fagpolitiske medlemskab.

 • at Uddannelsesforbundet arbejder for en etablering af en model med dobbeltorganisering, så Uddannelseslederne har mulighed for et fortsat medlemskab af Uddannelsesforbundet, men alene med rettigheder, forpligtelser og indflydelse på det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område.
 • at ændringer i Uddannelsesledernes organisatoriske tilhørsforhold sker i et tæt samarbejde med de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation og deres ledergrupper. Ændringerne sker med henblik på at etablere en samlet og holdbar organisatorisk løsning for alle ledergrupperne på undervisningsområderne.
 • at målet er, at ledergrupperne fortsat vil have en placering, hvor de kollektivt kan være medlem af såvel en hovedorganisation som en forhandlingsberettiget organisation.
 • at Uddannelsesledernes økonomi omkring fagpolitiske spørgsmål, herunder ved iværksættelse af konfliktstøtte og opkrævning af konfliktkontingent, adskilles fra lærergruppernes.
 • at ledergruppens nuværende organisatoriske repræsentation i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, repræsentantskab og udvalg ændres, hvis resultatet af arbejdet i Lærernes Centralorganisation om en ny model for en selvstændig lederorganisering medfører, at ledernes medlemskab og sagsbehandling efter beslutning i LCs repræsentantskab overføres til en ny lederorganisation i LC. Førstkommende repræsentantskabsmøde i LC, hvor der kan træffes beslutning, er januar 2016.
  Når og hvis medlemskab og medlemsservice m.v. formelt varetages af en ny 
  lederorganisation i LC, vil det betyde, at ledergruppens automatiske repræsentation i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet bortfalder og erstattes af nye samarbejdsrelationer ift. relevante uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold.
 • Forbundets lærergruppe og ledergruppe finansierer deres egen deltagelse i konflikter. 

  Der gælder følgende:

  Lærergruppens medlemmer finansierer de samlede konfliktomkostninger forbundet med 
  lærergruppemedlemmers deltagelse i konflikter.
  Ledergruppens medlemmer finansierer de samlede konfliktomkostninger forbundet med ledergruppemedlemmers deltagelse i konflikter.

  For begge grupper gælder, at omfattes man af en grundkontingentsænkning i 
  forbindelse med en konflikt i den anden gruppe, så opkræves der et konfliktkontingent således, at summen af grundkontingent og konfliktkontingent svarer til det oprindelige grundkontingent fra før konflikten, dog reguleret ved nettoprisindekset, jf. afsnit 5.

  Begge grupper har trækningsret på forbundets formue ved finansiering af konflikt.