Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev december 2016

indsendt 21. dec. 2016 14.01 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne
Kære medlem af Uddannelseslederne
Inden året er helt omme, vil jeg gerne give jer en kort status på, hvor vi står henne i forhold til nogle af de vigtigste ting i vores verdener.

Uddannelseslederne som selvstændig organisation
Vi er nu så langt i processen, at forslaget er blevet 3. behandlet i Hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet i fuld enighed. Hovedpunkterne i det der skal forelægges kongressen til november bliver:

  • Uddannelseslederne bliver en selvstændig organisation pr. 1. januar 2018
  • Uddannelseslederne får eget sekretariat og udbygger samarbejdet med de øvrige lederorganisationer i LC-Lederforum
  • Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne opretter et koordinationsudvalg, så man i fællesskab kan lade sig repræsentere i FTF, LC, DUS et cetera. I koordinationsudvalget arbejder man også tæt sammen om det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske. Hvor der ikke er fælles interesser eller divergerende synspunkter, kan begge organisationer udtale sig på egen vegne
  • Uddannelseslederne kan fortsat tilkøbe sig ydelser hos Uddannelsesforbundet. Det betyder f.eks., at vi kan frikøbe vores nuværende konsulent Christina Bohmann til faglig service. Desuden kan vores medlemmer stadig modtage Uddannelsesbladet o.a.
Vi arbejder p.t. tæt sammen med Landsforeningen af Produktionsskoleledere i et egentligt Sammenlægningsudvalg, så alle Produktionsskoleledere kan være samlet i Uddannelseslederne pr. 1. januar 2018. Vi arbejder p.t. på et notat, så vi også kan gå ud og præsentere den nye organisation for andre ledere og ledergrupperinger indenfor undervisningsområdet.

Bedre veje til ungdomsuddannelse
Jeg har været så privilegeret, at jeg har kunnet deltage i ministeriets referencegruppe om Bedre veje til ungdomsuddannelse. Sidste møde afholdes i januar måned 2017, inden udvalget barsler med et udspil. Sandsynligvis i februar måned.

Regeringen har dog allerede taget hul på opgaven, som er beskrevet i det nye regeringsgrundlag. På den negative måde i.f.t. produktionsskoleydelserne. På den mere positive måde ved at annoncere, at man skal se på de strukturelle barrierer, der umuliggør en effektiv indsats. Selv om udvalget ikke har taget stilling til det endnu, tager regeringen udgangspunkt i, at det er kommunerne, der i høj grad bliver ansvarlig i.f.t. reformen.

Løndækning af ledere ved konkursbehandling
Selv om det var den forrige regering, der havde ovenstående på dagsordenen i.f.t. Lønmodtagernes Garantifond, fortsætter nu også den nye regering med arbejdet. I Konkursrådets betænkning har man stillet forslag om at udvide dækningen for ledere ved selvejende institutioner i forhold til KL § 95. Men det er endnu ikke fastlagt, hvornår forslaget kommer med i lovkataloget.

OK 2018
I LC-Lederforum er vi gået i gang med at lave en fælles køreplan, så vi nu for tredje gang selvstændigt kan forhandle ledernes overenskomster på undervisningsområderne. Det kommer I af gode grunde til at høre nærmere om via bestyrelsesmedlemmerne fra de forskellige arbejds- og undervisningsområder.

Generalforsamling og årsmøde på Hindsgavl den 13. og 14. september 2017
Skriv allerede nu ovenstående datoer i jeres kalender til vores traditionelle 12 til 12 arrangement.
Sidste år var første år, hvor vi flyttede vores årsmøde væk fra Haraldskær, og da vi fik rekordstor tilslutning til årsmødet på Hindsgavl, holder vi fast i det igen i år.
Vi regner med rigtig god opbakning, da vi på generalforsamlingen bl.a. skal vælge ”overgangsregeringen”, der skal afslutte selvstændiggørelsesprocessen og få de sidste formelle ting på plads omkring sammenlægningen med øvrige ledergruppe(r).

Med ønsket om en god jul og et godt nytår og tak for det aktive samspil i det gamle år. Det bliver kun endnu mere spændende i 2017.


Steen Devantier, formand
Uddannelseslederne

Arbejdsadresse:
Kompetencehuset
Søren Frichs Vej 40 D
8230 Åbyhøj
tlf. 86 159699
www.kompetencehuset.com

                            

                                                                                                                                                                                                                                       

logo-kopi_NYendelig_Lederne_højrestillet_grå

Comments