Nyheder‎ > ‎

Bevar dannelsen i uddannelsen – også i KUU

indsendt 2. nov. 2014 21.37 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 1. dec. 2014 05.19 ]

En række formænd for de danske underviserorganisationer har i et debatoplæg i Politikken den 30. oktober påpeget, at vi i det danske uddannelsessystem ud over at skulle uddanne til et arbejdsliv også skal have fokus på helt basale alment dannende kompetencer. Kompetencer, som de er bekymrede for er ved at forsvinde ud af et uddannelsessystem, hvor økonomisk trimning synes at være vigtigere end uddannelsernes indhold og alment dannende aspekter.

Målet med uddannelsessystemet er ikke alene at sikre kompetent råstof til arbejdsmarkedet her og nu, men også borgere, der kan begå sig i et demokratisk samfund, på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet på den lange bane og magte deres egen nære tilværelse, skriver formændene.

Som ledere for de ikke formelle skoleformer deler vi helt disse synspunkter. Inden længe står bl.a. produktionsskoler, daghøjskoler og ungdomsskoler sammen med erhvervsskolerne over for at skulle implementere den nye kombinerede ungdomsuddannelse. Hidtil har det ikke ligefrem været vovemod og kikkerten stillet på det lange sigte, der har præget lovarbejdet, Meget tyder på, at det mere er finansministeriet end undervisningsministeriet, der står for ”pædagogikken”. Så der skal tænkes kreativt rundt om på skolerne. Opgaven bliver i sidste instans at give en trængt gruppe af unge en ungdomsuddannelse, som de gerne skulle have glæde af gennem hele livet.

Steen Devantier, formand for Uddannelseslederne